Навчальна діяльність

Оновлено: 23.09.2019

Старости академічних груп

Старостат – це орган громадського самоврядування, що об`єднує студентів і функціонує з метою забезпечення студентами своїх обов`язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку студентства. Староста академічної групи є складовою структурної ланки «викладач-студент» в навчально - виховному процесі факультету. 
ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ
1. Щоденно веде в групових журналах облік відвідувань занять студентами групи.
2. Призначає на кожний день навчання чергового по групі.
3. Допомагає куратору групи у проведенні своїх заходів, оформленні відомостей успішності та відвідування.
4. Інформує куратора групи про питання, що розглядаються на засіданні старостату.
5. Доводить до відома студентів розпорядження та накази адміністрації університету , відповідає за їх виконання студентами навчальних груп.
6. Бере участь у зборах старост академічних груп.
7. Організовує студентів групи для участі у заходах, які проводяться у вузі, на факультеті.
8. Готує та проводить збори студентів групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.
9. Бере участь у роботі студентської ради факультету та університету.
10. Бере участь у роботі комісій, що створюються на факультеті та в університеті з розв’язання конфліктних ситуацій.
11. Після закінчення заліків та екзаменів отримує підсумкову інформацію про результати екза¬менаційної сесії і доводить її до відома студентів. 

Навчальний процес