Certification of persons applying for admission to the public service on fluency in the national language

Updated: 1/25/2019

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

ПОРЯДОК

реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження у Херсонському державному університеті атестації щодо вільного володіння державною мовою

Цей порядок встановлює процедуру реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою в атестаційній комісії Херсонського державного університету.

I. Приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

1.1. Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету.

Зразок заяви розміщено на офіційному веб-сайті університету в розділі«Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

1.2. Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

- особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, каб. № 117, м. Херсон, 73000 (з 08.30 до 16.30, крім вихідних і святкових днів);

- надіслати поштою рекомендованим листом на адресу: Голові атестаційної комісії, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27, каб. № 117, м. Херсон, 73000;

- заповнити електронну реєстраційну форму, розміщену на офіційному веб-сайті університету в розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Терміни подання заяв:не пізніше ніж за 1 тиждень до проведення атестації.

1.3. До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної форми – його скановану копію) про сплачену послугу з проведення атестації з державної мови та видачу посвідчення. Реквізити для оплати розміщено на офіційному веб-сайті університету в розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

 1.4. Особи, які заповнили електронну реєстраційну форму, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

1.5. Секретар атестаційної комісії впродовж двох робочих днів з моменту отримання заяви повідомляє претендента на вступ на державну службу за зазначеною ним електронною адресою або в інший спосіб про час і місце проведення атестації.

II. Реєстрація учасників атестації

2.1. Учасник атестації повинен прибути у визначені атестаційною комісією день, час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

2.2. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну).

2.3. Секретар атестаційної комісії фіксує присутність учасника атестації у відомості, і його вважають допущеним до проходження атестації.

2.4. Відомості реєстрації осіб нумеруються, зберігаються у Центрі довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами впродовж 5 років після чого передаються до архіву ХДУ у встановленому порядку.

ПОРЯДОК

отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестації та на безоплатній основі

Відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається) та надання копії одного з таких документів:

1) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література;  Українська мова та література; Українська мова та література і іноземна мова; Філологія.

При поданні заяви має бути пред’явлений оригінал одного із зазначених вище документів та його ксерокопія.

  У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, додатково пред’являється оригінал документа, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові та його ксерокопія.

Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія в ході чергової атестаційної сесії і ухвалює рішення про видачу посвідчення.

Примітка 1. Відповідно до п. 5-4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 видача дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою здійснюється на платній основі.

Примітка 2. Посвідчення видаються за процедурою та в терміни, визначені п. 57 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301.

Примітка 3. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них приймаються секретарем атестаційної комісії за адресою: вул. Університетська, 27, каб. № 117, м. Херсон, 73000 (з 08.30 до 16.30, крім вихідних і святкових днів).

ГРАФІК.docx (12.8 Kb)

№ 565-Д про вартість проведення для громадян консультацій в ЦДП.doc (31 Kb)

Наказ № 308-Д про організаційні заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26 04 2017.docx (17.5 Kb)

Постанова КМУ від 26.04.2017р. №301.docx (41.3 Kb)

Реквізити для оплати.docx (10.5 Kb)

Зразок заяви для проходження атестації.docx (11.6 Kb)

Зразок заяви для осіб, які мають один з документів, зазначених у п.56 Постанови КМУ від 26 квітня 2017р. № 301.docx (13.5 Kb)

Электронна анкета: https://docs.google.com/forms/d/1qipDylv7X6WezLLjf1CjrxRSBzwPOg1Oq8oa6Z0v03s/edit?ts=592ff70a

 

Contacts

Phone: (0552) 32-67-34
Email:

New Document Module

New Document Module