Освітньо-професійні програми та звіти про їх самоаналіз

Оновлено: 29.01.2020

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, навчальні плани, звіти про самоаналізи програм

 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог. Викладач закладу вищої освіти

ОПП 091 Біологія МАГІСТР 2018(2).docx (280.4 Kb)


Навчальний план здобуття РВО "магістр" за ОПП "Біологія" для спеціальності 091 Біологія: 091 Біологія маг 1,5 18-19 (1).xls , 091 Біологія план маг денна.pdf (360.5 Kb), 091 Біологія маг план заочна.pdf (330.6 Kb)

ЗВІТ (САМОАНАЛІЗ) про самооцінювання освітньо-професійної програми "Біологія" Звіт_відомості про самооцінювання ОПП Біологія_для 091 Біологія МАГІСТР.docx (79.4 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Біологія"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія

Кваліфікація: Біолог

ОПП 091 Біологія БАКАЛАВР.docx (377.5 Kb)

        ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Ботаніка"

         другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія (Ботаніка) галузі знань 09 Біологія

         Кваліфікація:  Біолог. Молодший науковий співробітник (Ботаніка). Викладач закладу вищої освіти

       ОНП 091 Біологія_Ботаніка МАГІСТР.docx (289 Kb)