Самчинська Ярослава Борисівна

Оновлено: 14.05.2019

 

 

Посада: доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Дата народження: 05.11.1980р.

Стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ 3-4 рівнів акредитації: 8 років.

Освіта: повна вища зі спеціальності  «Облік і аудит».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) з 16.12.2009р.

Вчене звання: доцент кафедри інформатики з 25.01.2013р.

Scopus


Web of Science

Citation Metrics (Google Scholar)


             Дисципліни, що викладає:

  1. Управління інформаційними технологіями

  2. Управління інформаційними технологіями у загально-освітніх закладах.

  3. Макроекономічний аналіз

  4. Економіка

  5. Економіка програмного забезпечення

  6. Інформатика та комп’ютерна техніка.

  7. Інформаційні системи і технології.

Творчий підхід до розробки методичних рекомендацій щодо практичних (лабораторних, семінарських) курсів та самостійної роботи студентів:

  •     для проведення лекційних занять використовуються матеріали, представлені презентаціями Power Point;

  •     розроблені методичні рекомендаці з організації виконання самостійної роботи студентів в мікрогрупах;

  •     розроблені методичні рекомендації до виконання практичних робіт щодо раціонального розв’язування проблем пошуку оптимальних рішень та використання засобів нових інформаційних технологій у  майбутній професійній діяльності студентів.

В навчальному процесі використовуються проєктні інноваційні технології із застосуванням роботи в мікрогрупах. Метою використання  даних педагогічних технологій є забезпечення практики та розвитку ефективних командних умінь та навичок критичного мислення у студентів, а також поглиблення практичних навичок роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерною технікою, теоретичних та прикладних знань через через дискусії. Для виконання проєктного завдання формуються мікрогрупи з трьох, чотирьох або п’яти студентів. Кожна команда відповідає за підготовку проєкту та його презентацію засобами Microsoft Power Point по отриманому завданню.