Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

Оновлено: 23.04.2020

       Вас вітає кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії! 

 Завідувач кафедри

 кандидат педагогічних наук, доцент

Саган Олена Валеріївна

     Запрошуємо абітурієнтів здобути ступінь вищої освіти  «бакалавр» та бакалаврів - опанувати ступінь вищої освіти «магістр» зі спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта та одержати одну із спеціалізацій "Логопедія", "Основи інформатики", які забезпечує кафедра.

 

                 Потреба нашої країни  у спеціалістах, що володіють різними спеціалізаціями, ознайомлені з новітніми досягненнями у різних галузях науки і виробництва, викликала необхідність відкриття на педагогічному факультеті нових спеціалізацій. А це, в свою чергу,  стало причиною  створення нової кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії. Кафедра була заснована у   1997 році, і у  2000 отримала  нову назву. Перед викладачами кафедри постало багато завдань, головними з яких є озброєння студентів факультету грунтовними знаннями з фахових дисциплін. На кафедрі у 2003 році відкрита нова спеціалізація: основи інформатики, яка дозволяє майбутнім вчителям залучитися до засвоення новітніх інформаційних технологій.  На кафедрі працює 10 штатних викладачів, 2 викладача працюють за сумiсництвом.  Завдяки зусиллям  ректора ХДУ, доктора педагогічних наук, професора  О.В.Співаковсько на факультеті було організовано та оснащено найсучаснішим обладнанням,  зокрема мультимедійною системою "Інтерактивна підлога", Інклюзивно-ресурсний центр. На його базі майбутні фахівці з інклюзивної освіти та логопедії мають змогу здобути фахові уміння роботи з дітьми з особливими лсвітніми потребами. Крім того, на базі інклюзивно-ресурсного центру проходять курси підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної дошкільної та середньої освіти.  т.    

      Також зусиллями  О.В. Співаковського  та декана факультету  Л.Є. Пєтухової організовано роботу комп'ютерного класу, в якому удосконалюють свою цифрову компетентність  та мають змогу безкоштовно користуватися інформаційними ресурсами всі студенти факультету. Науково-методична робота спрямована на розробку і вдосконалення забезпечення фахової підготовки студентів факультету. 

        Зі списком публікацій викладачів ви можете ознайомитися у розділі методична робота кафедри.   Для студентів розроблено методичні рекомендації та посібники.  Навчальні та робочі програми дисциплін, курси лекцій та методичні рекомендації до практичних та лабораторних  занять, екзаменаційні питання ви зможете знайти на сторінках Херсонського Віртуального університету.  

        Кафедра працює над комплексною науковою темою «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності сучасного педагога дошкільної та початкової освіти» (Державний реєстраційний номер 0117U003762).

        Робота кафедри у 2019-2020 н. р. реалізується за такими напрямами:   

  1.   Виявлення педагогічних умов природничо-математичної підготовки в початкових класах.     

  2.   Особливості технологій природничо-математичного, екологічного та валеологічного навчання у вищий школі. 

        Кафедра забезпечує підготовку магістрантів з актуальних питань методики навчання математики, природознавства та здійснює керівництво науковими дослідженнями магістрантів.    

  Запрошуємо до співпраці!