Науково-дослідна робота

Оновлено: 12.03.2020

       Кафедра виконує ініціативну науково-дослідну роботу "Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення" (державний реєстраційний номер № 0118U100260).  Протягом 2019 року здійснювалося вивчення морфофункціональних особливостей студентів фізичного виховання та спорту. Виконавці теми удосконалювали  підбір методик та проведення лонгітудіальних досліджень фізичного розвитку та функціональних особливостей студентів факультету фізичного виховання на різних етапах обстеження.

      При кафедрі функціонує аспірантура при підготовці докторів PhD спеціальності : 24.00.02. Фізичне виховання, фізична культура різних верств населення.

     При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія "Медико–біологічних основ фізичного виховання та спорту", яка створена в 2003 році під керівництвом професора Ромаскевича Ю.О.

       Постійно функціонує наукова школа професор Смульського В.Л., і як результат на кафедрі захищають дисертації здобувачі (доц. Возний С.С., доц. Р.І.Андрєєва,  доц. Гацоєва Л.С.). Виконана та представлена до спеціалізованої вченої ради кандидатська дисертація викладача Григорьєва В.Г.

       Професор Смульський В.Л., доценти Возний С.С., Андрєєва Р.І. та Голяка С.К. постійно входять до складу організаційного комітету і редакційної колегії Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Актуальні проблеми юнацького спорту" та "Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації".

       Професорсько-викладацький склад кафедри постійно приймає активну участь у роботі Всеукраїнських конференцій.

       На кафедрі створено дві проблемні групи з наукововї роботи студентів "Відбір і прогнозування у спорті" (керівник - доц. Возний С.С.) та "Вплив фізичної культури і спорту на організм людини" (керівник - проф. Ромаскевич Ю.О.).

Збірники наукових праць:

zbyrnyk 2012.zip (774 Kb).

zbyrnyk 2013. Valeologia. Vozniy..doc (3.8 Mb)

zbyrnyk 2015. Valeologia. Vozniy2. - копия.doc (3.9 Mb)