Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна

Оновлено: 18.12.2019

 

Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна
Посада: доцент кафедри фізики та методики її навчання
Освіта:

2012 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика) 2018 р. - стажування у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка

Наукова ступінь, наукове звання: Кандидат педагогічних наук
Кандидатська дисертація: Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики
Курси що викладаються: Основи експериментальної фізики  Методика навчання фізики. Шкільний фізичний експеримент. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика.
Наукові інтереси: формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів, -методика викладання фізики з використанням інформаційних технологій
Наукова діяльність: Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір (у співавторстві): №47743 Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203 Фізика «Методика проведення навчальної практики з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах» -№78309 Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання
Список публікацій:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sh50Sh8AAAAJ&hl=ru
Керівник проблемної групи: Формування та розвиток компетентностей школярів під час вивчення фізики в освітніх закладах
Захоплення:  фізика, вишивка бісером, виготовлення картин із соломи, конструювання та пошив одягу
Контакти: