Публікації

Оновлено: 14.02.2012

Навчально-методичні посібники

 1. Вейцбліт О. Й. Лекції з математики для студентів економічних спеціальностей / Вейцбліт О. Й.   Херсон: Видавництво ХЕПI, 2005. –  28 с.
 2. Методи обчислень, Навчальний посібник для студентів спеціальностей /напряму підготовки Інформатика, Математика / Вейцбліт О. Й.   Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – 280 с.

Статті

 1. О нулях неприводимых характеров конечных групп / Деп. В ВИНИТИ  12.12.78 13767-78 Деп.
 2. Связность конечной группы и группы Цассенхауза / Сообщения  АН ГССР  – 1978. – 90, № 2 – С. 61-63.
 3. Обобщённые группы Цассенхауза / Publicationes Mathematicae – 1982. – Debrecen, tomus 29, fasc. 1-2  – С. 201 – 217
 4. Об условиях рациональности граничного спектра неотрицательных операторов / Деп. В ВИНИТИ  24,02.84  № 1099 – 84
 5. О граничном спектре операторов в Rn, инвариантных относительно конуса с гладкой границей / Деп. В ВИНИТИ  30.03.84 № 1798 – 84
 6. Об условиях существования критического показателя нормы в Rn / Деп. В ВИНИТИ 30.03.84 № 1799 – 84
 7. Об одном свойстве граничного спектра неотрицательных операторов / Укр. мат. журн. – 1985. – 32 № 1 – С. 114 -116
 8. О граничном спектре неотрицательных операторов / Сиб. мат. журн. – 1985. – ХХVI,  № 6 –  С. 24 – 28
 9. Критические показатели и “порядки” функциональных последовательностей / Вейцблит А. И. – Харьков:  Изд-во ФТИНТ АН УССР, 1986. – С. 14 – 86
 10. Нормы, обладающие критическим показателем / Укр. мат. журн. – 1986. – 38, № 5 –  С. 646 – 647
 11. Ренормализация диффеоморфизмов окружности и скейлинг “языков Арнольда”. / Функ. анализ и его приложения – 1995. – 29 № 3 –  C. 58 – 60
 12. Renormalization of Diffeomorphisms of the Circle and Scaling of  Arnold Tongues / Plenum Publishing Corporation – 1996. – p. 194 – 195
 13. Про термодинамічну інтерпретацію макроекономіки / Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Херсон, 25-26 березня 2004р./ МОН України, Держ. ком. з пит. рег. пол. та підпр.– Х: Херс. екон.-прав. ін-т, 2004 – С. 324 – 325
 14. Квантова модель макроекономіки / Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Херсон, 21-22 березня 2006р./ МОН України, Держ. ком. з пит. рег. пол. та підпр.– Х: Херс. екон.-прав. ін-т, 2006  – С. 259 – 273
 15. Двухфакторна й двухкомпонентна динамічна модель макроекономіки / Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесі в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Херсон, 21-22 березня 2006р./ МОН України, Держ. ком. з пит. рег. пол. та підпр.– Х: Херс. екон.-прав. ін-т, 2006 – С. 273 – 280
 16. Изучение процесса инвестирования методами математического программирования / Інформаційні технології в освіті – 2009. – Вип. 3 –  С. 93 – 102
 17. О негамильтоновой квантовой динамике / Вестник Херс. нац. техн.  ун-та – 2009. – Вип. 2(35)  –С. 131 - 136 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/4 від 22.04.11)
 18. Алгоритм поиска аттрактора динамической системы общего вида / Інформаційні технології в освіті – 2010. – Вип. 5 – С. 97 – 104 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/3 від 14.04.10)
 19. Важливість методу найменших квадратів для оцінювання параметрів регресії / Формування компетентностей у учнів основної і старшої школи: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції (Херсон, 23-24 квітня 2010р./МОН України, Херс. держ. ун-т – Х: Херс. держ. ун-т, 2010. – С. 127-128
 20. Квантування неокласичної моделі макроекономіки / Таврійський науковий вісник – 2010 – Вип. 70 – С. 348 – 354 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/4 від 26.05.10)
 21. Картографический алгоритм эффективной отбраковки векторных объектов / Інформаційні технології в освіті – 2010. – Вип. 6 –  С. 85 – 92 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/3 від 14.04.10)
 22. Розв’язання рівнянь на відрізку узагальненим методом Ньютона / Вестник Херс. нац. техн.  ун-та – 2010. –  Вип. 3(39) – С. 100 - 105 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/4
 23. Метод кратного перерахунку / Інформаційні технології в освіті – 2011. – Вип. 7 – С. 50 – 58 (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1 – 05/3  від 14.04.10)