Вибіркові дисципліни за освітніми програмами

Оновлено: 30.07.2020

Шановні здобувачі освітніх рівнів "бакалавр" та "магістр"!

На сторінці кафедри ботаніки розміщені презентації до вибіркових дисциплін, викладання яких забезпечують співробітники нашої кафедри. За посиланням ви можете переглянути їх; презентації розміщені відповідно до освітніх програм і спеціальностей:

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/ChairBotany/BotanyDepartVariableDisciplines.aspx

Проєкт освітньо-наукової програми "БОТАНІКА" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Оновлено: 23.06.2020

Шановні здобувачі вищої освіти, стейкхолдери та інші зацікавлені громадяни!

До вашої уваги пропонуємо проєкт освітньо-наукової прогроами "Ботаніка" другого (магістерського) рівня вищої освіти для спеціальності 091 Біологія

Ви маєте можливість ознайомитись зі змістом підготовки майбутніх фахівців за кваліфікацією "Біолог. Молодший науковий співробітник (Ботаніка). Викладач закладу вищої освіти (Біологія)"

Відгуки, зауваження та побажання щодо змін в представленій освітній програмі ви можете надсилати на адреси:

Гаранта освітньої програми, завідувача випускової кафедри ботаніки д.б.н., професора Мойсієнка Івана Івановича  
Робочу адресу кафедри ботаніки   

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Ботаніка" (оновлена)  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія. Кваліфікація: Біолог.

 Текст програми:  ОП 091 Ботаніка МАГІСТР виправлена.pdf (500.1 Kb)

Відгуки стейкхолдерів: 

 Відгук_Непрокін 1.jpg (363.6 Kb)  Відгук_Непрокін 2.jpg (231.9 Kb)  Рецензія 091 Ботаніка_1.jpg (347.6 Kb)  Рецензія 091 Ботаніка_2.jpg (140.4 Kb)

Протоколи затверджень проєкту на засіданні кафедрир ботаніки та вченої ради факультету біології, географії і екології

 Витяг НМР.jpg (136.1 Kb)    Витяг_Кафедра 1.jpg (223.5 Kb)   Витяг_Кафедра 2.jpg (98.2 Kb)

Проєкт освітньо-професійної програми "БІОЛОГІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Оновлено: 18.06.2020

Шановні здобувачі вищої освіти, стейкхолдери та зацікавлені громадяни!

До вашої уваги пропонуємо проєкт освітньо-професійної прогроами "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Відгуки, зауваження та побажання щодо змін в представленій освітній програмі ви можете надсилати на адреси:

Гаранта освітньої програми  к.б.н., доцента Мельник Руслани Петрівни   
 Завідувача випускової кафедри ботаніки д.б.н., професора Мойсієнка Івана Івановича   
 Робочу адресу кафедри ботаніки    

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог.

Текст програми: ОП 091 Біологія МАГІСТР червень 2020.docx (212.2 Kb)

Відгуки стейкхолдерів

 Стейкхолдер 2_1 Непрокін.JPG (333.9 Kb)

 Стейкхолдер 2_2 Непрокін.JPG (164.9 Kb)

  Стейкхолдер 3_1Овечко.JPG (348.5 Kb)

 Стейкхолдер 3_2 Овечко.JPG (121.5 Kb) 

 Стейкхолдер 4_1Ремига.JPG (298.4 Kb)

 Стейкхолдер 4_2Ремига.JPG (134.3 Kb)

  Стейкхолдер_1 Латуніна.JPG (348 Kb)

Протоколи затверджень проєкту на засіданні кафедрир ботаніки та вченої ради факультету біології, географії і екології

 Витяг.jpg (234.3 Kb)

 Витяг 2.jpg (138.9 Kb)

 Витяг 3.jpg (136.1 Kb)

 

Освітньо-професійні програми та звіти про їх самоаналіз

Оновлено: 29.01.2020

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, навчальні плани, звіти про самоаналізи програм

 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог. Викладач закладу вищої освіти

ОПП 091 Біологія МАГІСТР 2018(2).docx (280.4 Kb)


Навчальний план здобуття РВО "магістр" за ОПП "Біологія" для спеціальності 091 Біологія: 091 Біологія маг 1,5 18-19 (1).xls , 091 Біологія план маг денна.pdf (360.5 Kb), 091 Біологія маг план заочна.pdf (330.6 Kb)

ЗВІТ (САМОАНАЛІЗ) про самооцінювання освітньо-професійної програми "Біологія" Звіт_відомості про самооцінювання ОПП Біологія_для 091 Біологія МАГІСТР.docx (79.4 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог

ОПП 091 Біологія БАКАЛАВР.docx (377.5 Kb)

        ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Ботаніка"

         другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія (Ботаніка) галузі знань 09 Біологія

         Кваліфікація:  Біолог. Молодший науковий співробітник (Ботаніка). Викладач закладу вищої освіти

       ОНП 091 Біологія_Ботаніка МАГІСТР.docx (289 Kb)

Навчальні плани, робочі навчальні плани наших здобувачів

Оновлено: 12.08.2020

Навчальні плани підготовки здобувачів спеціальності 091 Біологія за освітньо-професійними програмами "Біологія" (бакалавр, магістр), освітньо-науковою програмою "Ботаніка" ( магістр). Денна та заочна форми здобуття освіти:

https://drive.google.com/drive/folders/1aT12KkkNQYfwUHl_rgeqa-GLp9S_r4dC?usp=sharing

Робочі навчальні плани (по роках навчання) підготовки здобувачів спеціальності 091 Біологія за освітньо-професійними програмами "Біологія" (бакалавр, магістр), освітньо-науковою програмою "Ботаніка" ( магістр). Денна та заочна форми здобуття освіти:

https://drive.google.com/drive/folders/1DKTFNXo4MYpPwCH8SV3cyNcQrT8n2JrR?usp=sharing