Обласна суботня фізико-математична школа

Оновлено: 04.04.2011


 

Обласна суботня фізико-математична школа

 

Обласна суботня фізико-математична школа при Херсонському державному університеті (ОСФМШ при ХДУ) є навчальним підрозділом, який функціонує на громадських засадах і переслідує мету виявлення серед старшокласників Херсонщини, схильних до поглибленого вивчення дисциплін фізико-математичного профілю, розвиток відповідних здібностей дітей та підготовку останніх до вступу і навчання на спеціальностях факультету фізики, математики та інформатики ХДУ.

Навчальні заняття в ОСФМШ при ХДУ проводяться з жовтня по травень.

 

Лекційні і практичні заняття в ОСФМШ при ХДУ проводитимуть на громадських засадах (безкоштовно) провідні викладачі (професори, доценти, ст. викладачі) кафедр факультету фізики, математики та інформатики. Крім того, до роботи із слухачами обласної школи залучатимуться найкращі студенти-відмінники, які здійснюватимуть консультації по місцю мешкання дітей в районах області.

Основною формою контролю для слухачів ОСФМШ при ХДУ будуть тематичні домашні контрольні роботи, аудиторні контрольні роботи, тести які виконуватимуться під час виїздів дітей до університету.

В основу навчальних планів по спеціальностям (фізики, математики та інформатики) покладено важливіші розділи програм, з відповідних дисциплін, з підготовки старшокласників до незалежного тестування. Крім того, певне місце відводитиметься навчанню методам розв’язування задач підвищеної трудності з фізики, математики, інформатики, програмування, зокрема вибраним методам розв’язування олімпіадних задач.