Конференції

Оновлено: 16.04.2013

19-22 червня 2013 року  IX Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (робоча мова конференції - англійська)
16-17 травня 2013 року

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи"

04-05 квітня 2013 року

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

11-12 жовтня 2012 року Міждисциплінарний науково-методичний семінар "Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам'яті Олега Васильовича Мішукова"
13-14 вересня 2012 року Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі.
6 - 10 червня 2012 року  VIІІ Міжнародна науково-практична конференція ICTERI 2012 «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: ІНТЕГРАЦІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФЕР ЗНАНЬ».
26-27 квітня 2012 року ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології».
5-6 квітня 2012 року Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології”.
23 березня 2012 року VІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи”.
22 березня 2012 року

Міжнародний науково-практичний семінар (заочний) з теми
«Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля»

01- 02 березня 2012 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти"
17-18 листопада 2011 року Міжнародна науково-практична конференція  "Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики" та Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії і практики".
27-28 жовтня 2011 року Всеукраїнська наукова конференція "Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті"
20-21 жовтня 2011 року ІV МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «ЛІТЕРАТУРА-ТЕАТР-СУСПІЛЬСТВО»
13-14 жовтня 2011 року V Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика сучасного природознавства".
13-14 жовтня 2011 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми та шляхи вирішення профорієнтації молоді".
13-14 жовтня 2011 року Всеукраїнська наукова конференція “ЛІНГВІСТИКА НАУКОВОГО ТЕКСТУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ”. Інформаційний лист.
11 жовтня 2011 року Всеукраїнська практична конференція “Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи”, яка буде проводитись на базі Херсонського державного університету. Інформаційний лист.doc (85 Kb)
Програма конференції .pdf (356.2 Kb) Матеріали конференції.pdf (1.4 Mb)
28 – 30 вересня 2011 року Всеукраїнська науково-практична конференція  «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення»
22-23 вересня 2011 року Всеукраїнської науково-практичної конференції «Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм». Програма конференції.
12-14 вересня 2011 року ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Русистика сьогодні: інтра- і экстралінгвістичні проблеми»
2-3 червня 2011 року V Міжнародна конференція молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи".  Детальніше
25-27 травня 2011 року VІI Міжнародна наукова конференція "Фальцфейнівські читання", що відбулася Інституті природознавства ХДУ.  Детальніше
4-7 травня 2011 року VIІ Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: ІНТЕГРАЦІЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФЕР ЗНАНЬ» ICTERI 2011
4-7 травня 2011 року Міжнародна науково-практична конференця з теми "Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти"
14-15 квітня 2011року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін»,
25 березня 2011 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Зарубіжна та українська художня культура: питання історії, теорії, методики»
17 -18 березня 2011 року Всеукраїнська науково-практична  конференція «проєктна та конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх фахівців інженерного та педагогічного напрямів»
17 -18 березня 2011 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Соціально-психологічний вимір особистості»
8-9 жовтня 2010 р. Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті"
3-6 червня 2010 року VI міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах»
28 вересня -1 жовтня 2009 року Міжнародна наукова конференція     «V ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського» Додаткова інформація (81,84 KB)
20-23 травня 2009 року V міжнародна науково-практична конференція.doc (2.2 Mb) "Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах". Додаткова інформація (235,00 KB)
Матеріали конференції
2 квітня 2009 року V Міжнародні педагогічні читання з теми «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Додаткова інформація (46,50 KB)
26-27 березня 2009 року Всеукраїнська науково-практична конференція “ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ”. Додаткова інформація (49,00 KB)
25-26 березня 2009 року IV Міжнародної конференції молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи". Додаткова інформація (28,50 KB)
22 квітня 2008 року “Використання сучасних педагогічних технологій під час викладання дисциплін гуманітарного циклу в дошкільній та початковій ланках освіти”.
Додаткова інформація(26,50 KB)
21 квітня 2008 року Факультет дошкільної та початкової освіти запрошує науковців, практичних працівників системи освіти та охорони здоров’я, аспірантів узяти участь у роботі Регіонального науково практичного семінару “Актуальні проблеми сучасної логопедії"
Додаткова інформація(43,50 KB)
14-15 травня 2008 року IV міжнародні педагогічні читання з дошкільної педагогіки "Проблеми суспільного виховання дошкільників у контексті гуманітарної освіти". В роботі Читань беруть участь науковці з України, Польщі, Німеччини.
Додаткова інформація(44,00 KB)
15-16 травня 2008 року Четверта міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах» 15-16 травня 2008 у Херсонському державному університеті. Програма.(42,00 KB)
24-25 квітня 2008 року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “проєктування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема”
Додаткова інформація(56,50 KB)
18-19 вересня 2008 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітнє середовище як методична проблема"
Додаткова інформація (354,50 KB)
26-27 жовтня 2007 року МІЖНАРОДНА СЛОВ'ЯНСЬКА АКАДЕМІЯ ОСВІТИ імені Я.А. Каменського, БРЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені академіка І.Г.Петровского, ПІВДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ОСВІТИ проводять у м. Брянську Міжнародний науково-практичний Конгрес VI Слов'янські педагогічні читання "Розвиток особистості в полікультурному слов'янському освітньому просторі"
Додаткова інформація(26,50 KB)
17-18 травня 2007 року ІІІ Міжнародна конференція молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність,переспективи".
Додаткова інформація(29,00 KB)
24 — 25 травня 2007 ІІ МІЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ СИМПОЗІУМ «ЛІТЕРАТУРА — ТЕАТР — СУСПІЛЬСТВО»
Додаткова інформація (43,00 KB)
19-20 квітня 2007 року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “проєктування навчального середовища як методична проблема”
Додаткова інформація (54,00 KB)
3-4 квітня 2007 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування професійної компетенції майбутніх вчителів початкових класів". Початок конференції о 12 годині в 256 аудиторії.
З 26 грудня 2006 року Всеукраїнська інтернет-конференція “Актуальні проблеми кредитно-модульної системи освіти в умовах приєднання до Болонського процесу” Організатор: Кафедра галузевого права економіко-юридичний факультет Херсонського державного університету спільно з Міністерством освіти та науки України, Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського (75,00 KB)
14 — 15 вересня 2006 року Матеріали конференції опубліковано на сторінках сайту проєкту
14 — 15 вересня 2006 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітнє середовище як методична проблема природничо-математичної освіти"(336,00 KB)
18 — 19 травня 2006 року в інституті філології та журналістики Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні орієнтири філологічної науки"(34,00 KB)
4-5 квітня 2006 року у м.Херсоні на факультеті дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету відбудеться регіональна студентська конференція
“Наскрізна педагогічна практика - шлях до перевірки професійної компетенції майбутнього вчителя початкової ланки освіти”.
(34,50 KB)
(До участі запрошуються студенти вищих навчальних закладів південно-східного регіону України та фахівці в галузі підготовки вчителів початкової освіти.)
16 — 17 березня 2006 року Всеукраїнська науково практична конференція “Підвищення ефективності логопедичної роботи в умовах здійснення дошкільної та початкової освіти”.(23,00 KB)
16 — 17 березня 2006 року Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні екологічні проблеми Півдня України”(31,50 KB)
12 травня 2006 року IV Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні проблеми розвитку спеціальностей мистецтва в контексті Болонського процесу”.(27,50 KB)
17-19 травня 2006 року V Міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”(30,00 KB)
25 — 27 жовтня 2005 року Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки і психології”.(29,00 KB)
12 — 14 жовтня 2005 року Всеукраїнська науково-практична конференція “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”.(29,50 KB)
11 — 13 жовтня 2005 року Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія і практика сучасного природознавства”.(35,50 KB)
29 — 30 вересня 2005 року Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в системі управління освітою України" (29-30 вересня, 2005).
15 — 17 вересня 2005 року Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна лінгвістика в Україні і в світі: здобутки, перспективи”.(33,50 KB)
8 — 9 вересня 2005 року Міжнародна науково-методична конференція "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи".(283,50 KB)
18-20 травня 2005 року IV Міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання»(25,50 KB)
Список доповідей конференції «Фальцфейнівські читання»(113,50 KB)
19-20 травня 2005 року Всеукраїнська студентська наукова конференція “Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”.(31,00 KB)
21-22 квітня 2005 року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти”.(55,00 KB)
7-8 квітня 2005 року Регіональна науково-практична конференція “НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ МІЖ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА СЕРЕДНЬОЮ ЛАНКОЮ ОСВІТИ”МІЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ СИМПОЗІУМ «ЛІТЕРАТУРА — ТЕАТР — СУСПІЛЬСТВО»(34,00 KB)
15-17 вересня 2004 року Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання(51,50 KB)
26-27 серпня 2004 року Інформаційні технології в системі управління вищою освітою України(5,62 KB)
26-27 травня 2004 року Друга Міжнародна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. Матеріали(149,50 KB)
20-21 травня 2004 року І Міжнародна наукова конференцію: “ВІЗАНТІЯ — УКРАЇНА-РУСЬ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ”(170,50 KB)
19-20 квітня 2004 року Международная научно-практическая конференция «Формирование ценностных ориентаций младших школьников в европейском контексте»(29,50 KB)
21-23 квітня 2004 року ІV Міжнародна науково-методична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти"(28,50 KB)
27-28 листопада 2003 року Всеукраїнська науково-практична конференція„РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ”(37,50 KB)
19 листопада 2003 року “Управління процесом підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах реформи освіти”(47,00 KB)
9-14 вересня 2003 року Международная конференция по математическому моделированию 2003 года.Матеріали(41,50 KB)
3 - 5 вересня 2003 року Друга міжнародна науково-практична конференція “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” Матеріали(135,50 KB)
11-18 июня 2003 року Методы дискретных особенностей в задачах математической физикиМатеріали(33,50 KB)
9—10 квітня 2003 року Всеукраїнська науково-методична конференція "Інтеграція структури та змісту початкової освіти"(47,00 KB)
12-13 березня 2003 року Мiжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи”
25-26 квітня 2002 року Друга Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжпредметні зв’язки в процесі викладання у школі і вузі”(40,00 KB)
11-12 грудня 2001 року Міжнародна наукова конференція “Функціонування мовних одиниць у художньому і публіцистичному мовленні”. (29,00 KB)
20-21 листопада 2001 року Міжнародна науково-практична конференція: “ХХ століття в дзеркалі літератури та культури"(38,50 KB), присвячена 100-річчю запровадження Нобелівської премії
3-5 вересня 2001 року Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи"(40,00 KB)
20-21 квітня 2001 року Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Оновленій школі — нові технології”(35,50 KB)  Міжнародна конференція "Внесок поляків у соціально-економічний та культурний розвиток Південної України"(28,00 KB)
20-24 листопада 2000 року Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних інфраструктур вищих учбових закладів(40,00 KB) TEMPUS TACIS CP № 20069-98   
жовтень 2000 року Наукова конференція "Диференціація навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики в умовах освітнього стандарту"
жовтень 2000 року Наукова конференція "Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах"
жовтень 2000 року Наукова конференція "Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя"
вересень 2000 року Наукова конференція "Проблеми художньої освіти та виховання учнівської та студентської молоді"
вересень 2000 року Наукова конференція "Формування національної свідомості молоді засобами художньої культури"
вересень 2000 року Наукова конференція "Професійна підготовка фахівців соціально-правової сфери"
вересень 2000 року Наукова конференція "Реализация основных направлений реформирования образования в средней и высшей школе"
5-9 вересня 2000 року Міжнародна конференція з математичного моделювання
серпень 2000 року Всеукраїнська школа-семінар з фізики твердого тіла
травень 2000 року Конференція "Удосконалення змісту та методики викладання безпеки життєдіяльності в освітніх закладах"
29-30 травня 2000 року Всеукраїнська студентська конференція “Молодь, Україна, Європа: погляд у майбутнє”
квітень 2000 року Наукова конференція "Культура здоров'я як предмет освіти"
травень 2000 року Наукова конференція "Інформаційні технології в освіті та управлінні"
квітень 2000 року Наукова конференція "Проблеми практичної психології в системі освіти"
квітень 2000 року Наукова конференція "Культурологічні аспекти вивчення мов"
березень 2000 року Наукова конференція "Педагогічна думка України: витоки, традиції, сучасність"
березень 2000 року Наукова конференція "Актуальні проблеми логопедичної науки в Україні"
січень 2000 року Наукова конференція "Стандартизація трудової підготовки молоді"
20-22 вересня 1999 року Міжнародна науково-практична конференція з інформаційних інфраструктур вищих учбових закладів TEMPUS TACIS CP № 20069-98  (61,00 KB) 

 

Список конференцій нашого та інших вищих учбових закладів України Ви можете знайти на сайті Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту України