Лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу

Оновлено: 24.11.2010

Лабораторія була створена в листопаді 1998 року при кафедрі ботаніки Херсонського державного університету з метою дослідження біорізноманіття південних регіонів України та моніторингу довкілля.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

 • критичне вивчення видового складу мохоподібних, лишайників та ліхенофільних грибів південних регіонів України;
 • таксономічне дослідження лишайників окремих регіонів Євразії;
 • інвентаризація флори та мікобіоти заповідних об’єктів півдня України;
 • проведення моніторингових досліджень флори та мікобіоти урбанізованих та фонових територій;
 • вивчення організмів-біодеструкторів національного надбання України;
 • впровадження отриманих результатів у навчальному процесі.

  Завідувач лабораторії – доктор біологічних наук, професор О.Є. Ходосовцев. Підготував та успішно захистив докторську дисертацію "Лишайники кам'янистих відслонень Кримського півострова" (2004 рік)

  Співробітники лабораторії:

 • Загороднюк Наталія Володимирівна, асистент кафедри ботаніки, молодший науковий співробітник;
 • Швець Ганна Олексіївна, аспірант, інженер;
 • Гавриленко Любов Миколаївна, аспірант, інженер;
 • Зав’ялова Тетяна Василівна, аспірант, інженер.

Співробітники лабораторії приймали участь у виконанні міжнародних проектів: “Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the

Easthern Carpatians” (Darwin Initiative, 1998-1999) разом з фахівцями з Великобританії; “Poikilotroph response of lichens and free living cyanobacteria and fungi on rocks in extreme environments as a clue for the search for biodeteriorative processes and extraterrestrial life” (INTAS N 97-30778, 1999-2002) разом з вченими Німеччини, Італії та Росії. Лабораторія також примала участь у виконанні дербюджетної тематики кафедри ботаніки: “Критико-таксономічне вивчення та інвентаризація судинних рослин, мохоподібних та лишайників півдня України” (№ держєрестрації 0102U000495).Лабораторія плідно співпрацює з іншими науковими вітчизняними та іноземним центрами в Росії, Таджикістані, Польщі, Литві, Німеччині, Італії, Голандії, США, Швеції, Данії, Іспанії, Великобританії. Лабораторія є базою для стажування магістрістрів, аспірантів та фахівців як вітчизняних так й іноземних наукових центрів.

Зараз в лабораторії проводяться дослідження з ініціативної теми "Лишайники та мохоподібні заповідних об'єктів України".

За період роботи лабораторії її співробітниками був створений ліхенологічний та бріологіний гербарїї Херсонського державного університету, який нараховує більше 8 тис. гербарних зразків. Ліхенологічний гербарій за кількістю зразків та видів є другим після ліхенологічного гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З різних регіонів Євразії описано10 нових для науки видів лишайників та ліхенофільних грибів. Знайдено більше 200 нових для України видів лишайників. Проведений детальний аналіз ліхенобіоти причорноморських степів України та літоліхенобіоти Кримського півострова. Проведена інвентаризація ліхенобіоти всіх біосферних та природних заповідників півдня України і багатьох територій природно-заповідного фонду України. Проведено ліхеноіндикаційне картування м. Херсона та встановлені зміни міської епіфітної ліхенобіоти за останні 10 років. Результати досліджень співробітників лабораторії викладені у 120 публікаціях (серед них 9 монографій та 12 робіт в англомовних виданнях).

У 2004 році на підставі рішення вченої ради університету за плідну наукову діяльність протягом 5 років існування лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу їй присвоєно ім’я видатного українського вченого Й.К. Пачоського.