Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 27.01.2022

Чекаємо саме на тебе!!!

 

 


ПРОГРАМА

додаткового вступного випробування з основ функціональної біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом)
(денна, заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Галузь знань: 09 Біологія , Спеціальність: 091 Біологія, 091 Біологія (Ботаніка)

Програма з основ функціональної біології 2020.pdf (1.3 Mb)ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фітобіології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

 Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія (Ботаніка)

Програма вступного випробування з фітобіології 2021.doc (174.5 Kb) 


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 01. Освіта, Спеціальність: 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма вступного випробування з МНБ 2021.doc (165 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Біології
для здобуття ступеня вищої освіти магістр
на основі базової або повної вищої освіти (денна/ заочна форми здобуття освіти)

Галузь знань: 09. Біологія, Спеціальність: 091. Біологія

Програма вступного випробування з біології 2021.doc (158 Kb) 


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з фізичної географії та картографії 

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

 Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Програма фахового вступного випробування з фізичної географії та картографії 2021.pdf (482.6 Kb) 


 ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

 Галузь знань: 10.Природничі науки

Спеціальність: 106 Географія

Програма фахового вступного випробування з географії 2021.pdf (528.1 Kb) 


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

для здобкття ступеня вищої освіти "БАКАЛАВР"

на основі  повної загальної середньої освіти

(денна, заочна форми навчання)

Програма вступного випробування з географії для здобуття СВО Бакалавр 2021.docx (106.3 Kb) 


 ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Методики навчання географії

для здобуття ступеня магістра

на основі базової або повної вищої освіти

(денна, заочна форми навчання)

 Програма фахового вступного випробування з методики навчання географії 2021.pdf (335.1 Kb) 

 


ПРОГРАМА

Фахового вступного випробування з загальної екології (та неоекології)

для здобуття ступеня магістра, на основі базової або повної вищої освіти 

(денна, заочна форми навчання) 

Програма фахового вступних випробувань з загальної екології (неоекології) 2021.pdf (218.7 Kb) 


 ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Основ загальної екології (та неоекології)

для здобуття ступеня бакалавр, на 2 курс, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 10 Природничі науки  Спеціальність: 101 Екологія

 Програма фахового вступного випробування з Основи загальної екології (та неоекології) для здобуття ступеня бакалавра, на 2 курс, 2021.pdf (311.3 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з Ландшафтної екології 

для здобуття ступеня бакалавр, на 3 курс, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

(денна, заочна форми навчання) 

Галузь знань: 10 Природничі науки  Спеціальність: 101 Екологія 

Програма фахового вступного випробування з Ландшафтної екології для здобуття ступеня бакалавра, на 3 курс. 2021.pdf (309.3 Kb) 


 ПРОГРАМА

вступного випробування (співбесіди) з Біології

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ХДУ 1 КУРС ПЗСО 2021 співбесіда Скан (1).doc (188.5 Kb)


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з

Анатомії людини з основами гістології

для здобуття ступеня бакалавра на 2 курс на основі освітньої-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  (базової або повної вищої освіти / та осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план)

(денна, заочна форми навчання) 

Програма фахового з Анатомія з основами гістології 2021.doc (197 Kb)