Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 28.02.2020

Перелік
сертифікатів ЗНО 2020
для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр
у Херсонському державному університеті
Факультет біології, географії і екології

 

Спеціальність та спеціалізація

 

Кваліфікація  за дипломом

Сертифікати ЗНО

2020 р.

Бюджетна конкурсна пропозиція

Сертифікати ЗНО

2020 р.

Небюджетна конкурсна пропозиція

 

014 Середня освіта (Географія)

Краєзнавчо-туристична робота /

Природознавство

Бакалавр освіти. Вчитель географії

Організатор краєзнавчо-туристичної роботи / вчитель природознавства

 • Українська мова та література
 • Географія
 • Математика або Іноземна мова
 •  Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Біологія

103 Науки про Землю

Ландшафтне планування /

Геоморфологія та палеогеографія

Бакалавр природничих наук. Організатор природокористування.

Фахівець з ландшафтного планування / фахівець в галузі геоморфології та палеогеографії

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або Географія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Біологія

106 Географія

Географія рекреації і туризму  / Управління регіональним розвитком

Бакалавр природничих наук. Географ. Фахівець в галузі географії рекреації і туризму  / фахівець з управління регіональним розвитком

 • Українська мова та література
 • Географія
 • Математика або Іноземна мова
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Біологія

014 Середня освіта (Біологія і здоровя людини)

Гігієна та здоровий спосіб життя / еколого-натуралістична робота

Бакалавр освіти. Вчитель біології та основ здоров’я

Фахівець в галузі гігієни та здорового способу життя / організатор еколого-натуралістичної роботи

 • Українська мова та література
 • Біологія
 • Хімія або Математика
 •  Українська мова та література
 • Біологія
 • Історія України або Фізика

091 Біологія

Молекулярна біологія /

Імунологія / Лабораторна діагностика біологічних систем

Бакалавр біології. Біолог. Фахівець в галузі молекулярної біології / імунології / лабораторної діагностики біологічних систем

 • Українська мова та література
 • Біологія
 • Математика або Хімія або Іноземна мова
 • Українська мова та література
 • Біологія
 • Історія України або Фізика

101 Екологія

Екологічний контроль та аудит / Заповідна справа

Бакалавр природничих наук.  Еколог.

Фахівець в галузі екологічного контролю та аудиту / Фахівець в галузі заповідної справи

 • Українська мова та література
 • Біологія
 • Математика або Хімія або Географія
 • Українська мова та література
 • Історія України
 • Географія або Біологія
 

 


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)
(денна, заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань: 09 Біологія , Спеціальність: 091 Біологія, 091 Біологія (Ботаніка)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія

 


 

 ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Геологія для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


 ПРОГРАМА

вступних випробувань та співбесіди з Географії

для здобуття ступеню "бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) із Загального землезнавства
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Основ природокористування

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (перехресний вступ)

(денна, заочна форми навчання)

                                                                                                                         


 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


До Вашої уваги програми вступних випробувань для вступу на спеціальність "Екологія"


ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування з

структурної біології для здобуття ступеня бакалавра

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

 вступного випробування (тестування) співбесіди з біології для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за всіма спеціальностями (денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

 фахового вступного випробування з Біології людини для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання)