Факультет біології, географії і екології

Оновлено: 28.12.2019

 

 

Декан факультету

Пилипенко Ігор Олегович - доктор географічних наук, доцент кафедри екології та географії.

 

   

                                                          Керівництво факультету  

 

 

 

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук, асистент кафедри соціально-економічної географії.Заступник декана з навчально-методичної роботи і практик (на громадських засадах), методист заочного відділення.

Нападовська Ганна Юріївна

Асистент кафедри соціально-економічної географії. Заступник декана з організаційно-виховної роботи і працевлаштування (на громадських засадах).

 Мальчикова Дар'я Сергіївна

Доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічної географії.

 

 

 

 

 

 Давидов Олексій Віталійович

Кандидат географічних наук, доцент. Завідувач кафедри екології та географії.

 

 Мойсієнко Іван Іванович

 Доктор біологічних наук, професор. Завідувач кафедри ботаніки.

 

Гасюк Олена Миколаївна

Кандидат біологічних наук, доцент. Завідувач кафедри біології людини та імунології.

 

 

        

Гоманюк Микола Анатолійович

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії. Помічник декана факультету з інформаційно-комунікаційного забезпечення та міжнародних зв'язків (на громадських засадах).

 Головченко Ігор Валентинович

Кандидат біологічних наук, викладач кафедри біології людин та їмунології. Профорг факультету.

Сімченко Сергій Валентинович

Асистент кафедри екології та географії. Помічник декана факультету з наукової роботи (на громадських засадах).

 

 

 

 

 

Шкуропат Анастасія Вікторівна

Кандидат біологічних наук, викладач кафедри біології людин та їмунології. Керівник практик факультету (на громадських засадах).

 

 Дайнеко Поліна Михайлівна

Диспетчер факультету, асистент кафедри екології та географії.

Головерда Юлія Анатоліївна

 Помічник декана 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        Студентський актив

       

Кобилянська Ірина

Голова студентської ради факультету

Кравченко Вадим

Голова комітету з питань фізичного виховання  та спортивного розвитку

Іванова Вікторія

Голова комітету з питань піклування та розвитку волонтерського руху

 

 

 

 

 

 

Пуленко Юлiя

 

Голова старостату факультету біології, географії і екології

 

 

Герасимчук Анастасія

 

Заступник голови наукового товаристава студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету

 

 

Майба Ганна

 

Голова комітету з питань внутрішніх комунікацій,запобігання асоціальним явищам та пропаганди здорового способу життя

 

 

       

Луганська Анна

Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Клименко Ольга

Голова профбюро факультету біології, географії і екології

   

   

                  

     

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

МАГІСТРАТУРА

 Спеціальності:  

 1. 091 Біологія. 

 2. 091 Біологія (Ботаніка)

 3. 014 Середня освіта (біологія) 

 4. 103 Науки про Землю

 5. 014 Середня освіта (географія)

 6. 106 Географія

 7. 101 Екологія

 

Навчання на факультеті біології, географії і екології супроводжують

 • експедиції та туристичні подорожі по атрактивним місцям Херсонської області, Карпат та інших регіонів України та зарубіжжя;

 • стажування в провідних освітніх, туристичних екологічних, закладах регіону України та Європи.

 

Наукові обміни та стажування:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

 • Інститут ботаніки НАН України;

 • Інститут географії НАН України;

 • Поморська Академія (м. Слупськ, Польща);

 • Щецинський університет (м. Слупськ, Польща).

 

По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

 • вчителями у школах, гімназіях, коледжах, викладачами університетів та інших освітянських закладів;

 • консультантами та референтами в апараті органів державного та регіонального управління;

 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

 • науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

 • науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах та лабораторіях;

 • обіймати управлінські посади в туристичних агенствах, готельних підприємствах, закладах системи розваг, страхових компаніях;

 • у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

 • в спеціалізованих лабораторіях  медичних закладів в якості фахівця-біолога або (після проходження стажування) отримати кваліфікацію лікаря-лаборанта;

 • в лабораторіях з контролю якості сільськогосподарської продукції;

 • в районних та міських санітарних станціях (центрах здоров'я);

 • у структурних і регіональних підрозділах Міністерства екології та природних ресірсів України ;

 • у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

 • фахівцями з охорони навколишнього середовища

 

Аспірантура

Акредитована аспірантура зі спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю та 091 Біологія для підготовки Докторів філософії в галузі біологічних і географічних наук (кандидат наук).

  

 

 

Наші контакти

Деканат факультету біології, географії і екології

Херсонський державний університет, Факультет біології, географії і екології, вул. Університетська 27, м. Херсон, Україна, 73000

Тел.: 32-67-17 faculty secretary ;
Вн. тел.: 509 faculty secretary, 502 dean
Email:
Приймальна комісія Херсонського державного університету
Тел.: 0 552 494375, 0 552 326734
Email: