Факультет біології, географії і екології

Оновлено: 09.03.2016

 

 

Декан факультету

Пилипенко Ігор Олегович - доктор географічних наук, доцент кафедри екології та географії.

 

   

                                                          Керівництво факультету  

 

 

Мальчикова Дар'я Сергіївна

Доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічної географії.
Заступник декана з навчально-методичної роботи і практик (на громадських засадах)

Афанасьєва Альона Олексіївна

Викладач кафедри соціально-економічної географії. Заступник декана з організаційно-виховної роботи і працевлаштування (на громадських засадах)

Бойко Михайло Федосійович.

Доктор біологічних наук. Профессор кафедри ботаніки. В.о. завідувача кафедри екології та географії.

 

        

Мойсієнко Іван Іванович

Доктор біологічних наук, професор. Завідувач кафедри ботаніки

Гасюк Олена Миколаївна

Кандидат біологічних наук, доцент. Завідувач кафедри біології людини та імунології

Сімченко Сергій Валентинович

Асистент кафедри соціально-економічної географії. Помічник декана факультету з наукової роботи (на громадських засадах)

 
 

 

Головченко Ігор Валентинович

Кандидат біологічних наук, викладач кафедри біології людин та їмунології. Профорг факультету

 

Бесчасний Сергій Павлович

Викладач кафедри біології людини та імунології. Керівник практик факультету (на громадських засадах) 

Машкова Ольга Вікторівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії. Помічник декана факультету з інформаційно-комунікаційного забезпечення та міжнародних зв'язків (на громадських засадах)

 

       

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Методист заочного відділення

Дайнеко Поліна Михайлівна

Диспетчер факультету

 

Нападовська Ганна Юріївна

Помічник декана

 

 

                                                        Студентський актив

       

Савченко Оксана

Голова студентської ради факультету

Кузьменко Сергій

Голова комітету з питань фізичного виховання  та спортивного розвитку

Седловська Юлія

Голова комітету з питань піклування та розвитку волонтерського руху

Калич Юлія

Голова старостату ХДУ, голова старостату факультету біології, географії і екології

       

Чубара Євгеній

Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Шевчун Світлана

Голова профбюро факультету біології, географії і екології

Польова Ірина

Голова комітету з питань внутрішніх комунікацій,запобігання асоціальним явищам та пропаганди здорового способу життя

Гайченя Юлія

Голова студентського наукового товариства

 

   

                                        УВАГА! Умови прийому абітурієнтів до ВНЗ змінено.

                                Для вступу дійсними є ТІЛЬКИ сертифікати ЗНО 2015 року!!!

Спеціаль-ності

Кваліфікація за дипломом

Сертифікати ЗНО

Біологія*

бакалавр

Вчитель біології

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія

спеціаліст

Біолог. Вчитель біології

магістр

Біолог. Викладач біології

Географія*

бакалавр

Вчитель географії

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Історія України

спеціаліст

Географ. Вчитель географії та економіки

магістр

Географ. Викладач географії.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування*

бакалавр

 

   спеціаліст

 

магістр

 

 

Організатор природо-користування

 

Еколог

 

Еколог. Викладач вищого навчального закладу

 

 

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика

 

8.04010208. Ботаніка

Магістр

Ботанік. Молодший

науковий співробітник

(біологія)

  

Напрями підготовки, спеціальності і спеціалізації:

 1. Біологія*. Спеціалізації: Ботаніка, Імунологія, Лабораторна діагностика біологічних систем

 2. Географія*. Спеціалізації: Географія рекреації і туризму, Геоморфологія і палеогеографія;

 3. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Спеціалізації: Екологічний контроль та аудит, Заповіднасправа.

 

Навчання на факультеті біології, географії і екології супроводжують

 • експедиції та туристичні подорожі по атрактивним місцям Херсонської області, Карпат та інших регіонів України та зарубіжжя;

 • стажування в провідних освітніх, туристичних екологічних, закладах регіону України та Європи.

 

Наукові обміни та стажування:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

 • Інститут ботаніки НАН України;

 • Інститут географії НАН України;

 • Поморська Академія (м. Слупськ, Польща);

 • Щецинський університет (м. Слупськ, Польща).

 

По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

 • в освітянських закладах різного рівня акредитації;

 • у структурних і регіональних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України;

 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

 • науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

 • в спеціальних підрозділах правоохоронних установ;

 • у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

 • в спеціалізованих медичних та мікробіологічних лабораторіях

 • у проектно-розшукових установах;

 • у картографічній службі України, картографічних фабриках,

 • консультантами і референтами в апараті органів державного та регіонального управління;

 • у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

 • обіймати управлінські посади в санаторно-курортних закладах, готельних підприємствах, страхових компаніях.

 

Аспірантура

Випускники, що отримали диплом державного зразка зі спеціальності Біологія*, можуть поступити до аспірантури на кафедрах ботаніки, фізіології людини і тварин за спеціальностями:

03.00.13 – фізіологія людини і тварин;

03.00.05 – Ботаніка;

03.00.21 – Мікологія.

03.00.16 - Екологія

А також вступити до аспірантур у інших ВНЗ зі спеціальностей:

03.00.01 «Радіобіологія»

03.00.02 «Біофізика»

03.00.03 «Молекулярна біологія»

03.00.04 «Біохімія»

03.00.05 «Ботаніка»

03.00.06 «Вірусологія»

03.00.07 «Мікробіологія»

03.00.08 «Зоологія»

03.00.09 «Імунологія»

03.00.10 «Іхтіологія»

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.12 «Фізіологія рослин»

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

03.00.15 «Генетика»

03.00.17 «Гідробіологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.21 «Мікологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

03.00.24 «Ентомологія»

03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»

Отримання диплому державного зразка зі спеціальності Географія* дає можливість випускникам вступати до аспірантури за спеціальністю:

11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

11.00.02 Економічна та соціальна географія

11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія

11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів

11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

11.00.08 Океанологія

11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

11.00.12 Географічна картографія

11.00.13 Історія географії

Отримання диплому державного зразка зі спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища дає можливість на кафедрі екології та географії вступити до разової аспірантури за спеціальністю:

04.00.01. - Загальна та регіональна геологія

А також вступити до аспірантур у інших ВНЗ зі спеціальностей:

03.00.16 Екологія;

03.00.24 Ентомологія.

 

На факультеті готують фахівців за 3 напрямами підготовки та 7 спеціалізаціями. Викладання біологічних, географічних та екологічних дисциплін забезпечують 43 викладача факультету, серед яких 6 докторів наук, 27 кандидатів наук.

Факультет активно співпрацює із багатьма науковими установами України та зарубіжжя, серед яких університети Польщі, Фінляндії, Чехії, Туреччини, Швеції.

Гордістю факультету є віварій, міжкафедральна молекулярна лабораторія, лабораторія імунології, зоологічний музей, агробіостанція - ботанічний сад, гербарій.

Навчальні та виробничі практики проходять у Чорноморському біосферному заповіднику, Національних природних парках «Олешківські піски», «Джарилгач», Карпатах, узбережжі Азовського та Чорного морів, провідних природоохоронних, освітніх, медичних закладах регіону.

 

Наші контакти

Деканат факультету біології, географії і екології

Херсонський державний університет, Факультет біології, географії і екології, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000

Тел.: 32-67-17 — секретар ф-ту
Вн. тел.: 509 — секретар ф-ту, 502 — декан ф-ту
Email:
Приймальна комісія Херсонського державного університету
Тел.: 0 552 494375, 0 552 326734
Email: