Студенту

Оновлено: 17.03.2017

Навчально-методичний комплекс дисциплін

Факультет фізики, математики та інформатики

 Спеціальньність 014 Середня освіта (Інформатика)

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Вступ до фаху  Архів  Архіпова Т. Л.
 Програмування  Архів  Шишко Л. С.
 Дискретна математика  Архів  Черненко І. Є.
     
     
 Комп'ютерні інформаційні технології Архів  Валько Н. В.

2 Семестр 

     
     
     
     
     

 

 

 Спеціальність Середня освіта (Фізика)

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
Програмування Архів Шишко Л. С.
Дискретна математика Архів Черненко І. Є.
     
     

2 Семестр 

Сучасні технології програмування   Архів Алфьоров Д. Є. 
     
     
     
     

 

 

 Спеціальність Середня освіта (Фізика та астрономія)

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
Дискретна математика Архів Черненко І. Є.
     
     
     

2 Семестр 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 Спеціальньність 014 Середня освіта (Математика)

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Методика навчання Інформатики  Архів  Архіпова Т. Л.
 Програмування  Архів  Шишко Л. С.
 Дискретна математика  Архів Черненко  І. Є.
     

2 Семестр 

     
     
     
     
     

 

 

 

 Спеціальньність 051 Економіка (Економічна кібернетика)

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
Бугалтерський облік  Архів  Самчинська Я. Б.
Мікроекономіка  Архів  Кобець В. Н.
 Інформатика

Архів

Архів2

 Шерман М. І.
Статистика Архів Вейцбліт О. Й.
Супровід програмних систем Архів Кльонов Д. М.
Програмування Архів Осипова Н. В.
 Сучасні технології програмування  Архів  Полторацький М. Ю.
Маркетинг Архів Самчинська Я. Б.
     

 2 Семестр

Страхування інвестицій Архів  Самчинська Я. Б.
 Історія економіки та економічної думки Архів   Самчинська Я. Б.
Економіка праці і соціально-трудові відносини  Архів  Самчинська Я. Б.
 Макроекономічний аналіз  Архів  Самчинська Я. Б.
 Інформатика  Архів  Кобець В. М.
 Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика)  Архів  Кобець В. М.
Маркетинг Архів Самчинська Я. Б.
Міжнародна економіка Архів Михалова В. О.
 Прогнозування соціально-економічних процесів  Архів  Кобець В. М.
 Обчислювальні методи  Архів  Валько Н. В.
     
     

 

 Спеціальньність І21 Інженерія програмного забезпечення

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Професійна практика програмної інженерії  Архів Архіпова Т. Л.
 Якість ПЗ  Архів Азадова Е. В. 
 Основи програмної інженерії  Архів Щедролосєв Д. Є.
проєктний практикум Архів Тарасіч Ю. Г.
 Основи програмування Архів Осипова Н. В.
Історія інформатики Архів Шерман М. І.

 Методи та технології аглебраїчного програмування

та інсерційного моделювання

 Архів  Песчаненко В. С.
 Офісні комп'ютерні технології Архів  Валько Н. В.
     

2 Семестр 

 Емпіричні методи програмної інженерії Архів   Вейцбліт О.Й.
 Бази даних та інформаційні системи Архів  Кльонов Д. М.
Взаємодія людини і машини  Архів Федянін В. В.
 Аналіз вимог до ПЗ  Архів  Азадова Є. В.
 Дискретні структури  Архів  Черненко І. Є.
 Якість ПЗ та тестування  Архів  Азадова Є. В.
     
     
     
     

 

 

 

 Спеціальньність І21 Інженерія програмного забезпечення

Магістр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Основи економічного обґрунтування проєктів в економіці мереж  Архів  Самчинська Я.Б.
 Управління інформаційними технологіями  Архів  Самчинська Я. Б.
 Дослідження операцій  Архів  Вейцбліт О. Й.
 Інженерія знань  Архів Шерман М. І. 
     
     

2 Семестр 

 Інженерія знань Архів  Шерман М. І. 
 Новітні досягнення програмування  Архів  Кравцов Г. М.
 Теорія керування  Архів  Кравцов Г. М.
     
     

 

 

 Спеціальньність І21 Інженерія програмного забезпечення

Спеціаліст

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Основи маркетингу та економічного обґрунтування проєктів  Архів  Архіпова Т. Л.
 Інженерія вимог  Архів  Азадова Е. В.
 Сервіс орієнтована архітектура програмних засобів  Архів  Кльонов Д. М.
     
     
     

2 Семестр 

     
     
     
     
     

 

 

 Спеціальньність 122 Компютерні науки та Інформаційні технології

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 СОЦІАЛЬНІ І ПРОФЕСІЙНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ  Архів  Архіпова Т. Л.
 Математична логіка та теорія алгоритмів  Архів  Шишко Л. С.
 Паралельні та розподілені обчислення  Архів  Кльонов Д. М.
 Програмування Архів  Осипова Н. В.
 Офісні комп'ютерні технології Архів   Валько Н. В.
     
     
     

2 Семестр 

 Комп`ютерні мережі  Архів  Столяров О. І.
 Архітектура обчислювальних систем  Архів  
 Методика викладання математики та інформатики Архів 

 Архіпова Т. Л., 

Зайцева Т. В.

 Математична логіка та теорія алгоритмів  Архів  Шишко Л. С.
 проєктування програмних систем  Архів  Білоус М. Б.
 Основи інтернет технологій Архів  Круглик В. С.
 Методи оптимізації та дослідження операцій  Архів  Вейцбліт О. Й.
Бази даних та інформаційні системи Архів Кльонов Д. М.
 Технології символьних перетворень  Архів  Песчаненко В. С.
 СОЦІАЛЬНІ І ПРОФЕСІЙНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ  Архів  Архіпова Т. Л.
 Організація та обробка електронної інформації  Архів  Кравцов Г. М. 
 Операційні системи  Архів  Львов М. С,
     
     
     

 

 

 Спеціальньність 122 Компютерні науки та Інформаційні технології

Спеціаліст

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ  Архів  Самчинська Я. Б.
 Технологія створення дистанційного курсу

 Архів 1

Архів 2

Архів 3

 Гнєдкова О. О.
 Інженерія програмного забезпечення  Архів  Щедролосьєв Д. Є.
Сучасні інформаційні технології в освіті Архів Шерман М. І.
Теорія керування Архів Кравцов Г. М.
 Методи обчислень  Архів  Валько Н. В.
     
     

2 Семестр 

     
     
     
     
     

 

 

Спеціальність 122 коп'ютерні науки та Інформаційні технології

Магістратура

Робоча програма   Структура НМКД Колектив авторів 
 Інженерія програмного забезпечення  Архів  Щедролосьєв Д. Є.
 Теорія керування Архів  Кравцов Г. М.
     
     

2 Семестр 

Дизайн дистанційного курсу   Архів  Кравцов Г. М.
 Управління якістю електронних освітніх ресурсів  Архів  Кравцов Г. М.
     
     
     

 

 

 

 7.04020101. Математика

 

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі

 Архів1

Архів 2

Шерман М. І.
     
     
     

2 Семестр 

Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі Архів1 Архів2 Шерман М. І.
 Методика навчання інформатики Архів  Зайцева Т. В.
 Математична логіка та терія алгоритмів  Архів  Шишко Л. С.
 Основи комп'ютерної алгебри  Архів  Зайцева Т. В.
 Методи обчислень  Архів  Валько Н. В.
 Вибрані питання з програмування  Архів  Валько Н. В.
     

 

 

Дисципліни інших факультетів

Бакалавр

Робоча програма Структура НМКД Колектив авторів
 ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  Архів  Архіпова Т. Л.
 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ  Архів  Архіпова Т. Л.
 ІТ В ГАЛУЗІ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  Архів  Архіпова Т. Л.
 Програмне забезпечення ЕОМ 3 курс  Архів  Архіпова Т. Л.
 Програмне забезпечення ЕОМ 2 курс  Архів  Архіпова Т. Л.
 Мікроекономіка Архів   Кобець В. Н.
 Основи прикладної та комп'ютерної лінгвітики  Архів  Гнєдкова О. О.
 Управління ІТ в освітніх  закладах  Архів  Самчинська Я. Б.
 Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики

 Архів 1

Архів 2

 Шерман М. І.
 Лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем управління  Архів  Гнєдкова О. О.
 Лексикографія  Архів  Гнєдкова О. О.
 ОАП  Архів  Валько Н. В.
     
     
     

 

2 Семестр 

 ІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  Архів Архіпова Т. Л.
 Інформаційні технології 45 год  Архів  Колектив викладачів кафедри
 Інформаційні технології 90 год Архів  Колектив викладачів кафедри
 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці  Архів1 Архів2  Шерман М. І.
 Прикладна семантика Архів  Гнєдкова О. О.
     
     

 

 

Новий Модуль Скрипту