Оновлено: 02.10.2018

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ДЕЛЕГАТІВ

Конференції трудового колективу ХДУ на 2017-2022 рр.

(затверджено наказом ХДУ від 24.01.2017 № 16-Д,

внесено зміни наказом ХДУ від 13.09.2017 № 579-Д, від 17.01.2018 № 26-Д, від 27.04.2018 № 340-Д, від 03.09.2018 № 671-Д)

 

 1. Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.
 2. Анісімова Олена Едуардівна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.
 3. Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової бібліотеки.
 4. Барановська Олена Володимирівна – помічник ректора.
 5. Батенко Ганна Вячеславівна – к.істор.н., доцент кафедри історії, археології та методики викладання.
 6. Бережний Геннадій Вікторович – провідний фахівець АГЧ.
 7. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора.
 8. Білоус Марина Богданівна – керівник відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
 9. Блах Валерія Сергіївна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова.
 10. Блинова Олена Євгенівна    – завідувач кафедри загальної та соціальної психології.
 11. Богадьорова Лариса Михайлівна – к.геогр.н., доцент кафедри соціально-економічної географії.
 12. Бойков Олег Юрійович – к.істор.н., доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії.
 13. Буслер Софія Андріївна – студентка факультету культури і мистецтв.
 14. Варданян Каріне Липаритівна – студентка соціально-психологічного факультету.
 15. Васильєва Наталія Олегівна – к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини.
 16. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи.
 17. Возний Сергій Степанович – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.
 18. Волошин Олександр Володимирович – керівник служби охорони.
 19. Воробйова Віра Миколаївна – начальник відділу кадрів.
 20. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар університету.
 21. Гайдаєнко Ірина Василівна – завідувач кафедри мовознавства.
 22. Галаган Валентина Володимирівна – старший викладач кафедри української літератури.
 23. Галіченко Максим Володимирович – старший викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.
 24. Гасюк Олена Миколаївна – завідувач кафедри біології людини та імунології.
 25. Главацька Юлія Леонідівна – завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.
 26. Гладкова Рита Яківна – завідувач кафедри слов’янської філології.
 27. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту.
 28. Глущенко Ірина Іванівна – декан медичного факультету.
 29. Глущенко Олена Олександрівна – заступник головного бухгалтера з планування.
 30. Головченко Ігор Валентинович – к.б.н., доцент кафедри біології людини та імунології.
 31. Голотюк Олена Володимирівна – к.п.н., доцент кафедри німецької та романської філології.
 32. Голяка Сергій Кіндратович – к.б.н., доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.
 33. Гончаренко Тетяна Леонідівна – завідувач кафедри фізики та методики її навчання.
 34. Горлова Анастасія Василівна – к.п.н., доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.
 35. Городинська Інна Володимирівна – к.п.н., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.
 36. Горшкова Аліса Ігорівна – асистент кафедри туризму.
 37. Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету іноземної філології.
 38. Грецький Марк Володимирович – студент факультету культури і мистецтв.
 39. Гулько Валерія Валеріївна – студентка факультету фізичного виховання та спорту.
 40. Гунько Наталія Олександрівна – завідувач кафедри вокалу та хорових дисциплін.
 41. Гурова Антоніна Іванівна – завідувач кафедри фізичної терапії та здоров’я людини.
 42. Давидов Олексій Віталійович – завідувач кафедри екології та географії.
 43. Дегтярьова Вікторія Ігорівна – студентка факультету іноземної філології.
 44. Демченко Алла Вікторівна – завідувач кафедри української літератури.
 45. Димитренко Лариса Вікторівна – к.філол.н., доцент кафедри англійської мови та методики її викладання.
 46. Дмитренко Вікторія Володимирівна – студентка факультету іноземної філології.
 47. Еделєв Олександр Сергійович – к.н. з фізичного виховання, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту.
 48. Єщук Ольга Михайлівна – д.ю.н., доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності.
 49. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання.
 50. Загороднюк Василь Степанович – к.філол.н., доцент кафедри соціальних комунікацій.
 51. Задорожня Надія Олександрівна – завідувач кафедри історії та теорії національного і міжнародного права.
 52. Запорожець Олена Петрівна – к.б.н., доцент кафедри біології людини та імунології.
 53. Зеленяк Олександра Михайлівна – студентка соціально-психологічного факультету.
 54. Зубенко Василь Васильович – к.ю.н., доцент кафедри історії та теорії національного і міжнародного права.
 55. Іванищук Світлана Миколаївна – завідувач кафедри хімії та фармації.
 56. Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова.
 57. Казанчан Андрій Аркадійович – декан історико-юридичного факультету.
 58. Карташова Світлана Анатоліївна – викладач кафедри технологічної освіти та побутового обслуговування.
 59. Кириченко Анна Олександрівна – студентка факультету іноземної філології.
 60. Кіщенко Юлія Володимирівна – завідувач кафедри практики іноземних мов.
 61. Климович Світлана Миколаївна – завідувач кафедри української мови.
 62. Клок Тетяна Олександрівна – студентка медичного факультету.
 63. Кобець Віталій Миколайович – к.е.н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 64. Кобилянська Ірина Миколаївна – студентка факультету біології, географії і екології.
 65. Коваль Вікторія Юріївна – голова первинної профспілкової організації викладачів і співробітників університету, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.
 66. Колкунова Вікторія Володимирівна – к.п.н., доцент кафедри практики іноземних мов.
 67. Корнішева Тетяна Леонідівна – доцент кафедри інструментального виконавства.
 68. Коробова Ірина Володимирівна – к.п.н., професор кафедри фізики та методики її навчання.
 69. Корольова Ірина Іванівна – завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова.
 70. Коршун Тетяна Василівна – завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
 71. Костючков Сергій Карпович – доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
 72. Котова Ольга Володимирівна – к.ф.-м.н., доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу.
 73. Кузнецов Андрій Сергійович – студент факультету економіки і менеджменту.
 74. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної  роботи.
 75. Кузовова Наталя Миколаївна – в.о. завідувача кафедри історії, археології та методики викладання
 76. Кушнір Наталія Олександрівна –  декан факультету комп’ютерних наук, фізики та математики.
 77. Лаврикова Оксана Валентинівна – проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної  роботи та комунікаційних технологій.
 78. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв.
 79. Лимаренко Лідія Іванівна – завідувач кафедри культурології.
 80. Луганська Анна Борисівна – студентка факультету біології, географії і екології.
 81. Львов Михайло Сергійович – завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 82. Макаренко Сергій Миколайович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування.
 83. Маляренко Ірина Валентинівна – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
 84. Мальчикова Дар’я Сергіївна – завідувач кафедри соціально-економічної географії.
 85. Мартос Світлана Андріївна – к.філол.н., доцент кафедри української мови.
 86. Марцинковський Святослав Леонтійович – завідувач кафедри інструментального виконавства.
 87. Мельничук Юлія Юріївна – доцент кафедри філології.
 88. Мойсієнко Іван Іванович – завідувач кафедри ботаніки.
 89. Москова Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.
 90. Мохненко Андрій Сергійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва.
 91. Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри філології.
 92. Нев’ярович Наталя Юріївна – к.п.н., доцент кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова.
 93. Одінцова Анастасія Миколаївна – к.психол.н., старший викладач кафедри загальної та соціальної психології.
 94. Олексенко Володимир Павлович – декан факультету філології та журналістики.
 95. Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи.
 96. Омельчук Юлія Олександрівна – старший викладач кафедри мовознаства.
 97. Орленко Олена Владиславівна – завідувач кафедри готельно-ресторанної справи;
 98. Панфіленко Валерія Олегівна – студентка педагогічного факультету.
 99. Парасочкіна Ксенія Вікторівна – заступник начальник юридичного відділу.
 100. Петухова Любов Євгенівна – декан факультету дошкільної та початкової освіти.
 101. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії і екології.
 102. Підгірна Євгенія Миколаївна – керівник загального відділу.
 103. Полєвікова Ольга Борисівна – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.
 104. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.
 105. Полякова Галина Миколаївна – к.п.н., доцент кафедри культурології.
 106. Попова Ірина Михайлівна  – головний бухгалтер.
 107. Попович Тетяна Анатоліївна – к.тех.н., доцент кафедри хімії та фармації.
 108. Постельніков Олександр Анатолійович – студент факультету комп’ютерних наук, фізики та математики.
 109. Прохоренков Василь Миколайович – к.філол.н., доцент кафедри російської мови та загального мовознавства.
 110. Рембецька Ольга Віталіївна – завідувач кафедри соціальних комунікацій.
 111. Рехліцька Алла Євгенівна – завідувач кафедри хореографічного мистецтва.
 112. Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності.
 113. Романова Наталя Василівна – д.філол.н., професор кафедри німецької та романської філології.
 114. Руденко Людмила Миколаївна – д.філол.н., професор кафедри слов’янської філології.
 115. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.
 116. Саінчин Олександр Сергійович – завідувач кафедри галузевого права.
 117. Самсакова Ірина Владиленівна – керівник музейно-архівного центру.
 118. Світлий Владислав Васильович – студент факультету фізичного виховання та спорту.
 119. Семенюк Станіслав Кузьмич – к.б.н., доцент кафедри екології та географії.
 120. Сенчишен Денис Олександрович – студент факультету комп’ютерних наук, фізики та математики.
 121. Солдатова Світлана Миколаївна – завідувач кафедри німецької та романської філології.
 122. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету економіки і менеджменту.
 123. Сотула Олександр Сергійович – д.ю.н., професор кафедри галузевого права.
 124. Стрикаленко Євгеній Андрійович – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту.
 125. Сурхаєв Владислав Миколайович – студент факультету української філології та журналістики.
 126. Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології.
 127. Таточенко Володимир Іванович – завідувач кафедри алгебри, геометрії та  математичного аналізу.
 128. Товстоган Володимир Святославович – к.п.н., доцент кафедри корекційної освіти.
 129. Туницька Ніна Олексіївна – студентка педагогічного факультету.
 130. Тюхтенко Наталія Анатоліївна – в.о. ректора, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи.
 131. Ушкаренко Юлія Вікторівна – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
 132. Форостян Анатолій Федорович – к.п.н., доцент кафедри культурології.
 133. Хван Денис Володимирович – студент факультету економіки і менеджменту.
 134. Ходосовцев Олександр Євгенович – д.б.н., професор кафедри ботаніки.
 135. Хребтов Владислав Віталійович – студент медичного факультету.
 136. Цапів Алла Олексіївна – к.філол.н., доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.
 137. Чепок Роман Володимирович – завідувач кафедри професійної освіти.
 138. Чмут Анна Володимирівна – к.е.н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.
 139. Чокас Юлія Сергіївна – студентка юридичного факультету.
 140. Чуприна Володимир Григорович – завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.
 141. Шапошник Оксана Миколаївна – к.філол.н., старший викладач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики.
 142. Шапошникова Ірина Василівна – декан соціально-психологічного  факультету.
 143. Шашкова Ніна Ігорівна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування.
 144. Швець (Повстемська) Катерина Миколаївна – студентка факультету української філології та журналістики.
 145. Шебанова Віталія Ігорівна – д.психол.н., професор кафедри практичної психології.
 146. Шерман Михайло Ісаакович – д.п.н., професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 147. Штепенко Олександра Геннадіївна – завідувач аспірантури та докторантури.
 148. Шурда Жанна Іллівна – студентка педагогічного факультету.
 149. Юдін Віталій Сергійович – студент факультету економіки і менеджменту.
 150. Юріна Юлія Миколаївна – к.філол.н., доцент кафедри соціальних комунікацій.
 151. Якимчук Дмитро Михайлович – доцент кафедри готельно-ресторанної справи.
 152. Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри корекційної освіти.