Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

Оновлено: 13.09.2019

       Вас вітає кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії! 

 Завідувач кафедри

 кандидат педагогічних наук, доцент

Саган Олена Валеріївна

     Запрошуємо абітурієнтів до навчання на отримання рівня вищої освіти  «бакалавр» та бакалаврів - на отримання рівня вищої освіти «магістр» на педагогічний факультет.

 

                 Потреба нашої країни  у спеціалістах, що володіють різними спеціалізаціями, ознайомлені з новітніми досягненнями у різних галузях науки і виробництва, викликала необхідність відкриття на факультеті дошкільної та початкової освіти нових спеціалізацій. А це, в свою чергу,  стало причиною  створення нової кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії. Кафедра була заснована у   1997 році, і у  2000 отримала  нову назву. Перед викладачами кафедри постало багато завдань, головними з яких є озброєння студентів факультету грунтовними знаннями з фахових дисциплін. На кафедрі у 2003 році відкрита нова спеціалізація: основи інформатики, яка дозволяє майбутнім вчителям залучитися до засвоення новітніх інформаційних технологій.  На кафедрі працює 10 штатних викладачів, 2 викладача працюють за сумiсництвом.  На факультеті працює кабінет логопедії, на базі якого студенти вдосконалюють практичні навички та надають допомогу дітям-логопатам.  Кабінет забезпечений дидактичною та навчальною літературою. На базі кафедри систематично проводяться курси підвищення кваліфікації кадрів для логопедів області.    

      Зусиллями професора, народного депутата Верховної Ради України О.В. Співаковського  та декана факультету  Л.Є. Пєтухової організовано роботу комп'ютерного класу, в якому здобувають вищу освіту студенти спеціальності та мають змогу безкоштовно користуватися інформаційними ресурсами всі студенти факультету. Науково-методична робота спрямована на розробку і вдосконалення забезпечення фахової підготовки студентів факультету. 

        Зі списком публікацій викладачів ви можете ознайомитися у розділі методична робота кафедри.   Для студентів розроблено методичні рекомендації та посібники.  Навчальні та робочі програми дисциплін, курси лекцій та методичні рекомендації до практичних та лабораторних  занять, екзаменаційні питання ви зможете знайти на сторінках Херсонського Віртуального університету.  

        Кафедра працює над комплексною науковою темою «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти» (Державний реєстраційний номер 0117U003762).

        Робота кафедри у 2019-2020 н. р. реалізується за такими напрямами:   

  1.   Виявлення педагогічних умов природничо-математичної підготовки в початкових класах.     

  2.   Особливості технологій природничо-математичного, екологічного та валеологічного навчання у вищий школі. 

        Кафедра забезпечує підготовку магістрантів з актуальних питань методики навчання математики, природознавства та здійснює керівництво науковими дослідженнями магістрантів.    

  Запрошуємо до співпраці!

 

 

Контакти

E-mail: nature@ksu.ks.ua

Наша адреса:

73000 Херсон, вул. Університетська, 27.

Довідки за телефоном:

(0552) 32-67-66.