Факультет біології, географії і екології

Оновлено: 12.10.2018

 

 

Декан факультету

Пилипенко Ігор Олегович - доктор географічних наук, доцент кафедри екології та географії.

 

   

                                                          Керівництво факультету  

 

 

Мальчикова Дар'я Сергіївна

Доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-економічної географії.
Заступник декана з навчально-методичної роботи і практик (на громадських засадах)

Афанасьєва Альона Олексіївна

Викладач кафедри соціально-економічної географії. Заступник декана з організаційно-виховної роботи і працевлаштування (на громадських засадах)

Давидов Олексій Віталійович

Кандидат географічних наук. Доцент кафедри екології та географії. Завідувач кафедри екології та географії.

 

        

Мойсієнко Іван Іванович

Доктор біологічних наук, професор. Завідувач кафедри ботаніки

Гасюк Олена Миколаївна

Кандидат біологічних наук, доцент. Завідувач кафедри біології людини та імунології

Сімченко Сергій Валентинович

Асистент кафедри соціально-економічної географії. Помічник декана факультету з наукової роботи (на громадських засадах)

 
 

 

Головченко Ігор Валентинович

Кандидат біологічних наук, викладач кафедри біології людин та їмунології. Профорг факультету

 

Бесчасний Сергій Павлович

Викладач кафедри біології людини та імунології. Керівник практик факультету (на громадських засадах) 

Машкова Ольга Вікторівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії. Помічник декана факультету з інформаційно-комунікаційного забезпечення та міжнародних зв'язків (на громадських засадах)

 

       

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Методист заочного відділення

Дайнеко Поліна Михайлівна

Диспетчер факультету

 

Нападовська Ганна Юріївна

Помічник декана

 

 

                                                        Студентський актив

       

Кобилянська Ірина

Голова студентської ради факультету

Кузьменко Сергій

Голова комітету з питань фізичного виховання  та спортивного розвитку

Седловська Юлія

Голова комітету з питань піклування та розвитку волонтерського руху

Максименко Олена

Голова старостату факультету біології, географії і екології

       

Луганська Анна

Голова комітету з питань підтримки мистецької діяльності

Шевчун Світлана

Голова профбюро факультету біології, географії і екології

Польова Ірина

Голова комітету з питань внутрішніх комунікацій,запобігання асоціальним явищам та пропаганди здорового способу життя

Герасимчук Анастасія

Заступник голови наукового товаристава студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету

   

                                       ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!  СЕРТИФІКАТИ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ У 2018 році!!!

Спеціальність, Спеціалізація

Кваліфікація 

Сертифікати ЗНО

014 Середня освіта (Географія) 

Краєзнавчо-туристична робота /Природознавство

Бакалавр освіти. Вчитель географії. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи / Вчитель природознавства 


1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або Іноземна мова

103 Науки про Землю 

Ландшафтне планування / 

Геоморфологія та палеогеографія

Бакалавр природничих наук. Фахівець з ландшавтного планування / Фахівець в галузі геоморфології та палеогеографії 

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Географія

106 Географія

Географія рекреації і туризму / Управління регіональним розвитком

Бакалавр природничих наук. Географ. Фахівець в газузі географії рекреації і туризму / Фахівець з управління регіональним розвитком 

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або Історія України  

014 Середня освіта (Біологія) 

Еколого-натуралістична робота / Валеологія

Бакалавр освіти. Вчитель біології. 

Організатор еколого-натуралістичної роботи / Вчитель основ здоров'я

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або Математика

091 Біологія

Молекулярна біологія / Імунологія / Лабораторна діагностика біологічних систем

Бакалавр біології. Біолог.

Фахівець в галузі молекулярної біології / ботаніки / імунології / лабораторної діагностики біологічних систем

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або Іноземна мова 

101 Екологія

Екологічний контроль та аудит / Заповідна справа

Бакалавр природничих наук. Організатор природокористування. 

Фахівець в галузі екологічного контролю та аудиту / Фахівець в галузі заповідної справи

1.Українська мова та література 

2. Біологія

3. Хімія або географія


МАГІСТРАТУРА

        Спеціальності:  

 1. 091 Біологія. 

 2. 091 Біологія (Ботаніка)

 3. 014 Середня освіта (біологія) 

 4. 103 Науки про Землю

 5. 014 Середня освіта (географія)

 6. 106 Географія

 7. 101 Екологія

 

Навчання на факультеті біології, географії і екології супроводжують

 • експедиції та туристичні подорожі по атрактивним місцям Херсонської області, Карпат та інших регіонів України та зарубіжжя;

 • стажування в провідних освітніх, туристичних екологічних, закладах регіону України та Європи.

 

Наукові обміни та стажування:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка;

 • Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

 • Інститут ботаніки НАН України;

 • Інститут географії НАН України;

 • Поморська Академія (м. Слупськ, Польща);

 • Щецинський університет (м. Слупськ, Польща).

 

По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

 • вчителями у школах, гімназіях, коледжах, викладачами університетів та інших освітянських закладів;

 • консультантами та референтами в апараті органів державного та регіонального управління;

 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

 • науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

 • науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах та лабораторіях;

 • обіймати управлінські посади в туристичних агенствах, готельних підприємствах, закладах системи розваг, страхових компаніях;

 • у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

 • в спеціалізованих лабораторіях  медичних закладів в якості фахівця-біолога або (після проходження стажування) отримати кваліфікацію лікаря-лаборанта;

 • в лабораторіях з контролю якості сільськогосподарської продукції;

 • в районних та міських санітарних станціях (центрах здоров'я);

 • у структурних і регіональних підрозділах Міністерства екології та природних ресірсів України ;

 • у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

 • фахівцями з охорони навколимшнього середовища

 

Аспірантура

Акредитована аспірантура зі спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю та 091 Біологія для підготовки Докторів філософії в галузі біологічних і географічних наук (кандидат наук).

  

 

 

Наші контакти

Деканат факультету біології, географії і екології

Херсонський державний університет, Факультет біології, географії і екології, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000

Тел.: 32-67-17 faculty secretary ;
Вн. тел.: 509 faculty secretary, 502 dean
Email:
Приймальна комісія Херсонського державного університету
Тел.: 0 552 494375, 0 552 326734
Email: