Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 14.05.2018

 

ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)
(денна, заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань: 09 Біологія , Спеціальність: 091 Біологія, 091 Біологія (Ботаніка)
Програма та питання Магістратура перехресна функц біол 2018.doc (239 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)

Програма та питання Магістратура 091 Біологія_Ботаніка 2018.doc (413 Kb)

 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма та питання Магістратура 014 Серед осв_Біол_здор_людини 2018.doc (278.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія

 Програма та питання Магістратура 091 Біологія 2018.doc (445.5 Kb)


 ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Вступ до фаху

для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання) Програма 2018 р. Вступ до фаху на 2 курс 106+014.doc (133.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)


Програма вступних випробувань 2018 р. з географії 106 Географія.doc (182 Kb)

 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з методики навчання географії 2018 магістратур.doc (128.5 Kb)

 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з  Географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з фізичної географії та картографії 2018 магістратура.doc (119 Kb)


 ПРОГРАМА

вступних випробувань та співбесіди з Географії

для здобуття ступеню "бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА з географії (співбесіда) 2018 р..doc (115.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) із Загального землезнавства
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Землезнавство 2 КУРС (перехресна) 2018 р..doc (111 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Основ природокористування

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (перехресний вступ)

(денна, заочна форми навчання)ПРОГРАМА 2018 Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна).doc (95.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з методики навчання географії 2018 магістратур.doc (128.5 Kb)


До Вашої уваги програми вступних випробувань для вступу на спеціальність "Екологія"

ПРОГРАМА Основ природокоритування 5 КУРС (перехресна) 101 Екологія.doc (86 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 3 КУРС_2018.doc (114.5 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС (перехресна)-2018.doc (135.5 Kb)

ПРОГРАМА ХДУ 2 КУРС_2018.doc (142.5 Kb)

ПРОГРАМА-МАГІСТРИ-2018.docx (33.2 Kb)


ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2018.doc (136 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)

Програма з Анатомії людини з основами гістології на 2 курс 2018.doc (399 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування з

структурної біології для здобуття ступеня бакалавра

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)

Програма з структурної біології на 2 курс 2018.doc (372.5 Kb)


ПРОГРАМА

 вступного випробування (тестування) співбесіди з біології для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за всіма спеціальностями (денна, заочна форми навчання)

Програма (тестування) співбесіди 2018.doc (363.5 Kb)


ПРОГРАМА

 фахового вступного випробування з Біології людини для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання)

Програма з Біології людиниа 3 курс 2018.doc (313.5 Kb)


 

Перелік

спеціальностей денної та заочної форм навчання на 2018– 2019 н.р.

для отримання ступеня освіти бакалавр

у Херсонському державному університеті

Факультет біології, географії і екології

 

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

Випускники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» в медичних училищах, гідрометеорологічних технікумах тощо, мають право вступати на пільгових умовах на старші курси всіх спеціальностей факультету.

 

Можливий прийом на навчання студентів ХДУ, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на другий курс всіх спеціальностей факультету.

 

За умовами “перехресного” вступу можливий вступ на навчання за рівнем “Магістр” на неспоріднені спеціальності за умов складання додаткового іспиту (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).

По закінченню навчання випускники факультету біології, географії і екології можуть працювати:

 • в освітянських закладах різного рівня акредитації;

 • у структурних і регіональних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України;

 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин;

 • науковими співробітниками в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;

 • в спеціальних підрозділах правоохоронних установ;

 • у державних санітарно-епідеміологічних станціях і службах; в приватних підприємствах по облаштуванню прибудинкових та садибних територій;

 • в спеціалізованих медичних та мікробіологічних лабораторіях

 • у проектно-розшукових установах;

 • у картографічній службі України, картографічних фабриках,

 • консультантами і референтами в апараті органів державного та регіонального управління;

 • у туристських організаціях і фірмах на посаді менеджерів з туризму, екскурсоводами;

 • обіймати управлінські посади в санаторно-курортних закладах, готельних підприємствах, страхових компаніях.

   014 Середня освіта (Географія)

Краєзнавчо-туристична робота/ Природознавство

 1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або Іноземна мова

103 Науки про Землю

Ландшафтне планування/ Геоморфологія та палеогеографія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Географія


106 Географія

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або Історія України

014 Середня освіта (Біологія)

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або Математика

091 Біологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або Іноземна мова

101 Екологія

1. Українська мова та література 

2. Біологія

3. Хімія або Географія

Таблиці

споріднення спеціальностей ОКР "Малодший спеціаліст"

для вступу на 2-3 курси денної та заочної форми навчання

факультету біології, географії та екології

 Програми вступних випробувань для вступу на рівні “Спеціаліст” та ”Магістр” (у тому числі для “перехресного вступу”) з неспоріднених напрямів знаходяться за посиланням http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_abytur.asp

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки рівня вищої освіти бакалавра

 

Фахове випробування

Курс

назва

код

код

назва

сестринська справа

5.12010102

 

6.040102

 

біологія *

 

Фаховий іспит Анатомія людини з основами гістології (письмово)

2 курс

лікувальна справа

5.12010101

 

медико-профілактична справа

5.12010103

 

акушерська справа

 

5.12010105

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

виробництво і переробка продукції рослинництва

 

5.09010103

 

лабораторна діагностика

 

5.12010201

 

метеорологічні та гідрологічні спостереження

 

5.04010501

 

6.040104

 

географія *

 

Фаховий іспит Загальне землезнавство (письмово)

2 курс

прикладна екологія

 

5.04010602

 

землевпорядкування

 

5.08010102

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

 

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

 

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

картографічні роботи

5.08010103

 

аналітичний контроль якості хімічних сполук

 

 

5.04010101

 

6.040106

 

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Основи загальної екології (та неоекології)(письмово)

2 курс

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

 

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

 

5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

 

5.04010503

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

 

5.04010601

 

природно-заповідна справа

 

5.09010304

 

прикладна екологія

 

5.04010602

 

6.040106

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Фаховий іспит Ландшафтна екологія (письмово)

3 курс

 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра,

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою специальністю