Certification of persons applying for admission to the public service on fluency in the national language

Updated: 2/17/2020

АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

ПОРЯДОК

реєстрації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою у Херсонському державному університеті

Цей порядок встановлює процедуру реєстрації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою в Херсонському державному університеті.

1. Приймання та реєстрація заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атетсаційної сесії з метою визначення рівня володіння державною мовою

1.1. Для проходження атестаційної сесії особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, особисто подає заяву на ім’я ректора університету секретареві атестаційної комісії за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. № 117 (з 08.03 до 16.30, крім вихідних і святкових днів) (зразок заяви додається), заповнює згоду на обробку персональних даних, додає копію паспорту (1, 2 стор., стор. реєстрації), копію картки платника податків, платіжний документ.

1.2. Терміни подання заяв - не пізніше ніж за 1 годину до проведення атестаційної сесії.

1.3. Секретар атестаційної комісії приймає заяву та зазначені документи від особи, яка претендує на зайняття посади державної служби та своєчасно реєструє її у відповідному журналі реєстрації.

2. Реєстрація учасників атестаційної сесії

2.1. Учасник атестації зобов'язаний своєчасно прибути у визначені атестаційною комісією час, день і місце з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України.

2.2. Секретар атестаційної комісії посвідчує особу за допомогою документу, що посвідчує особу та підтверджує громадняство України та фіксує присутність у відомості щодо результатів проходження атестації особами, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою.

2.3. Після здійснення реєстрації учасники набувають права та обов'язки, зазначені у пп. 16-18 Порядку атетстації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 818 від 05.10.2017 р.).

ПОРЯДОК

отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестації та на безоплатній основі

 

Цей порядок встановлює процедуру отримання особами, які претендують на зайняття посади державної служби посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестаційної сесії та на безоплатній основі в Херсонському державному університеті.

Відповідно до п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 818 від 05.10.2017) (далі - Постанова) отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестаційної сесії та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається), заповнення згоди на обробку персональних даних, надання копії паспорту (1, 2 стор., стор. реєстрації), копії картки платника податків, копії свідоцтва про шлюб або зміну прізвища, ім'я, по батькові (у разі необхідності), платіжних документів та копії одного з таких документів:

1) документу державного зразка про повну загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою "5" за складання випускного іспиту з української мови та/ або української мови та літератури;

2) документу державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплому молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови та/ або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

4) диплому бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".

Термін подання заяви та документів - не пізніше ніж за 1 годину до проведення атестаційної сесії.

 Заяву про видачу посвідчення щодо вільного володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія і у разі відповідності поданих документів ухвалює рішення про видачу зазначеного посвідчення.

Посвідчення вручається особам, зазначеним у п.56 Постанови, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.

Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує особа, яка звернулася з заявою про його видачу.

У разі втрати або пошкодження посвідчення особа, зазначена у п. 56 Постанови, може звернутися із заявою до відповідного уповноваженого вищого навчального закладу для отримання його дубліката. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом дубліката посвідчення відшкодовує зазаначена особа.

Примітка 1. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них приймаються секретарем атестаційної комісії за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. № 117 (8.30 до 16.30, крім вихідних і святкових днів).

Лист НАУ з пит. держслужб.png (836.7 Kb)

роз'яснення НАДС від 18.05.2017.doc (30.5 Kb)

Постанова КМУ від 26.04.2017р. №301.docx (41.3 Kb)

Зміни до пост. № 818 25.10.2018.doc (35.5 Kb)

графік 2019.doc (98.5 Kb)

Зразки заяв:

заява на безоплатну видачу.doc (23 Kb)

заява на атестацію 2019.doc (22.5 Kb)

Реквізити для оплати:

оплата мовний іспит.doc (19.5 Kb)

 безоплатна видача.doc (24.5 Kb)

 

Contacts

Phone: (0552) 32-67-34
Email: