Публікації

Оновлено: 21.12.2013

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Кобець В.М. Доцільність вертикальних інтеграцій виробничо-посередницьких ланцюжків поставок / В.М. Кобець // Таврійський науковий вісник: [зб. наук. праць / ред. В.О.Ушкаренко]. – Вип. 60. – Херсон: ХДАУ, 2008. - С. 299-309. (Одноосібно, фахове видання, постанова ВАК України №1-05/5 від 21.05.2008 р.).
 2. Кобець В.М. Політика ціноутворення ланцюжка поставок при наявності і відсутності вертикальної інтеграції учасників / В.М. Кобець // Вісник Львівського університету: [зб. наук. праць / ред. С.М.Панчишин]. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – Вип. 39(1). – С. 215-218. – (Серія економічна). (Одноосібно, фахове видання, постанова ВАК України №1-05/7 від 09.06.1999 р.).
 3. Кобець В.М. Тарифна політика транспортної компанії-монополіста при доставці продукції m виробників на n ринків / В.М. Кобець // Актуальні проблеми економіки. [Науковий економічний журнал]. – Київ, 2009. – № 5(95). – С.263-271. (Одноосібно, фахове видання, постанова ВАК України №1-05/10 від 10.12.2003 р.).
 4. Кобець В.М. Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут / В.М. Кобець // Економіка і держава. [Міжнародний науково-практичний журнал]. – Київ, 2009. – № 5(77). – С.45-47. (Одноосібно, фахове видання, постанова ВАК України №1-05/2 від 27.05.2009 р.).
 5. Кобець В.М. Тарифна дискримінація виробників на ринку олігополії з диференційованою продукцією / В.М. Кобець // Інвестиції: практика та досвід. [Науково-практичний журнал]. – Київ, 2009. – № 15. – С.18-22. (Одноосібно, фахове видання, фахове видання, постанова ВАК України №1-05/2 від 27.05.2009 р.).
 6. Кобець В.М. Мікроекономіка з використанням інформаційних технологій: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.М.Кобець. – Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2010. – 378 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-9284 від 07.10.10). (Навч. посібник, одноосібно).
 7. Кобець В.М. Вплив вертикально інтегрованих ланцюжків поставок на ринкову владу галузі // Економіка і держава. [Міжнародний науково-практичний журнал]. – Київ,2011.–№ 9.–С.18-21.
 8. Кобець В.М. Дослідження засобами пакету символьних перетворень Maple нелінійної функції попиту і рівноважних показників ланцюгів поставок при інформаційній асиметрії // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / гол. ред. О.В.Співаковсь-кий]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип.10. – ­ С . 88-93.
 9. Кобец В.Н. Влияние симметричных и асимметричных ценовых стратегий на рыночное равновесие олигополии // Труд. Профсоюзы. Общество [научно-практический журнал]. – Минск, 2011. – № 3 (33). – С.18-21.
 10. Кобець В.М. Формування фахових компетенцій студентів засобами практично-орієнтованого інтерактивного навчання // Науковий вісник молодих учених ХДУ: [зб. наук. праць молодих учених]. – Херсон: ХДУ, 2011. - С. 119-129.
 11. Кобець В.М. Аналіз прямого і непрямого впливу галузей на України на валовий випуск і ринок праці у моделі Леонтьєва // Інвестиції: практика та досвід. [Науково-практичний журнал]. – Київ, 2012. – № 6. – С.22-26.
 12. Vitaliy Kobets. Direct and Indirect Impact Analysis of Ukrainian Industries on Gross Output and Labor Market in Leontief Model, In: Proc. 8th Int. Conf. ICTERI 2012. Kherson. Ukraine. June 2012. CEUR-WS vol.848.pp.259-266
 13. Кобець В.М. Механізм узгодження за стимулами непрямого податку державою // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / гол. ред. О.В.Співаковсь-кий]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2012. – Вип. 13. – ­ С . 117-121.
 14. Кобець В.М. Механізм стимулювання ефективного виробництва засобами податкової політики на конкурентних ринках // Таврійський науковий вісник: [зб. наук. праць].-Вип. 83. – Херсон: Херсонський державний аграрний університет,2013.-С.286-292.
 15. Кобец В.Н. Разработка стимулирующего к инновациям механизма налогообложения для предприятий // Материалы международной научно-практической Интернет-конференции. – Ростов-на-Дону:ПРОФПРЕСС, 2013. –С.37-47
 16. Кобець В.М. Розробка економічних механізмів досягнення суспільних цілей // Економіка і держава. [Міжнародний науково-практичний журнал]. – Київ, 2013.–№ 8.–С.13-16.
 17. Vitaliy Kobets. Mechanism Design for Foreign Producers of Unique Homogeneity Product. In: Proc. 9th Int. Conf. ICTERI 2013.Kherson.Ukraine. June 2013. CEUR-WS vol. 1000. pp. 329-338.