Конференція 4-7 травня 2011 року

Оновлено: 16.05.2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет дошкільної та початкової освіти

Інститут педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова (м.Київ, Україна)

ЄВ.Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина)

Барановичський державний університет (м.Барановичі, Білорусь)

Російський державний педагогічний університет ім. О.І.Герцена (м.Санкт-Петербург, Росія)

Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченка

(м. Тираспіль, Молдова)

Поморська академія (м. Слупськ, Польща)

Академія ім. Яна Длугоша (м.Ченстахова, Польща)

 

4 -7 травня 2011 року проходила

Міжнародна науково-практична конференця з теми

"Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти"

                   Тематичні напрями роботи:

  1. Проблеми наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти
  2. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти
  3. Розвиток інформаційно-педагогічного простору у системі підготовки кадрів для дошкільної та початкової освіти
  4. Ідеї Ф.Фрьобеля у контексті сучасного простору дошкільної освіти (VII Педагогічні читання)

             

 

Новий Модуль Навігації