Лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу

Оновлено: 01.10.2020

  Лабораторія була створена в листопаді 1998 року на кафедрі ботаніки Херсонського державного університету. Метою роботи є дослідження біорізноманіття в різних регіонах України та екологічний моніторинг у південних регіонах. У 2004 році на підставі рішення Вченої ради Лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу було присвоєно звання заслуженого українського та польського вченого Я.к. Пачоського.

 

  Завідувач лабораторії-доктор біологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, віце-президент Українського ботанічного товариства - A.Ye Ходосовцев.

 

  Співробітники лабораторії працюють на договірній основі при реалізації проекту. Високу активність у роботі лабораторії за останні 20 років виявили: проф. М.Ф. Бойко, проф. і. І. Мойсієнко, д-р н. в. Загороднюк, пані в. м. Клименко, пані В. В. Дармостук, пані А. а. Пономарьова, пані К. С. Орлова, пані Н. Г. Малюга.

 

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

* критичне вивчення видів лишайників та лишайникових грибів України;

* таксономічне вивчення лишайників в окремих регіонах Євразії;

* інвентаризація флори і мікобіоти особливо охоронюваних природних територій півдня України;

* моніторинг флори і мікобіоти міських і природних середовищ існування;

* оцінка антропогенного впливу на навколишнє середовище;

* створення об'єктів природно-заповідного фонду України;

* створення кадастрової документації на об'єкти природно-заповідного фонду.

24 наукових проекти протягом 12 років (3 проекти тривають)

Керівник групи проф. А. Е. Ходосовцев

 

Міжнародний рівень (4):

1. Лишайники, що використовуються в моніторингу глобальних змін, що впливають на природні ліси Українських Карпат (Міністерство освіти і науки України, Міжнародний Українсько-чеський проект, 2019-2020 рр.);
2. Оцінка впливу робіт за проектом "Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт на території Голопристанського району  Херсонської області" на стан рідкісного біорізноманіття та місцеперебувань у межах ділянки Смарагдової мережі Кінбурнської коси (Scatec Solar, Норвегія, 2019 р.);
3. План пом'якшення наслідків зміни біорізноманіття для проекту Херсонської сонячної електростанції потужністю 50 МВт (Scatec Solar, Норвегія, 2019 рік);
4. Реалізація заходів щодо пом'якшення біорізноманіття та моніторингу ключового виду при будівництві Херсонської сонячної електростанції потужністю 50 МВт в рамках Херсонського проекту SCATEC (50 МВт) (Scatec Solar, Норвегія, 2019).


Національний рівень (фундаментальні дослідження) (5):

1. Таксономічні дослідження, інвентаризація та збереження лишайників півдня України (грант Президента України - GP/F13/0196, 2007);
2. Роль "біологічних кірок" у післяпожарних стадіях демутації в піщаних дюнах ландшафтів нижнього Подніпров'я (Міністерство освіти і науки України,№ 0109U002278, 2009-2011 рр.);
3. Стан фіторізноманіття в аридних та субаридних екосистемах півдня України як основа для визначення його стратегій управління та збереження (Міністерство освіти і науки України, № 0112U001439, 2012-2014 рр.);
4. Молекулярна філогенія, систематика, різноманітність та збереження фіто - та лишайникової біоти Північного Причорномор'я (Міністерство освіти і науки України, № 0116U00473, 2016-2018);
5. Молекулярне штрихкодування симбіотичних спільнот як фон для оцінки та структури літогенних середовищ існування (Міністерство освіти і науки України, N 0119U000105, 2019-2021).

Регіональний рівень (прикладні дослідження) (15):

1. Науковий фонд створення Національного Парку " Олешківські піски "(Херсонська обласна рада, 2008);
2. Науковий фонд для подальшого створення національного парку "Нижньодніпровський" (Херсонська обласна рада, 2008);
3. Наукові передумови створення Регіонального ландшафтного парку "Гілея" (Херсонська обласна рада, 2017);
4. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-Національного лісового заповідника " березові колки "(Херсонська обласна рада, 2017 р.);
5. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Архангельський Лис" (Херсонська обласна рада, 2017 р.);
6. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника " Летючі Піски "(Херсонська обласна рада, 2017 р.);
7. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника " Недогірський Лис "(Херсонська обласна рада, 2018 р.);
8. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Новодмитрівські Лис" (Херсонська обласна рада, 2018 р.);
9. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-ботанічного заказника" шаби " (Херсонська обласна рада, 2019 р.);
10. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-лісового заказника "Голопристанський акацієвий Лис" (Херсонська обласна рада, 2019 рік);
11. Оформлення кадастрової документації на територію об'єкта природно-заповідного фонду-регіонального заказника у Збурівському лісництві (Херсонська облрада, 2019 р.);
12. Оформлення кадастрової документації на території об'єкта природно-заповідного фонду-заказника "Вікі сосни" (Херсонська обласна рада, 2019 рік);
13. Оцінка впливу проекту "Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт у Голопристанському районі Херсонської області" (Atlas Capital Energy, 2019);
14. Оцінка флори і фауни місць існування в місці злиття річок Вереївчина і Кошова в м. Херсоні (Ecomanagement Group, 2019);
15. Оцінка флори і фауни середовищ існування в частині арабатського розколу (між Генгоркою і Щасливцевим) (Ecomanagement Group, 2019).