Ліцензія Міністерства освіти і науки України

АКТ узгодження спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаціним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Херсонського державного університету