Освітньо-професійні програми

Оновлено: 15.03.2018

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Біологія"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 091 Біологія

галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог

ОПП 091 Біологія БАКАЛАВР.docx (329.7 Kb)

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Біологія"

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 091 Біологія

галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог. Викладач закладу вищої освіти

ОПП 091 Біологія МАГІСТР.docx (287.3 Kb)

        ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

         "Ботаніка"

         другого (магістерського) рівня вищої освіти

         за спеціальністю 091 Біологія (Ботаніка)

         галузі знань 09 Біологія

         Кваліфікація:  Біолог. Молодший науковий співробітник (Ботаніка). Викладач закладу вищої освіти

         ОНП 091 Біологія_Ботаніка МАГІСТР.docx (289 Kb)