Наші контакти

Деканат факультету біології, географії і екології
Херсонський державний університет, Факультет біології, географії і екології, вул. Університетська 27, м. Херсон, Україна, 73000
Тел.: 32-67-17 - деканат факультету;
Вн. тел.: 502 - декан, 509 - секретар
Email:
Приймальна комісія Херсонського державного університету
Тел.: 0 552 494375, 0 552 326734
Email:

Факультет біології, географії і екології

Оновлено: 05.02.2020

                          

 

                                                                                     

Декан факультету

Пилипенко Ігор Олегович - доктор географічних наук, професор, доцент кафедри екології та географії.

Факультет біології, екології і географії це:

Мультидисциплінарність. На факультеті працюють фахівці у сфері біологічних, географічних та педагогічних наук. Під час викладання навчальних дисциплін кафедри використовуються знання з галузей біології, географії, економіки, екології, педагогіки, хімії, туристичної та заповідної справи.

• Інноваційність. Викладачі факультету використовують сучасні методи викладання, активно займаються науковою роботою. Станом на 2020 р. 7 викладачів  мають науковий ступень доктора наук та 26 кандидата наук.

• Соціально-політична активність. Співробітники кафедри реалізовують соціально значущі проекти, керують громадськими організаціями, проводять громадські заходи: конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, воркшопи.

• Наукове співробітництво. Викладачі факультету співпрацюють з вченими та викладачами з різних міст України та низки країн світу: Великої Британії, Польщі, Російської Федерації, Японії.

• Відкритість. Факультет завжди відкритий для абітурієнтів та їх батьків, колег по роботі з інших навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, журналістів, представників органів влади, бізнесменів та громадських діячів.

Спеціальності факультету:

Бакалавріат:

091 Біологія. 

014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014 Середня освіта (географія)

106 Географія

103 Науки про Землю

101 Екологія

 
Магістратура  

091 Біологія. 

091 Біологія (Ботаніка)

014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

014 Середня освіта (географія)

106 Географія

103 Науки про Землю

101 Екологія

На факультеті ви можете продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями:
  • 106 Географія

  • 091 Біологія

Навчання на факультеті біології, географії і екології супроводжують:

• експедиції та туристичні подорожі по визначним місцям України та зарубіжжя;

• стажування в провідних освітніх, туристичних, екологічних закладах України;

• участь у національних та міжнародних проектах і дослідженнях

• участь у громадському і культурному житті

Студенти можуть брати учать у наукових обмінах та стажуваннях в наступних закладах: 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

• Львівський національний університет ім. Івана Франка;

• Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

• Інститут ботаніки НАН України;

• Інститут географії НАН України;

• Поморська Академія (м. Слупськ, Польща);

• Щецинський університет (Польща). 

Перспективи для випускників

 По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

• вчителями у школах, гімназіях, коледжах, викладачами університетів та інших закладах освіти;

• консультантами та референтами в органах державного та регіонального управління;

• науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

• науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах та лабораторіях;

• обіймати управлінські посади в туристичних фірмах, готельних підприємствах, закладах системи розваг, страхових компаніях;

• у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

• у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах;

• в спеціалізованих лабораторіях медичних закладів в якості фахівця-біолога або (після проходження стажування) отримати кваліфікацію лікаря-лаборанта;

• в лабораторіях з контролю якості сільськогосподарської продукції;

• в районних та міських санітарних станціях;

• у структурних і регіональних підрозділах профільних міністерств України;

• у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

• фахівцями з охорони навколишнього середовища