Керівництво факультету

Оновлено: 26.04.2020

 

Олексенко Володимир Павлович – випускник філологічного факультету (українське відділення) 1982 року, стипендіат ім. Г.С. Сковороди, декан факультету української філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор, український мовознавець, член двох спеціалізованих Вчених рад у Херсонському державному університеті. Головний редактор "Наукових записок Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика" (з 2005). Основні праці: монографії "Словотвірні категорії суфіксальних іменників" (2001), "Словотвірні категорії іменника" (2005). Автор навчальних посібників: "Сучасна українська літературна мова. Морфологія"(1996), "Сучасна українська літературна мова. Просте речення" (1997), "Сучасна українська літературна мова. Складне речення" (2000), "Структура складного речення в сучасній українській літературній мові" (2001), "Сучасна українська літературна мова. Морфемний і словотвірний аналіз" (2003), "Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення" (2004, у співавт.).

Профіль в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1358-6325

Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NOsatoMAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

Омельчук Юлія Олександрівна – заступник декана факультету з навчально-методичної роботи та практик, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовознавства. У 2011 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: "Українська мова, англійська мова та література". З 2011 р. працювала старшим лаборантом кафедри української літератури, з 2013 р. – викладачем кафедри мовознавства. У 2017 р. закінчила аспірантуру зі спеціальності: 10.02.04 – германські мови (англійська мова). У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію з теми "Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри". Коло наукових інтересів: лінгвостилістичні, лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості жанрів медіадискурсу. Науковий доробок складає понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Профіль в ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5917-066X

Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uoke-iIAAAAJ&hl=uk

 


Галаган Валентина Володимирівна  заступник декана факультету з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, старший викладач кафедри української літератури. Коло наукових інтересів: жанрово-стилістична специфіка літератури ХХ століття.

 

Профіль в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2809-104X

   Прошурова Алла Ігорівна – диспетчер факультету, провідний фахівець. Закінчила Херсонський державний університет  у 2018 році зі спеціальності: «Українська мова та література». Магістр. В університеті працює з 2018 року. Коло наукових інтересів: синтаксична природа художнього мовлення, сучасний постмодерний текст.

 

Модуль Навігації