Склад Вченої ради ХДУ на 2015-2020 рр.

Оновлено: 03.11.2016

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ХДУ від 15.10.2015 р. № 582-Д, внесено зміни наказом ХДУ від 16.01.2016 р. № 17-Д, наказом ХДУ від 23.02.2016 р. № 99-Д, наказом ХДУ від 23.03.2016 р. № 187-Д, наказом ХДУ від 05.09.2016 р. № 537-Д) 

 1. Андрєєва Регіна Ігорівна – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 2. Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 3. Арустамова Нателла Артемівна – директор бібліотеки ХДУ.
 4. Башинський Ігор Анатолійович – головний бухгалтер ХДУ.
 5. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора, кандидат філологічних наук, професор, академік АПСН Росії, заслужений працівник освіти України.
 6. Борідько Олена Анатоліївна – керівник центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.
 7. Василевська Яніна Валентинівна – старший викладач кафедри туризму, кандидат географічних наук.
 8. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар ХДУ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти
 9. Галунько Віра Миколаївна – проректор з матеріально-технічного розвитку та інфраструктури, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та теорії права і держави.
 10. Главацька Юлія Леонідівна – доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, кандидат наук, доцент.
 11. Глухов Іван Геннадійович – докторант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту
 12. Глущенко Ірина Іванівна – декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму, доцент кафедри корекційної освіти, кандидат педагогічних наук.
 13. Глущенко Олена Олександрівна – начальник планового відділу.
 14. Гоштанар Ірина Вікторівна – в.о. декана факультету іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 15. Дворецька Наталія Анатоліївна – студентка юридичного факультету.
 16. Демецька Владислава Валентинівна – декан факультету перекладознавства, доктор філологічних наук, професор.
 17. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор.
 18. Іванищук Світлана Миколаївна – завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, кандидат фізико-математичних наук.
 19. Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, доктор філологічних наук, професор.
 20. Казанчан Андрій Аркадійович – декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент.
 21. Кедровський Борис Григорович – декан факультету фізичного виховання та спорту, професор кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат технічних наук, доцент.
 22. Кіщенко Юлія Володимирівна – завідувач кафедри англійської та турецької мов, кандидат педагогічних наук, доцент.
 23. Коваль Вікторія Юріївна – голова профкому викладачів та співробітників ХДУ, кандидат педагогічних наук.
 24. Корольова Ірина Іванівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.
 25. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, доцент кафедри культурології, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України.
 26. Кузьмич Валерій Іванович – декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 27. Лаврикова Оксана Валентинівна – проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій, кандидат біологічних наук, доцент.
 28. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв, професор кафедри культурології, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України.
 29. Львов Михайло Сергійович – завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 30. Маляренко Ірина Валентинівна – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 31. Марушко Андрій В’ячеславович – студент юридичного факультету.
 32. Марцинковський Святослав Леонтійович – завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, професор, заслужений працівник культури України.
 33. Мойсієнко Іван Іванович – завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор.
 34. Мурзак Анна Олександрівна – студентка факультету дошкільної та початкової освіти.
 35. Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри філології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 36. Одінцов Валентин Володимирович – професор кафедри фізики та методики її навчання, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 37. Олексенко Володимир Павлович – декан факультету філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 38. Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент
 39. Петухова Любов Євгенівна – декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 40. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії і екології, доктор географічних наук, доцент.
 41. Писларь Олександра Олегівна – голова профкому студентів та аспірантів ХДУ.
 42. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент.
 43. Рембецька Ольга Віталіївна – завідувач кафедри соціальних комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент.
 44. Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри адміністративного і господарського права, кандидат юридичних наук, доцент.
 45. Руденко Людмила Миколаївна – професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 46. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії, кандидат педагогічних наук, доцент.
 47. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету економіки і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
 48. Стратонов Василь Миколайович – ректор університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 49. Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 50. Тараненко Наталія Миколаївна – студентка факультету природознавства, здоров’я людини і туризму.
 51. Тихоша Валентина Іванівна – професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук.
 52. Тюхтенко Наталія Анатоліївна – проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент.
 53. Ходосовцев Олександр Євгенович – професор кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 54. Чабан Наталя Іванівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 55. Чепок Володимир Іванович – декан факультету технологій та сфери обслуговування, професор кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 56. Чернов Михайло Володимирович – голова студентського парламенту ХДУ, студент факультету фізичного виховання та спорту.
 57. Чернявська Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, кандидат економічних наук, доцент.
 58. Чуприна Володимир Григорович – завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, професор, народний художник України.
 59. Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та соціології, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, доктор соціологічних наук.
 60. Шашкова Ніна Ігорівна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, доцент.
 61. Швець Тетяна Михайлівна – доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, кандидат педагогічних наук.
 62. Щедролосьєв Дмитро Євгенович – керівник відділу розвитку інфраструктури трансферту технологій, кандидат педагогічних наук
 63. Якимчук Дмитро Михайлович – доцент кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук.