Наукові статті

Оновлено: 16.12.2010

 1. Кришталь В. А., Кузьменков С. Г., Черный В. Г.  Эксперименты по когерентно-оптической обработке астрономических изображений// Астрономия и астрофизика. - 1979. - Вып. 37.
 2. Дудинов В. Н., Ерохин В. Н., Кузьменков С. Г. и др. Измерения угловых размеров на БТА// Доклады АН УССР. - 1979. - Серия "А". - №7.
 3. Вакулик В. Г., Кузьменков С. Г. Измерение угловых размеров звезд. Возможности 6-метрового телескопа// Весник Харьковского университета. - 1981. - Вып. 16. - №223.
 4. Dudinov V., Konichek V., Kuzmenkov S. Speckle interferometry with the BTA telescope// Instrum. astron. large opt. telescope. Proc. IAU Colloq. No 67, Zelenchukskaya, 1981. - Dordrecht, 1982.
 5. Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Угловые диаметры звезд// Астрономический журнал. - 1985. - Т.62. - Вып. 6.
 6. Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Угловые диаметры и потемнение звезд к краю диска// Астрономический журнал. - 1986. - Т.63. - Вып. 2.
 7. Кузьменков С. Г. Потенциальная точность спекл-интерферометрических измерений. Двойные звезды// Астрономический журнал. - 1986. - Т.63. - Вып. 3.
 8. Дудинов В. Н., Ерохин В. Н., Кузьменков С. Г. и др. Спекл-интерферометрические измерения двойных звезд на БТА// Астрономический журнал. - 1986. - Т.63. - Вып. 3.
 9. Кузьменков С. Г. Як доказово викладати астрономію// Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 2. – С. 34–37.
 10. Кузьменков С. Г. Розвиток творчого мислення студентів при вивченні спецкурсу “Фундаментальні константи фізики”// Зб. наук. праць Пед. науки. -Херсон, 1999. – Вип. ІХ. – С. 266–271.
 11. Кузьменков С. Г. Астрономічна освіта майбутніх вчителів фізики// Зб. матеріалів Всеукраїнської  наук.-практ. конференції “Проблеми астрономічної освіти в Україні”. – Біла Церква, 2001. – С. 20–21.
 12. Кузьменков С. Г. Про ефективність підготовки вчителів астрономії у вищих навчальних закладах// Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конференції “Астрономічна освіта учнівської молоді”. – Київ, 2003. – С. 148–155.
 13. Дзись О., Кузьменков С. Г., Харченко Л. Програма для апроксимації форми рукавів спіральних галактик// Матеріали 2-ої Міжнародної наук.-метод. конференції «Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU)». – Херсон, 2007. – С. 213–219.
 14. Кузьменков С. Г. Освітнє середовище з астрономії у вищих педагогічних навчальних закладах// Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції «проєктування освітніх середовищ як методична проблема». – Херсон, 2008. – С. 115–117.
 15. Кузьменков С. Г. Методологічні засади проєктування освітнього середовища з астрономії у вищих педагогічних навчальних закладах// Зб. наук. праць Пед. науки. – Херсон, 2008. – Вип. L. – Ч. 2. – С.163–168.
 16. Кузьменков С. Г. Методологічні засади проєктування освітнього середовища з астрономії у ВПНЗ// Зб. наук. праць ХДУ. Педагогічні науки. –2008. – вип. 50, частина 2. – С. 163 – 168.
 17. Кузьменков С. Г. Великий ювілей// Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 2. – С. 44-48.
 18. Кузьменков С. Г. Йоганн Кеплер і революція в астрономії// Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 3. – С. 3-6.
 19. Кузьменков С. Г., Сокол І. В. Що таке час? Задачний підхід в астрономії// Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 6. – С. 17-20.
 20. Кузьменков С. Г. Історичні, методологічні та світоглядні аспекти вивчення законів Кеплера в університетському курсі астрономії// Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 181 – 190.
 21. Кузьменков С. Г. Управління якістю підготовки майбутніх вчителів астрономії// Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского національного університету ім. І. Огієнка, вип. 15. –  Кам’янець-Подільский, 2009. – С. 141 – 143.
 22. Кузьменков С.Г. Комети: історичний, методологічний, світоглядний та культурологічний аспекти // Фізика та астрономія в шк. – 2010. – № 1. – С. 3–7.
 23. Кузьменков С.Г. Що таке планети? // Фізика та астрономія в шк. – 2010. – № 3. – С. 24–28.
 24. Кузьменков С.Г. До розрахунку середньої довжини вільного пробігу частинок всередині зір. // Вісник Астрономічної школи. – 2009. – Том 6. – № 2. – С. 158–162.
 25. Кузьменков С.Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 77. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 211-215.
 26. Кузьменков С.Г. Особливості астрономічного освітнього середовища, призначеного для підготовки вчителя астрономії// Зб. наук. праць Пед. науки. – Херсон, 2010. – Вип. LV. – С.295–302.