Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна

Оновлено: 23.04.2020

 

Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна
Посада: доцент кафедри фізики та методики її навчання
Освіта:

2006 р. – Херсонський державний університет, бакалавр, вчитель фізики.

2007 р. - Херсонський державний університет, магістр, викладач фізики, вчитель основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності

2012 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)

Наукова ступінь, наукове звання: Кандидат педагогічних наук
Кандидатська дисертація: Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики
Стажування та підвищення кваліфікації

2018 р. - стажування на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

2019 р. – наукове стажування «Академічна доброчесність (м. Варшава)

2019 р. – навчання в Херсонській філії комунального позашкільного навчального закладу «Київські державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» на курсах з вивчення іноземної мови»

2020 р. – навчання в рамках семінару-тренінгу за програмою «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету» (Університетська школа професійного розвитку Херсонського державного університету)

2020 р. – навчання в рамках он-лайн марафону «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР».
Сертифікати підвищення кваліфікації

 

<p >https://drive.google.com/open?id=19EJ91o4g6ZdafnGJd2qhRgo7aUARzLCi
Наукова діяльність

Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір (у співавторстві):

№47743 Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203 Фізика «Методика проведення навчальної практики з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах»

№78309 Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання

Курси що викладаються:

Основи експериментальної фізики

Методика навчання фізики. Шкільний фізичний експеримент.

Загальна фізика (для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Квантова фізика

Концепції сучасного природознавства 

Наукові інтереси: формування професійних компетентностей у майбутніх вчителів, -методика викладання фізики з використанням інформаційних технологій
Керівник проблемної групи: Формування та розвиток компетентностей школярів під час вивчення фізики в освітніх закладах
Профіль у науково-метричних базах

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211298989

http://orcid.org/0000-0001-9438-4866

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sh50Sh8AAAAJ&hl=ru
Захоплення:  фізика, вишивка бісером, конструювання та пошив одягу, творчі заняття з дітьми молодшого шкільного віку.
Контакти:  +38(0552) 32-67-68