Освітньо-професійні програми та звіти про їх самоаналіз

Оновлено: 09.12.2019

 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог. Викладач закладу вищої освіти

ОПП 091 Біологія МАГІСТР 2018(2).docx (280.4 Kb)

 

ЗВІТ (САМОАНАЛІЗ)

про самооцінювання освітньо-професійної програми "Біологія" Звіт_відомості про самооцінювання ОПП Біологія_для 091 Біологія МАГІСТР.docx (79.4 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Біологія"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 091 Біологія

галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог

ОПП 091 Біологія БАКАЛАВР.docx (377.5 Kb)

        ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

         "Ботаніка"

         другого (магістерського) рівня вищої освіти

         за спеціальністю 091 Біологія (Ботаніка)

         галузі знань 09 Біологія

         Кваліфікація:  Біолог. Молодший науковий співробітник (Ботаніка). Викладач закладу вищої освіти

       ОНП 091 Біологія_Ботаніка МАГІСТР.docx (289 Kb)

Новий Модуль Навігації