Наукові статті

Оновлено: 07.05.2020

Список публікацій професора Кузьменкова С.Г.

 

1.             Кришталь В. А., Кузьменков С. Г., Черный В. Г.  Эксперименты по когерентно-оптической обработке астрономических изображений// Астрономия и астрофизика. – 1979. – Вып. 37. – С. 80–84.

2.             Дудинов В.Н., Цветкова В.С., Кузьменков С.Г., Коничек В.В. Оценка спектральной плотности изображений с помощью когерентно-оптического спектроанализатора. // Вестник  Харьковского университета, №190. Физика Луны и планет. Фундаментальная астрометрия, вып. 14. – Харьков, 1979. – С. 16–24.

3.             Дудінов В. М., Єрохін В. М., Кузьменков С. Г. та ін. Вимірювання кутових діаметрів зір на ВТА// Доповіді АН УРСР, серія «А» (фіз.-мат. і техн. науки). – Київ, 1979. – №7. – С. 550–554.

4.             Дудинов В.Н., Ерохин В.Н., Кузьменков С.Г., Коничек В.В. и др. Результаты спекл-интерферометрии на БТА. // Астрономический циркуляр. – Москва, 1980. – №1134. – С. 4–6.

5.             Вакулик В. Г., Кузьменков С. Г. Измерение угловых размеров звезд. Возможности 6-метрового телескопа. // Вестник Харьковского университета. – 1981. – Вып. 16. – №223. – С. 47–55.

6.             Dudinov V., Konichek V., Kuzmenkov S. Speckle interferometry with the BTA telescope. // Instrum. astron. large opt. telescope. Proc. IAU Colloq. No 67, Zelenchukskaya, 1981. Dordrecht, 1982. – . – P. 191–198.

7.             Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Угловые диаметры звезд. // Астрономический журнал. – 1985. – Т.62. – Вып. 6. – С. 1201–1210.

8.             Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Угловые диаметры и потемнение звезд к краю диска. // Астрономический журнал. – 1986. – Т.63. – Вып. 2. – С. 389–398.

9.             Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Двойные звезды. // Астрономический журнал. – 1986. – Т.63. – Вып. 3. – С. 596–605.

10.         Дудинов В. Н., Ерохин В. Н., Кузьменков С. Г. и др. Спекл-интерферометрические измерения двойных звезд на БТА. // Астрономический журнал. – 1986. – Т.63. – Вып. 3. – С. 606–615.

11.         Кузьменков С. Г. Як доказово викладати астрономію// Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 2. – С. 34–37.

12.         Кузьменков С. Г. Розвиток творчого мислення студентів при вивченні спецкурсу «Фундаментальні константи фізики». // Зб. наук. праць Пед. науки. -Херсон, 1999. – Вип. ІХ. – С. 266–271.

13.         Кузьменков С., Кучер В. Застосування нових інформаційних технологій під час вивчення астрономії в середній школі. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 15. – Херсон: Айлант, 2000. – С. 50–52.

14.         Кузьменков С., Чорнобильська Н. Розвиток творчого мислення студентів на заняттях астрономії. //Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції  «Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти в середніх загальноосвітніх закладах» (Херсон, 6–9 квітня 2000 р.). – Херсон, 2000. – С. 46–49.

15.         Кузьменков С., Римаренко М. Естетичне виховання на уроках астрономії. // Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції «Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти в середніх загальноосвітніх закладах» (Херсон, 6–9 квітня 2000 р.). – Херсон, 2000. – С. 144–146.

16.         Кузьменков С. Г. Астрономічна освіта майбутніх вчителів фізики. // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Проблеми астрономічної освіти в Україні». – Біла Церква, 2001. – С. 20–21.

17.         Кузьменков С. Г. Про ефективність підготовки вчителів астрономії у вищих навчальних закладах. // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конференції «Астрономічна освіта учнівської молоді». – Київ, 2003. (Київ, 13–14 травня 2003 р.) – С. 148–155.

18.         Кузьменков С. Г., Андрієць О.С. Розробка системи тестування з астрономії для загальноосвітніх навчальних закладів в рамках компетентнісного підходу. // Пошук молодих. Вип. 4. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції  «Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти» – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С. 48–51.

19.         Кузьменков С., Дзісь О. Уточнення морфологічної класифікації галактик Хаббла. // Пошук молодих. Вип. 6. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції «Проектування навчального середовища як методична проблема» – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – С. 14–16

20.         Дзісь О., Кузьменков С., Харченко Л. Програма для апроксимації форми рукавів спіральних галактик. // Матеріали 2-ої Міжнародної наук.-метод. конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU)». – Херсон, 2007. – С. 213–219.

21.         Кузьменков С., Заграй С. Резонансні рухи тіл в Сонячній системі. // Пошук молодих. Випуск 7. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції «Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема» (Херсон, 24–25 квітня 2008 р.). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 11–13.

22.         Кузьменков С. Г. Методологічні засади проєктування освітнього середовища з астрономії у вищих педагогічних навчальних закладах. // Зб. наук. праць Пед. науки. – Херсон, 2008. – Вип. L. – Ч. 2. – С. 163–168.

23.         Кузьменков С. Г. Великий ювілей. // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 2. – С. 44–48.

24.         Кузьменков С. Г. Йоганн Кеплер і революція в астрономії. // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 3. – С. 3–6.

25.         Кузьменков С. Г., Сокол І. В. Що таке час? Задачний підхід в астрономії. // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 6. – С. 17–20.

26.         Кузьменков С. Г. Історичні, методологічні та світоглядні аспекти вивчення законів Кеплера в університетському курсі астрономії. // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 181 – 190.

27.         Кузьменков С. Г. Управління якістю підготовки майбутніх вчителів астрономії. // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка, вип. 15. –  Кам’янець-Подільский, 2009. – С. 141 – 143.

28.         Кузьменков С. Г. До розрахунку середньої довжини вільного пробігу частинок всередині зір. // Вісник Астрономічної школи. – 2009. – Том 6. – № 2. – С. 158–162.

29.         Кузьменков С. Г., Чурюмов К. І. Комети: історичний, методологічний, світоглядний та культурологічний аспекти. // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 1. – С. 3–7.

30.         Кузьменков С. Г. Що таке планети? // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 3. – С. 24–28.

31.         Кузьменков С. Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 77. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 211–215.

32.         Кузьменков С. Г. Особливості астрономічного освітнього середовища, призначеного для підготовки вчителя астрономії// Зб. наук. праць Пед. науки. – Херсон, 2010. – Вип. LV. – С.295–302.

33.         Кузьменков С. Г. Проблеми формування поля астрономічних понять, призначеного для підготовки вчителя астрономії. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 56. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С. 329–337.

34.         Кузьменков С. Г. Фундаменталізація астрономічної освіти. 1. Стрижневі ідеї. // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 11–12. – С. 27–31.

35.         Кузьменков С. Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 77 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2010. – С. 211–215. (Серія: Педагогічні науки).

36.         Кузьменков С. Г. Шляхи удосконалення підготовки майбутнього вчителя астрономії. // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції, перспективи» (Херсон, 28–29 жовтня 2010 р.). – Херсон: Айлант. – 2010. – Випуск 13. – С. 20–23.

37.         Кузьменков С. Г. Фундаменталізація астрономічної освіти. 2. Головні базові поняття. // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 1. – С. 24–28.

38.         Кузьменков С.Г. Фундаменталізація астрономічної освіти. 3. Периферія поля понять й основний зміст курсу астрономії. // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 2. – С. 23–27.

39.         Кузьменков С. Г. Антропний принцип як стрижнева ідея фундаменталізації астрономічної освіти. // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 4. – С. 20–24.

40.         Кузьменков С. Г. Критерії ефективності фундаменталізації астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Наукові записки. – Випуск 98 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 67–71.

41.         Кузьменков С. Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. Діяльнісний підхід. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.  89 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 293–296. (Серія: Педагогічні науки).

42.         Кузьменков С. Г. Основний зміст курсу астрономії в контексті фундаменталізації освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип.17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 278–281.

43.         Кузьменков С. Г. Актуальні проблеми астрономічної освіти. // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 7. – С. 27–32.

44.         Кузьменков С. Г. Про одну маловідому теорему. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.  99 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 213–218. (Серія: Педагогічні науки).

45.         Кузьменков С. Г. Застосування закону збереження моменту імпульсу під час навчання астрономії. // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 30–35.

46.         Кузьменков С. Г. Педагогічний експеримент з перевірки ефективності фундаменталізації підготовки вчителів астрономії. // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – Випуск 15. – С. 161–169.

47.         Кузьменков С. Г. Синергетика і астрофізика. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 34: збірник наукових праць / за ред.. проф.. В. Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 75–81.

48.         Кузьменков С. Г. Курс «Методика обучения астрономии» в контексте фундаментализации астрономического образования. // Вестник Алтайской государственной педагогической академии: Естественные и точные науки, 2012. – № 13. – С. 68–73.

49.         Кузьменков С. Г., Скриль В.С. Дослідження особливостей екзопланетних систем. // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 32–33.

50.         Кузьменков С. Г. Спецкурс «Фундаментальні фізичні та математичні константи» як крок до фундаменталізації фізичної та астрономічної освіти. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 66. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 207–213.

51.         Кузьменков С. Г. Посилення ролі доведень під час навчання астрономії на прикладі теми: «Джерела енергії зір». // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 21–24.

52.         Кузьменков С. Г. Посилення ролі доведень під час навчання астрономії на прикладі теми: «Джерела енергії зір». Ядерні реакції. // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 2124.

53.         Кузьменков С. Г. Посилення ролі доведень під час навчання астрономії на прикладі теми: «Джерела енергії зір». Сонячні нейтрино. // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 36–43.

54.         Кузьменков С. Г., Сунденко Г.І. Проблема застосування міжпредметних зв’язків астрономії з предметами природничого циклу в загальноосвітній школі. // ProceedingsoftheInternationalScientificandPracticalConference "Innovativetechnologiesinscience, Vol. IV (February 21–22, 2015, Dubai, UAE)". – Dubai.: RostPublishing, 2015. – P. 86–96.

55.         Кузьменков С. Г. Методичні особливості вивчення теми: «Чорні діри» в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип.  127 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 90–94. (Серія: Педагогічні науки).

56.         Кузьменков С. Г. Посилення ролі доведень під час навчання астрономії. Докази обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця. // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 28–33.

57.         Кузьменков С. Г. Методичні особливості вивчення теми: «Чорні діри» в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії. Від утворення чорних дір до їх випаровування. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.21. – С. 252–255.

58.         Кузьменков С. Г. Розв’язання астрофізичних задач-парадоксів як спосіб розвитку діалектичного мислення. // ScienceandEducationStudies, 2015, №2 (16) (JulyDecember). VolumeIII. «StanfordUniversityPress», 2015. – P. 420–427.

59.         Кузьменков С. Г. Розв’язування астрофізичних задач на доведення як спосіб формування світоглядних якостей майбутніх фахівців. // AnnalsofScienceandEducation, 2015, №2 (22), (July-December). Volume V. «UCL Press», 2015. – P. 348–355.

60.         Кузьменков С. Г. Спростування міфів як спосіб формування наукового світогляду майбутніх фахівців. // AmericanJournalofScienceandTechnologies, 2015, №2 (20). (July-December). Volume II. «Princeton University Press», 2015. – P. 400–407.

61.         Кузьменков С. Г., Єфімова М.А. Історія викладання астрономії в Херсонському державному університеті. // Пошук молодих. Випуск 17: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах»], (Херсон, 20-21 квітня 2017 р.) / Укладач: В.Д. Шарко. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2017. – С. 13–15.

62.          Кузьменков С. Г., Захожай В. А. Що таке планети? Одинадцять років по тому. // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2017. – № 6. – С. 31–37.

63.         Кузьменков С. Г., Сунденко Г.І. Сучасна астрономічна картина світу як складова природничо-наукового світогляду. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 91–95.

64.         Michail Lvov, Sergiy Kuzmenkov, Hennadiy Kravtsov. About One Approach to Building Systems for Testing Physical Knowledge. In: ICT in Education, Research and Industrial Applications. Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEUR-WS.org/Vol- 2393, ISSN 1613-0073, P. 1-16, online http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_265.pdf

65.         I. Slipukhina, S. Kuzmenkov, N. Kurilenko, S. Mieniailov, H.Sundenko. Virtual educational physics experiment as a means of formation of the scientific worldview of the pupils: ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 15 th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019 С. 318-333, CEURWS.org, online, http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190318.pdf

66.         Lvov, M., Kuzmenkov, S., Kravtsov, H. System for Testing Physics Knowledge. // Lvov M., Kuzmenkov S., Kravtsov H. (2020) System for Testing Physics Knowledge. In: Ermolayev V., Mallet F., Yakovyna V., Mayr H., Spivakovsky A. (eds) Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1175. Springer, pp 186-209, Cham. Online https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39459-2_9