Випускні роботи

Оновлено: 05.04.2018

Тематика випускних робіт, виконавців, наукових керівників, рецензентів кафедри інформатики факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік денної та заочної форми навчання:

Денна форма навчання

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Напрям підготовки 6.050103 Програмна інженерія

Спеціалізація: символьні перетворення та верифікація

1.

Програмна система навчального призначення «Економіко-математичні моделі та ефективні алгоритми їх розв’язання»: Потоки в мережах. Задачі пароз’єднання

Топільницький В.

професор

Львов М.С.

доцент 

Котова О.В.

2.

Інтерактивна система покрокового розв'язання геометричних задач на побудову

Тищенко Д.

 

професор

Львов М.С.

старший викладач Григор’єва В.Б.

3.

Веб-додаток підтримки процесу виконання магістерських програм з програмної інженерії. Бази даних та бізнес-логіка

Лівшиць М.

 

професор

Львов М.С.

доцент

Таточенко В.І.

4.

Створення Е-середовища Херсонського державного університету

 

Водосков С.

 

професор

Львов М.С.

старший викладач Григор’єва В.Б.

5.

Створення Android додатку  “Калькулятор покупок" для системи Android з використанням сервісу Firebase

Дубенюк О.

 

професор

Шерман М.І.

доцент

Таточенко В.І.

6.

Аналіз вимог та означення специфікації  програмного забезпечення для розробки електронних освітніх ресурсів

Дубенюк І.

 

професор

Шерман М.І.

професор

 Шарко В.Д.

7.

Розробка та проєктування інтерфейсу веб-сервісу працевлаштування студентів ІТ-спеціальностей

Новіков М.

 

професор

Шерман М.І.

доцент

Кузьмич В.І.

8.

проєктування та розробка програмного забезпечення виконання віртуальних лабораторних робіт

Повод Д.

 

доцент

Кравцов Г.М.

професор

Шарко В.Д.

9.

проєктування та розробка програмного забезпечення створення віртуальних лабораторних робіт

Золотаревський В.

 

доцент

Кравцов Г.М.

професор

Шарко В.Д.

10.

Технології розробки та методи використання 3D програмних модулів навчального призначення

Поліщук А.

 

доцент

Кравцов Г.М.

професор

Шарко В.Д.

11.

Програмування і реалізація графічного Java-клієнта системи інерційного моделювання IMS

Навроцький М.

професор

Песчаненко В.С.

доцент

Котова О.В.

12.

проєктування  та реалізація мобільного веб-додатку «Розклад»

Варава Г.

 

доцент

Шишко Л.С.

доцент

Кузьмич В.І.

13.

Розробка веб-сервісу працевлаштування  студентів ІТ-спеціальностей

Цюрюта М.  

доцент

Шишко Л.С.

доцент

Кузьмич В.І.

14.

Реалізація математичних моделей мікроекономічного ринку з використанням web-програмування

Кліманов Г.

 

доцент

Вейцбліт О.Й.

доцент

Плоткін Я.Д.

15.

Використання web-програмування для реалізації математичних моделей соціосистем

 

Гордієнко В.

 

доцент

Вейцбліт О.Й.

доцент

Плоткін Я.Д.

16.

проєктування та розробка
компілятора  мови
програмування високого рівня

Кирюхiн О.

 

доцент

Осипова Н.В.

доцент

Кузьмич В.І.

17.

Технології створення мобільних додатків навчального призначення

Жуковець  В.

доцент

Осипова Н.В.

доцент

Кузьмич Л.В.

18.

Розробка та реалізація веб-сервісу вивчення дисципліни "Дискретна математика"

Мец А.

 

старший викладач

Черненко І.Є.

доцент

Таточенко В.І.

19.

Розробка інформаційної підсистеми планування навчального навантаження АСУ «Кафедра»

Ємельяненко С.

старший викладач

 Черненко І.Є.

доцент

Кузьмич В.І.

20.

проєктування та розробка системи інтервальних повторень

Данилов А.

доцент

Щедролосьєв Д.Є.

доцент

Кузьмич Л.В.

21.

Розробка веб-сервісу "Науково-дослідна робота кафедри"

Кривобок Б.

доцент

Вінник М.О.

доцент

Котова О.В.

22.

Програмування веб-сервісу для роботи з соціальними мережами та Е-комерс

Судаков С.

 

 

доцент

Єрмолаєв В.А.

доцент Бистрянцева А.М.

23.

Розробка дизайну та фронтенд частини веб-сервісу для роботи з соціальними мережами та Е-комерс

Пікулін М.

 

доцент

 Єрмолаєв В.А.

доцент Бистрянцева А.М.

24.

Розробка технології міграції сайту на нову версію CMS

 

Литвиненко В.

доцент

Єрмолаєв В.А.

доцент

Таточенко В.І.

25.

Аналіз сучасних технології та методів представлення front end частини наукових журналів

Романюк Т.

 

доцент

Єрмолаєв В.А.

доцент Бистрянцева А.М.

26.

Онлайн система ліцензування програмного забезпечення

Жильников А.

доцент

Круглик В.С.

професор

Шарко В.Д.

27.

Веб-додаток підтримки процесу виконання магістерських програм з програмної інженерії. Представлення

Москаленко Є.

професор

Львов М.С.

доцент

Таточенко В.І.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Напрям підготовки 6.040302  Інформатика

Спеціалізація: дистанційні технології навчання

1.

Створення інформаційної системи для вивчення
 курсу робототехніки на Arduino

 

Кужелюк Н.

 

доцент 

Валько Н.В.

професор

Шарко В.Д.

2.

3D-об'єкти віртуальних лабораторних робіт з динаміки матеріальної точки

Ліщук Т.

 

доцент

Кравцов Г.М.

 

професор

Шарко В.Д.

 

3.

Розробка SRS  для проєкту «Система своєчасного оповіщення для співробітників кафедри»

 

Мар'янський Д.

 

доцент

Єрмолаєв В.А.

доцент

Кузьмич В.І.

4.

Розробка та реалізація веб-додатку для сервісу вивчення дисципліни "Дискретна математика" в ігровій формі

Ткаченко І.

 

доцент

Єрмолаєв В.А.

доцент

Котова О.В.

 

5.

Використання FlexBox для побудови галереї

 

Сюбаєва Г.

 

доцент

Круглик В.С.

доцент

Таточенко В.І.

6.

Стратегічний розвиток вищих  навчальних закладів

Ярошко Ю.

 

доцент

Вінник М.О.

старший викладач Григор’єва В.Б.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Напрям підготовки 6.040302  Інформатика

Спеціалізація: символьні перетворення та верифікація

1.

Програмний засіб для машинного навчання із застосуванням системи програмування мови Python

Веренич  К.

 

доцент

Вейцбліт О.Й.

 

доцент 

Котова О.В.

 

2.

Інтернет речей. Засоби ідентифікації та технології
передачі даних

Загребін Б.

 

доцент

Осипова Н.В.

доцент

Бистрянцева А.М.

3.

Розробка мобільного додатку для операційної системи Android «Аудіо плеєр»

 

Переходов С.

старший викладач

Черненко І.Є.

доцент

 Таточенко В.І.

4.

3D-об'єкти віртуальних лабораторних робіт з динаміки системи матеріальних точок

Гумен М.

 

старший викладач  Черненко І.Є.

професор

 Шарко В.Д.

 

5.

Розробка системи контролю та управління доступом на базі Arduino

 

Давіденко К.

 

доцент

Кушнір Н.О.

професор

Шарко В.Д.

 

6.

Розумне місто. Технології програмування роутерів

 

Єсiпов С.

доцент 

Єрмолаєв В.А.

доцент

Котова О.В.

7.

Створення інформаційно-довідкового ресурсу екологічної спрямованості

 

Логвіна Є.

 

професор

Шерман М.І.

доцент

Кузьмич Л.В.

8.

Створення сервісу для потокового відтворення відео Ngnix

Сівцев В.

професор

Шерман М.І.

доцент

Бистрянцева А.М.

9.

Розробка алгоритмічних текстів для навчання мови Python з використанням технологій дистанційного навчання

Куоса А.

професор

Песчаненко В.С.

професор

Шарко В.Д.

10.

Системи розробки мультимедійних аудіо-об’єктів навчального призначення

Надєєва В.

доцент

Кравцов Г.М.

професор

 Шарко В.Д.

11.

Програмна система навчального призначення «Экономіко-математичні моделі та эфективні алгоритми їх розв’язання» Задача пошуку найкоротшого шляху. Транспортна задача

 

Уваров С.

професор

Львов М.С.

доцент

 Плоткін Я.Д.

12.

Тестування веб-сервісу вивчення дисципліни "Дискретна математика"

Фру С.

професор

Львов М.С.

доцент

Котова О.В.

13.

Програмна система навчального призначення «Задачі обчислювальної геометрії»

Щевич С.

 

професор

Львов М.С.

 

старший викладач Григор’єва В.Б.

14.

Редактор умов та генератор математичних моделей задач шкільного курсу планіметрії

 

Штанько В.

 

професор

Львов М.С.

старший викладач Григор’єва В.Б.

15.

Розробка серверу для парсингу даних з сервісу YouTube

Ханенко А.

 

доцент

Шишко Л.С.

доцент

 Кузьмич В.І.

16.

3D об’єкти віртуальних лабораторних робіт з дослідження пружних інформацій

Грінченко В.

 

доцент

Шишко Л.С.

професор

Шарко В.Д.

Заочна форма навчання:

Тема

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки 6.040302 Інформатика

Спеціалізація: дистанційні технології навчання

  1.  

Дослідження технологій створення системи контролю знань в курсі дистанційного навчання

 

Гуріна Д.

доцент

Кравцов Г.М.

доцент

Бистрянцева А.М.

  1.  

Реалізація та візуалізація відомих алгоритмів на мові Python

Яковенко Н.

доцент

Шишко Л.С.

старший викладач Гончаренко Т.Л.

  1.  

Розробка онлайн-сервісу для вивчення дисципліни «Дискретна математика» в ігровій формі

Васібаєва Т.

старший викладач

Черненко І.Є.

доцент

Кузьмич В.І.

  1.  

Розробка бази даних  реєстратури в поліклініці засобами MySQL

Мельников С.

старший викладач

Черненко І.Є.

доцент

Кузьмич В.І.