Коробова Ірина Володимирівна

Оновлено: 21.04.2020

 

Коробова Ірина Володимирівна


Посада:

професор кафедри фізики та методики її навчання


Освіта: 

 • 1976-1980 р.р. Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської; спеціальність: фізика.
 • Кваліфікаційний рівень: вчитель фізики; диплом з відзнакою.
 • 1995-1998 р.р. – аспірантура Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • 2000 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика); НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • 2004 р. – вчене звання «Доцент кафедри фізики» (17.06.2004). 
 • 2010-2013 р.р. – докторантура НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • 2017р. – захист дисертаціїна здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наукоємне за спеціальністю 13.00.02. - теорія і методика навчання (фізика); НПУ імені М.П.Драгоманова.

Підвищення кваліфікації:

 • 2016 р. – підвищення кваліфікації у Херсонському Національному технічному університеті, кафедра енергетики, електротехніки і фізики (01-30 листопада 2016 р.).
 • 2019 р. Міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (IIASC – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці, м. Варшава, Польща, 04-15 листопада 2019 р.)
 • 2019 р. – сертифікат про участь у майстер-класі «Сучасний фізичний експеримент»; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет (м.Київ, 08.11.2019 р.).
 •  2020 р. – навчання у межах семінару-тренінгу за програмою «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету». Університетська школа професійного розвитку. Херсонський державний університет (07-14 лютого 2020 р.).
 • 2020 р. – Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» на базі Херсонської філії комунального позашкільного навчального закладу ХАНО (англійська мова).
 •  2020 р.  – сертифікати про участь у вебінарах «AllDigitalWeek» за участі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (дистанційно, 23-29 березня 2020 р.):
 • «Формування образу вченого в інформаційному просторі» (24.03.2020);
 •  «Академічна доброчесність» (25.03.2020);
 • «Цифрові компетенції в Україні та Європі» (26.03.2020) 

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

 • №53437. Дата реєстрації 30.01.2014. «Лабораторні роботи механіки. Практичний посібник». У співавторстві
 • №60696. Дата реєстрації 16.07.2015. «Шкільний фізичний експеримент у 7-9 класах». Навчально-методичний посібник. У співавторстві. (Гриф МОН)
 • №67714. Дата реєстрації 09.09.2016. «Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу». Монографія
 • №78302. Дата реєстрації 12.04.2018. «Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики». Монографія. У співавторстві
 • №78309. Дата реєстрації 12.04.2018. «Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання». У співавторстві.

Наукова ступінь, наукове звання:

доктор педагогічних наук, доцент


Кандидатська дисертація: «Розвиток дивергентного мислення учнів основної школи у навчанні фізики»

Докторська дисертація: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів  фізики  на  засадах  індивідуального  підходу»

Курси що викладаються:

 • Загальна фізика. Механіка.
 • МНФ. Методика навчання фізики.
 •  МНФ. Практикум з розв`язування фізичних задач.
 • Основи методичної діяльності учителя фізики.
 •  Олімпіадні задачі з фізики
 • Творчі задачі з фізики та астрономії.
 •   Фізичний практикум у профільній школі.

 Наукові інтереси:

 • методика навчання фізики;
 • шкільний фізичний експеримент;
 • формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики;
 • розвиток мислення учнів та студентів. 

Наукова діяльність: 

 • керівник проблемних груп: «Розвиток мислення учнів та студентів у процесі навчання фізики», «Удосконалення шкільного фізичного експерименту»;
 • викладач на курсах підвищення кваліфікації Херсонської академії неперервної освіти

Захоплення:

Навчання учнів розв`язуванню задач з фізики; плавання, шахи, в’язання. 


Контакти:

; irinakorobova8@gmail.com