Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Оновлено: 17.02.2020

АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

ПОРЯДОК

реєстрації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою у Херсонському державному університеті

Цей порядок встановлює процедуру реєстрації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, для проходження атестаційної сесії щодо вільного володіння державною мовою в Херсонському державному університеті.

1. Приймання та реєстрація заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестаційної сесії з метою визначення рівня володіння державню мовою

1.1. Для проходження атестаційної сесії особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, особисто подає заяву на ім’я ректора університету секретареві атестаційної комісії за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. № 117 (з 08.30 до 16.30, крім вихідних і святкових днів) (зразок заяви додається), заповнює згоду на обробку персональних даних, додає копію паспорту (1,2 стор., стор. реєстрації), копію картки платника податків, платіжний документ.

1.2. Терміни подання заяв та документів - не пізніше ніж за 1 годину до проведення атестаційної сесії.

1.3. Секретар атестаційної комісії приймає заяву та зазначені документи від особи, яка претендує на зайняття посади державної службита своєчасно реєструє її у відповідному журналі реєстрації.

2. Реєстрація учасників атестаційної сесії

2.1. Учасник атестації зобов'язаний своєчасно прибути у визначені атестаційною комісією час, день і місце з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України.

2.2. Секретар атестаційної комісії посвідчує особу за допомогою документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та фіксує присутність у відомості щодо результатів проходження атестації особами, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою.

2.3. Після здійснення реєстрації участники набувають права та обов'язки, зазначені у пп. 16-18 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" (із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 818 від 05.10.2017 р.)

ПОРЯДОК

отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестаційної сесії та на безоплатній основі

Цей порядок встановлює процедуру отримання особами, які претендують на зайняття посади державної служби посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестаційної сесії та на безоплатній основі в Херсонському державному університеті.

Відповідно до п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 818 від 05.10.2017) (далі - Постанова) отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестаційної сесії та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається), заповнення згоди на обробку персональних даних, надання копії паспорту (1,2 стор., стор. реєстрації), копії картки платника податків, копії свідоцтва про шлюб або зміну прізвища, ім'я, по батькові (у разі необхідності) та копії одного з таких документів:

1) документу державного зразка про повну загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспитуз української мови та/або української мови та літератури;

2) документу державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплому молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

4) диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".

  Терміни подання заяви та документів - не пізніше ніж за 1 годину до проведення атестаційної сесії

Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія і у разі відповідності поданих документів ухвалює рішення про видачу зазначеного посвідчення.

Посвідчення вручається особам, зазначеним у п.56 Постанови, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.

Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує особа, яка звернулася з заявою про його видачу.

У разі втрати або пошкодження посвідчення особа, зазначена у п. 56 Постанови, може звернутися із заявою до відповідного уповноваженого вищого навчального закладу для отримання його дубліката. Вартість виготовлення відшкодовує зазначена особа.

Примітка 1. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них приймаються секретарем атестаційної комісії за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. № 117 (з 08.30 до 16.30, крім вихідних і святкових днів).

Лист НАУ з пит. держслужб.png (836.7 Kb)

роз'яснення НАДС від 18.05.2017.doc (30.5 Kb)

Постанова КМУ від 26.04.2017р. №301.docx (41.3 Kb)

Зміни до пост. № 818 25.10.2018.doc (35.5 Kb)

графік 2019.doc (98.5 Kb)

Зразки заяв:

заява на безоплатну видачу.doc (23 Kb)

заява на атестацію 2019.doc (22.5 Kb)

Реквізити для оплати:

оплата мовний іспит.doc (19.5 Kb)

безоплатна видача.doc (24.5 Kb)

Контакти

Тел.: (0552) 32-67-34
Email: