Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 02.07.2019

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)
(денна, заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань: 09 Біологія , Спеціальність: 091 Біологія, 091 Біологія (Ботаніка)

Програма та питання Магістратура перехресна функц біол 2019.doc (378 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)
Програма та питання Магістратура 091 Біологія_Ботаніка 2019.doc (189 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма та питання Магістратура 014_Серед.освіта 2019.doc (350 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія

 Програма та питання Магістратура 091 Біологія 2019.doc (391 Kb)


 ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Геологія для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

Програма Геологія 2 КУРС.2019.DOC (388.5 Kb)(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


Програма вступних випробувань з географії 106 Географія 2019.doc (408 Kb)

 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програма Методика навчання географії магістратура 2019.doc (377 Kb) 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з фізичної географії та картографії 2019 м....doc (373 Kb)


 ПРОГРАМА

вступних випробувань та співбесіди з Географії

для здобуття ступеню "бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Программа_з географії (співбесіда) 2019.docx (424.7 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) із Загального землезнавства
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Землезнавство 2 КУРС (перехресна) 2019.doc (362 Kb) 


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Основ природокористування

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (перехресний вступ)

(денна, заочна форми навчання)

                                                                                                                          ПРОГРАМА Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна) 2019.doc (376.5 Kb) 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з методики навчання географії 2018 магістратур.doc (128.5 Kb)


До Вашої уваги програми вступних випробувань для вступу на спеціальність "Екологія"

ПРОГРАМА Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна) 101 Екологія.doc (86 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС_2019.doc (382 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС (перехресна)-2018.doc (135.5 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 3 КУРС_2019.doc (330.5 Kb)

ПРОГРАМА-МАГІСТРИ-2019.docx (242.6 Kb)


ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2019.doc (136 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)

Фахове Анатомія людини програма 2019.doc (396 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування з

структурної біології для здобуття ступеня бакалавра

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)

Програма з структурної біології на 2 курс 2018.doc (372.5 Kb)


ПРОГРАМА

 вступного випробування (тестування) співбесіди з біології для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за всіма спеціальностями (денна, заочна форми навчання)

Програма (тестування) співбесіди 2018.doc (363.5 Kb)


ПРОГРАМА

 фахового вступного випробування з Біології людини для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання)

Фахове біологія людини 3 курс програма 2019.doc (341.5 Kb)


 

Перелік

спеціальностей денної та заочної форм навчання на 2019– 2020 н.р.

для отримання ступеня освіти бакалавр

у Херсонському державному університеті

Факультет біології, географії і екології

 

Спеціальність та спеціалізація

Кваліфікація  за дипломом

Сертифікати ЗНО

2019 р.

Бюджетна конкурсна пропозиція

Сертифікати ЗНО

2019 р.

Небюджетна конкурсна пропозиція

 

014 Середня освіта (Географія)

Краєзнавчо-туристична робота/

Природознавство

Бакалавр освіти. Вчитель географії

Організатор краєзнавчо-туристичної роботи / вчитель природознавства

 • Українська мова
 • Географія
 • Математика або іноземна мова
 • Українська мова
 • Історія України
 • Географія або біологія

103 Науки про Землю

Ландшафтне планування /

Геоморфологія та палеогеографія

Бакалавр природничих наук. Організатор природокористування.

Фахівець з ландшафтного планування / фахівець в галузі геоморфології та палеогеографії

 • Українська мова
 • Математика
 • Фізика або географія
 •  Українська мова
 • Історія України
 • Географія або біологія

106 Географія

Географія рекреації і туризму  / Управління регіональним розвитком

Бакалавр природничих наук. Географ. Фахівець в галузі географії рекреації і туризму  / фахівець з управління регіональним розвитком

 • Українська мова
 • Географія
 • Математика або іноземна мова
 • Українська мова
 • Історія України
 • Географія або біологія

014 Середня освіта (Біологія і здоровя людини)

Гігієна та здоровий спосіб життя / еколого-натуралістична робота

Бакалавр освіти. Вчитель біології та основ здоров’я

Фахівець в галузі гігієни та здорового способу життя / організатор еколого-натуралістичної роботи

 • Українська мова
 • Біологія
 • Хімія або математика
 • Українська мова
 • Біологія
 • Історія України або іноземна мова
 

091 Біологія

Молекулярна біологія /

Імунологія / Лабораторна діагностика біологічних систем

Бакалавр біології. Біолог. Фахівець в галузі молекулярної біології / імунології / лабораторної діагностики біологічних систем

 • Українська мова
 • Біологія
 • Хімія або іноземна мова
 •  Українська мова
 • Біологія
 • Історія України або математика

101 Екологія

Екологічний контроль та аудит / Заповідна справа

Бакалавр природничих наук.  Еколог.

Фахівець в галузі екологічного контролю та аудиту / Фахівець в галузі заповідної справи

 • Українська мова
 • Біологія
 • Хімія або географія
 •  Українська мова
 • Біологія
 • Географія або біологія

Таблиці

споріднення спеціальностей ОКР "Малодший спеціаліст"

для вступу на 2-3 курси денної та заочної форми навчання

факультету біології, географії та екології

 Програми вступних випробувань для вступу на рівні “Спеціаліст” та ”Магістр” (у тому числі для “перехресного вступу”) з неспоріднених напрямів знаходяться за посиланням http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_abytur.asp

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки рівня вищої освіти бакалавра

 

Фахове випробування

Курс

назва

код

код

назва

сестринська справа

5.12010102

 

6.040102

 

біологія *

 

Фаховий іспит Анатомія людини з основами гістології (письмово)

2 курс

лікувальна справа

5.12010101

 

медико-профілактична справа

5.12010103

 

акушерська справа

 

5.12010105

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

виробництво і переробка продукції рослинництва

 

5.09010103

 

лабораторна діагностика

 

5.12010201

 

метеорологічні та гідрологічні спостереження

 

5.04010501

 

6.040104

 

географія *

 

Фаховий іспит Загальне землезнавство (письмово)

2 курс

прикладна екологія

 

5.04010602

 

землевпорядкування

 

5.08010102

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

 

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

картографічні роботи

5.08010103

 

аналітичний контроль якості хімічних сполук

 

 

5.04010101

 

6.040106

 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Основи загальної екології (та неоекології)(письмово)

2 курс

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

прикладна екологія

 

5.04010602

 

6.040106

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Ландшафтна екологія (письмово)

3 курс

 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра,

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою специальністю