Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 22.02.2021


 

 


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)
(денна, заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань: 09 Біологія , Спеціальність: 091 Біологія, 091 Біологія (Ботаніка)

Програма з основ функціональної біології 2020.pdf (1.3 Mb)ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)

Програма з фітобіологіїмагістратура 2020 р..doc (201 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма з МНБ 2020.pdf (1.7 Mb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія

Програма з біології магістратура 2020.doc (197.5 Kb)

 


 

 ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Геологія для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з фізичної географії та картографії 

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

 Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Програми вступних випробувань з фізичної географії та картографії 2020.doc (120 Kb)


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

 Галузь знань: 10.Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Програма вступних випробувань з географії 2020.doc (166 Kb)


 ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавр на базі ступеня "молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціалііст)"

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА фахового вступного випробування на 2 курс 106 Географія.pdf (338.4 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування (співбесіди) із Загального землезнавства
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст",

базової або повної вищої освіти та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування (співбесіди) з Основ природокористування

для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (перехресний вступ)

(денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА Основ природокоритування 2020.doc (87.5 Kb)


 

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програми вступних випробувань з методики навчання географії 2020.doc (129.5 Kb)


ПРОГРАМА

Фахового вступного випробування з загальної екології (та неоекології)

для здобуття ступеня магістра, на основі базової або повної вищої освіти 

(денна, заочна форми навчання) 

ПРОГРАМА-МАГІСТР з екології 2020 р..docx (39.6 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування 

для здобуття ступеня бакалавр, на 2 курс, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 10 Природничі науки Спеціальність: 101 Екологія

ПРОГРАМА НЕСПОРІДНЕНИЙ НАПРЯМ 2020 Р..doc (527.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Основ загальної екології (та неоекології)

для здобуття ступеня бакалавр, на 2 курс, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 10 Природничі науки  Спеціальність: 101 Екологія

ПРОГРАМА З ОСНОВ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 2020.doc (566 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Ландшафтної екології 

для здобуття ступеня бакалавр, на 3 курс, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 10 Природничі науки  Спеціальність: 101 Екологія

ПРОГРАМА З ЛАДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ, 2020 Р..doc (492.5 Kb)


ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання)

Фахове Анатомія програма 2020.doc (173 Kb)


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробування з

структурної біології для здобуття ступеня бакалавра

на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за неспорідненим напрямом)

(денна, заочна форми навчання)


ПРОГРАМА

 вступного випробування (тестування) співбесіди з біології для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за всіма спеціальностями (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2020.doc (172 Kb)


ПРОГРАМА

 фахового вступного випробування з Біології людини для здобуття ступеня бакалавра на 3 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання)

Фахове 3 курс програма 2020.doc (138 Kb)