Методичне забезпечення навчальних дисциплін

Оновлено: 19.02.2020

 

 Дисципліна

Курс

група 

 Лекції

 Лабораторні, практичні, семенарські заняття

Методичне забеспечення Інтернет ресурси
 Механіка

 І

111

    https://drive.google.com/open?id=12cDr0U0iB4uZ7XS-HmkZNfhWG2nHI4R6  
 Молекулярна фізика та термодинаміка

 І

111

 Лекції    https://drive.google.com/drive/folders/1TR301hnGNJIhny_nbtrwHQH6oRUwYCWy?usp=sharing  Гірка В. О.Фізичний практикум з механіки та молекулярної фізики : навчальний посібник / <p >В. О. Гірка, І. О. Гірка, Р. І. Старовойтов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 228 с.
 Інформаційні технології в фізиці

 І 

111

   Використання інформаійних технологій на уроках фізики    
 Основи експерементальної фізики

 І

111

     https://drive.google.com/open?id=1WIPBgwyTsX6grLAbuS8ynVHo0tz98nPt  
Фізика

І

131,132,141

 https://drive.google.com/drive/folders/1ZWDBRCHtsoXaVVRmRfqDwx2aS7wR-cP4?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1Q-X_Y8FJpL_W-mIs7TBcsJ7KvNhuNIul?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1zcvA2Cl7d3SaojprLf7JS2d-irUa1mwm?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1wKcgajHc46YxrQtLRozjhD6EFwmJPxds?usp=sharing
 Електрика та магнетизм

 ІІ

211

 https://drive.google.com/drive/folders/1iOGFFV0xnQti52MFX1WRoF3W91piq9DW?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1DVsUs-IlHdNsHlVhzdfwOSf95ELsx5f5?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1Vj3NY53RvQMYG_0DM3CZvVsbjovABtnU?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1b2sDGZfQ8-bd1jmPLrsVi36TmZqBLmZe?usp=sharing
 Оптика

 ІІ

211

 Ткаченко А.В., Богатирьов О.І., Кулик Л.О. Т 48 ОПТИКА : Навчально-методичнийпосібник для студентів напряму підготовки 0402 Фізика класичних і педагогічних ВНЗ. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 88 с    Оптика  
 Теорія ймовірностей та математична статистика

 ІІ

211

 https://drive.google.com/drive/folders/1L6xrTUF5WTEwEqLhnpZgT3A1vDw6i5H1?usp=sharingОсновні поняття теорія ймовірності http://yukhym.com/uk/vipadkovi-podiji/osnovni-ponyattya-teoriji-jmovirnostej.html <p >  <p >Основи теорії ймовірності http://pidruchniki.com/18060203/statistika/osnovi_teoriyi_ymovirnostey  https://drive.google.com/drive/folders/1BwVyQEjMRtROmsQHY1NkNTFcbVWRBqo4?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/10nYm-Nm0TDhf6LT9iwEOlOp-bkfSh1MQ?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1yT_qxMstkr1xPf8sO20qwoZHwsiLMcZP?usp=sharing
 Інформаційні технології в фізиці

 ІІІ

311

 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ http://vuzlib.com/content/view/378/84/ <p >       
 Квантова фізика

 ІІІ

311

   

 Квантова фізики Лекції Н.А. Огурцов 

Вихман Є. Квантова фізика навчальний посібник

 
 Класична механіка і основи механіки суцільних середовищ

 ІІІ

311

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розв’язування задач з класичної механіки <p > 

<p >Несмашний Є.О.Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка /

Навчальний посібник. -Кривий Ріг: Мінерал, 2001. -211 з.

 Затовський В.О. Класична механіка Лекції

Бубик М.В., Діхтеренко Ю.В. Класична механіка Нав.пос.

 
 Методика навчання фізики 

ІІІ 

311

 Лекції  

 Інтернет ресурси

https://drive.google.com/open?id=17UxI9VfQICdCSnydAT8CZGBC6y-6A98h

 

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформа- тики: Збірник наукових праць. Випуск V: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Т. 2: Теорія та методика на- вчання фізики. – 401 с.

 Методика викладання  фізики Навчальні експеременти Н.В. Пастернак

Вибрані питання загальної методики навчання фізики Садовий М.І.

Методика навчання фізики в середній школі

 Шкільний фізичний експеремент

 ІІІ

311

   

 https://drive.google.com/drive/folders/1sflssx1kuL3bmvRdu0LQedymhz9MG7Lk?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1o0G_2_Ts7ae7AcgsFMFuCheCl7tuIz5l
 
 Основи електроніки

 ІІІ

311

 Основи електроніки      
 Класична електродинаміка

 ІІІ

311

 Лекції  Збірка задач з електродинаміки В.В. Обуховський

   
 Практикум з  розв'язування фізичних задач

 ІІІ

311

     https://drive.google.com/open?id=10bmy5Rd4IoiYpiZZdKwIS-C8nW6OESoi  
 Цифрова електроніка

 ІІІ

311

 

 

     
 Сучасний шкільний курс фізики

 ІІІ

311

 Лекції    Сучасний курс фізики посібник  УРОК
Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика

ІІІ

311, 321

 https://drive.google.com/drive/folders/16KuKQqJ7NxWAN1unoaFLhRvCjaFfmZvQ?usp=sharing <p >        https://drive.google.com/drive/folders/1TR301hnGNJIhny_nbtrwHQH6oRUwYCWy?usp=sharing
Фізика (вибрані розділи)

ІІІ

341

 https://drive.google.com/drive/folders/1Z5-Wbl5YT94zph8szIHM2Kg5FlCPZoLv?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1LRtUSMfjf76zyc4whXXeirI8MWfaXl-i?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1WB8tw5sg8eu3XY7t2Io9DYGmrBadl9QG?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/11ylH8cQFNj-Noh1veD-sqecXY8F1XO3Z?usp=sharing
 Квантова механіка

 IV

411

 https://drive.google.com/drive/folders/1uNvFahP__A-V2rhI47dFmPg0O0PVqo_Q?usp=sharing   https://drive.google.com/drive/folders/1gMSGQMP7xi77xM0pxikpk5tq-TdvvbjQ?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1XEFWU844fonlCWH3aS9Wt-bMGjdXuzTC?usp=sharingКобушкін О.П. Квантова механіка   https://drive.google.com/drive/folders/1PHXbGhMvajhVzfxspUBG4LNd2sXjMIYL?usp=sharing
 Астрономія

 IV

411

 https://drive.google.com/drive/folders/1JKA3sqw85PS5_VipfvPZdCXEDDnsx5vH?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1N67GYupkJ2UoB2AcoZ2EQlpgNiRAGfdQ?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Yoo1SqpjrlthT6Pd8_3YE49JQxxiYm6c?usp=sharing Новак О. Ф.Збірник задач і запитань з астрономії

Александров Ю.В. Небесна механіка: Підручник. 2003. – 190 с.

 https://drive.google.com/drive/folders/1yP-iHICm8PLjIi6oa3c2-HnGVvlRY22T?usp=sharing
Астрономія 

ІV 

421 група

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Oz-Xt3DbdYgjWp_Fy6htGLjGIWjw7lYH?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1vdN5-AVrliDwwKMjFU91BN51ngq_87R6?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1w3XCPVo25epO9-HHEhper9tUwpgJB_r1?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1equcSzQ0qjFRO2a51_MihHvpSMhCqmx4?usp=sharing
Методика навчання фізики

 IV

411

     https://drive.google.com/drive/folders/17UxI9VfQICdCSnydAT8CZGBC6y-6A98h  
 Шкільний фізичний експеримент

 IV

411

     https://drive.google.com/drive/folders/1sflssx1kuL3bmvRdu0LQedymhz9MG7Lk?usp=sharing

 
 Практикум розв'язування фізичних задач

 IV

411

     https://drive.google.com/drive/folders/10bmy5Rd4IoiYpiZZdKwIS-C8nW6OESoi  
 Історія фізики

 IV

411

 https://drive.google.com/drive/folders/1LvUhVJTaRGYuvRkOUaRWzssM4gcgok2b?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1v0GvEYFCY-jK5CHWNHZZL7vTf-b_mUfB?usp=sharing

 https://drive.google.com/drive/folders/12rTxh7G4885dKDt5Lk6gp8TwetQQhpkv?usp=sharing

Садовий Історія фізики

 https://drive.google.com/drive/folders/1ORmpueCGSq5dsfjs9YeRNCYCRwzIfhZN?usp=sharing
 Статистична фізика та термодинаміка

 IV

411

 лекції з термодинаміки   Єрмолаєв О. М., Рашба Г. І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ, 2004. – 516 с.  Дацюк В.В. Термодинаміка та статистична фізика Лекції  
 Фізика атомного ядра та елементарних частинок

 IV

411

 https://drive.google.com/drive/folders/1onKkQruVQ5XqsUoC99qmCyLX1klmewVR?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1CmtfI0epj_5awuE0ak7sZnPHn-NdndhQ?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1GBFdd42q1y2qyFacmHvIj7F-9N4geuho?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1lvwGqcDfcVAiN_ojqChx5YhViv_mjDLm?usp=sharing
 Основи методичної діяльності вчителя фізики

 IV

411

       
 Олімпіадні задачі з фізики

 IV

411

       
 Архітектура обчислювальних систем

 IV

411

       
 Новітні досягнення у фізиці та астрофізиці

 І М

111М

       
 Методика викладання фізики у ВНЗ

 І М

111 М

 Технологія компетентнісного навчання природничих дисіплін

Тема 4. Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи

 Осадчук Л.А.

Туркот Т.І.

Питання до семінару

 Тести

 

 
 Електрона теорія матеріалів

 І М

111М

 https://drive.google.com/drive/folders/1tKq0E7aNm7qPw-LaCb3OHSc3FmhMeJ3i?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/140rD1CTuLcZI4fo0au6GzxgL-jWgH2pC?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1yuw6LFBkNOj1AYiXEFW4o7mM-IqUTeuc?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1xf3Y97xfIM9M-F8Ff3tVAPIw3gvLyOju?usp=sharing
 Творчі задачі з фізики та астрономії 

 І М

111 М

     https://drive.google.com/open?id=1LfO8yZMOYFWofweh8tSkAgEUgSyCl5JF  
 Матеріалознавство

 І М

111 М

 Лекції     Архіпова, Т. Ф.Прикладне матеріалознавство : навчальний посібник. /Т. Ф. Архіпова, А. Ю. Осадчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 60 с.  
 Методика навчання астрономії

 І М

111 М

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1gGebqNt3JvkuRbPSAZedj_mhKrMIYCW5?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/13bUwOJWC29Teu644f4aJHslSJRm0AmFZ?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1vj6PyWOsxW-z1zTH90gh4kkZSjHtqL2V?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1dS1TUy38jIs_46je9o_plo8siZgEtsk4?usp=sharing
 Основи нанотехніки

 І М

111М

   Основи фізики напівпровідників: Підручник: У 2 т. – К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",2007. – Т. 1. – 338 с. <p >  Ткач О.П.  Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні навчальний посібник  
 Фізика твердого тіла

 І М

111 М

     Подопригора Н.В. ФІзика твердого тіла  
 Астрономія. Астрофізика

 І М

111 М

 https://drive.google.com/drive/folders/1s9TMi1kL1wS0pGAkPGGW_Fj-Do430r6c?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1nXfpl_gyq6tHOkhYxnCPXSjqCLiQG5Kk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/19WU1M52HHidtFfRLdvlp0kvOS7lbKu3B?usp=sharing

 Александров Ю. В.Астрофизика : учебное пособие для студентов направления «Физика» <p > 

 https://drive.google.com/drive/folders/1DTFcrzVD4W7gS-Pz30ZxL0_QjAxH0m-U?usp=sharing
 проєктування навчальних середовищь з фізики

 І М

111 М

 https://drive.google.com/drive/folders/1GyDD5HWDkAJ-SVwAWmQQaQY7M1Y3SDS2?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1OZKKhAkJNSUw8YdgH1bsZFiXYjLISMm6?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1rGNs1BI--zOxnvKtyzMSscl9S6RJ-HiV?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1A-N2xrGlXZzAu6hhUIeqxzR3K7EMIEw5?usp=sharing
 Фундаменттальні фізичні і математичні константи

 І М

111М

 https://drive.google.com/drive/folders/1a1zvOrzKW1R6FQuGLSn_nJu1Qedm9zCA?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1MoRtwgLntcZHv6iX2Q310m2qa-A_W0pg?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/15rwcbHpkEuM-paoUnCzSpfKmilsWLL2x?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1EahFABJwIhx9bMUs3Ep4s-nULOuqtg1b?usp=sharing
Концепії сучасного природознавства

ІІ М

211 М

 https://drive.google.com/drive/folders/1anUrFCJ9-wWergCYaBtPdZBbQ5-1WP7I?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1j21SVGUhOT4HS9yVp2UG1jobxsbLm5qK?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/14_v0K189vFYhFe-_JGBIkyTLioSjLoYQ?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1ek5Y5mSNhxsteRy8XPaxb1_OQ2S2FTWP?usp=sharing
Основи нанотехніки 

ІІ М

211 М

       
Класична електронна теорія

ІІ М

211 М

 https://drive.google.com/drive/folders/1JT-FudUKoPFrTktzKmRuXXfMlveZ6wVM?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1XKEzHB2wUmJP3X123d5q1UJMRUeCKO3J?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1n_xcF_feviTGH5O6nh0TGRb9ooW5vSoR?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1LhKapHfnjCjetp8co7zVDnVEclhJrJuf?usp=sharing
Основи спеціальної та загальної теорії відносності

ІІ М

211 М

    Певзнер М.Ш.  Основи теорії відносності Методичний посібник  
Новітні досягнення у фізиці та астрофізиці

ІІ М

211 М

 https://drive.google.com/drive/folders/1rjKTDjihyVzEaGDAAW_xpbIffEmtt8r-?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1pyIo5_YmGZiOL5fhkibgppylIy3eod40?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/1buxVkaF-CMiEwmD2DxThsGqH0wsjmPoH?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/12WSyTd1HYVk-JMfFpAngkufqL7g5QUSA?usp=sharing
Сучасні космічні місії

дисципліна вільного вибору

https://drive.google.com/drive/folders/1Jyu2ZB1Wm9O5nZWqY_3_ziZxTjf9SEVG?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1iryUFL3D4H7pgWc2apt3EHKEqyDODIuM?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1wVgnieUzPCI3jXh6MPywIAT_4bcF5eO5?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1AwdLxudh_CgMVONRQ516ZFqsV0kIABTE?usp=sharing
Творчі задачі з фізики та астрономії 

ІІ М

211 М

     https://drive.google.com/open?id=1LfO8yZMOYFWofweh8tSkAgEUgSyCl5JF  
Методологічні засади навчання фізики у ВНЗ

ІІ М

211 М

 Методологічні засади удосконалення методичного процесу з фізики

Методологічні засади сучасного уроку

 

 Сидоренко Методи математичної обробки