Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 19.07.2017

 

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Вступ до фаху

для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА вступ до фаху 2 КУРС.doc (140 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА вступних випробувань з географії 2017 магістратура.doc (224 Kb)


ПРОГРАМА

вступних випробувань та співбесіди з Географії

для здобуття ступеню "бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА з географії (співбесіда).doc (144 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) із Загального землезнавства
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Землезнавство 2 КУРС (перехресна).doc (121.5 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Основ природокористування

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (перехресний вступ)

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна).doc (113.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМИ вступних випробувань з методики навчання географії 2017.doc (185.5 Kb)До Вашої уваги програми вступних випробувань для вступу на спеціальність "Екологія"

Загальна екологія 2 курс споріднені спеціальності ( Розробник СараненкоІ.І.).docx (82.5 Kb)

Ландшафтна екологія 3 курс (розробник Сараненко І.І.).docx (70.7 Kb)

ПРОГРАМА-МАГІСТР.docx (64.6 Kb)

Фах.2 курс перехр. Сараненко.docx (73.9 Kb)


ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2017.doc (184 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС 2017 Анатомія, гістологія.doc (381.5 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування з

структурної біології для здобуття ступеня бакалавра

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС2017 Структурна біологія (перехресна).doc (150 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Біології людини

для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше двох років здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 3 КУРС 2017 Біологія людини.doc (154 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з

основ функціональної біології

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом) 

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС 2017 (перехресна функц біол).doc (136.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування  з Біології

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти 

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС+МАГ Біологія 2017.doc (206 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування  з Методики навчання біології

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти 

(денна, заочна форми навчання)

 ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС-МАГ Методика 2017.doc (193.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування  з фітобіології

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти 

(денна, заочна форми навчання)

 Програма вступні магіст ботаніка 2017.doc (182.5 Kb)


 

ПРОГРАМА

атестації здобувачів вищої освіти з географії, методики навчання географії

Рівень вищої освіти “Бакалавр”

Спеціальність: 6.040104 Географія*

Спеціалізація: геоморфологія і палеогеографія;

географія рекреації і туризму

(денна та заочна форма навчання)

Програма ДЕК. бакалавр Географія 15-16.pdf (504.2 Kb)


 

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) зі «Вступу до фаху»

для здобуття ступеня «бакалавр» на 2-ий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА вступ до фаху 2 КУРС.pdf (299.5 Kb)


 

 

ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) із «Загального землезнавства»

для здобуття ступеня «бакалавр» на 2-ий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» базової або повної вищої освіти/ та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Землезнавство 2 КУРС (перехресна).pdf (358.3 Kb)


 

 

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з «Основ природокористування»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», ступеня «магістр» 014 Середня освіта географія, 103 Науки про Землю (географія), 101 Екологія, на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)

 ПРОГРАМА Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна).pdf (283 Kb)


 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з методики навчання географії 2016 спеціалітет.pdf (334.4 Kb)


 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з географії 2016 магістратура.pdf (521.1 Kb)


ПРОГРАМИ

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

з ЕКОЛОГІЇ

Заг_еколог_Ландшафт_еколог_магістр.doc (69.5 Kb)

Заг_еколог_Ландшафт_еколог_спеціаліст.doc (67 Kb)

Загальна_екологія_бакалавр_II_курс.doc (69.5 Kb)

Ландшафтна_екологія_бакалавр_III_курс.doc (50.5 Kb)

 

ПРОГРАМИ

 

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

з БІОЛОГІЇ

 

 1. ПРОГРАМА вступного випробування (співбесіди) з Біології для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (1 курс).

 

 ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО.doc (188.5 Kb)

 

2. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Анатомії людини з основами гістології для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс  на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (базової або повної вищої освіти / та осіб,  які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) (денна, заочна форми навчання) 

 

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС Анатомія, гістологія.doc (195.5 Kb)

 

3. ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування із Структурної біології для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС Структурна біологія (перехресна).doc (149.5 Kb)

 

4. ПРОГРАМА додаткового вступного випробування з Основ функціональної біології для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС (перехресна функц біол).doc (141.5 Kb)

 

5. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Біології для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС+МАГ Біологія 2016.doc (215 Kb)

 

6. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Біології для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС+СПЕЦ Біологія 2016.doc (210 Kb)

 

7. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Методики навчання біології для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС-МАГ Методика 2016.doc (199 Kb)

 

8. ПРОГРАМА фахового вступного випробування з Методики навчання біології для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

 

ПРОГРАМА ХДУ 5 КУРС-СПЕЦ Методика 2016.doc (187 Kb)

 

Перелік

спеціальностей денної та заочної форм навчання на 2017– 2018н.р.

для отримання ступеня освіти бакалавр

у Херсонському державному університеті

Факультет біології, географії і екології

 

Спеціальність

Конкурсний предмет

Випускники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» в медичних училищах, гідрометеорологічних технікумах тощо, мають право вступати на пільгових умовах на старші курси всіх спеціальностей факультету.Можливий прийом на навчання студентів ХДУ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на другий курс всіх спеціальностей факультету.

 

За умовами “перехресного” вступу можливий вступ на навчання за рівнями “Спеціаліст” і “Магістр” на неспоріднені спеціальності за умов складання додаткового іспиту (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).

По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

 • в освітянських закладах різного рівня акредитації;

 • у структурних і регіональних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України;

 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

 • науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

 • в спеціальних підрозділах правоохоронних установ;

 • у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

 • в спеціалізованих медичних та мікробіологічних лабораторіях

 • у проектно-розшукових установах;

 • у картографічній службі України, картографічних фабриках,

 • консультантами і референтами в апараті органів державного та регіонального управління;

 • у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

 • обіймати управлінські посади в санаторно-курортних закладах, готельних підприємствах, страхових компаніях.

091. Біологія

014. Середня освіта (біологія)

Українська мова та література

Біологія

 Історія України або Хімія

103. Науки про Землю

014. Середня освіта (географія)

Українська мова та література

Історія України

 Географія або Математика

101. Екологія

Українська мова та література

Історія України

Біологія або Математика

Таблиці

споріднення спеціальностей ОКР "Малодший спеціаліст"

для вступу на 2-3 курси денної та заочної форми навчання

факультету біології, географії та екології

 Програми вступних випробувань для вступу на рівні “Спеціаліст” та ”Магістр” (у тому числі для “перехресного вступу”) з неспоріднених напрямів знаходяться за посиланням http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_abytur.asp

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки рівня вищої освіти бакалавра

 

Фахове випробування

Курс

назва

код

код

назва

сестринська справа

5.12010102

 

6.040102

 

біологія *

 

Фаховий іспит Анатомія людини з основами гістології (письмово)

2 курс

лікувальна справа

5.12010101

 

медико-профілактична справа

5.12010103

 

акушерська справа

 

5.12010105

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

виробництво і переробка продукції рослинництва

 

5.09010103

 

лабораторна діагностика

 

5.12010201

 

метеорологічні та гідрологічні спостереження

 

5.04010501

 

6.040104

 

географія *

 

Фаховий іспит Загальне землезнавство (письмово)

2 курс

прикладна екологія

 

5.04010602

 

землевпорядкування

 

5.08010102

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

 

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

картографічні роботи

5.08010103

 

аналітичний контроль якості хімічних сполук

 

 

5.04010101

 

6.040106

 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Основи загальної екології (та неоекології)(письмово)

2 курс

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

прикладна екологія

 

5.04010602

 

6.040106

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Ландшафтна екологія (письмово)

3 курс

 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра,

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою специальністю

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Новин

Новий Модуль Новин

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ