Склад вченої ради ХДУ на 2015-2020 рр.

Оновлено: 22.04.2019

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ХДУ від 15.10.2015 р. № 582-Д, внесено зміни наказом ХДУ від 16.01.2016 р. № 17-Д, наказом ХДУ від 23.02.2016 р. № 99-Д, наказом ХДУ від 23.03.2016 р. № 187-Д, наказом ХДУ від 05.09.2016 р. № 537-Д, наказом ХДУ від 13.09.2017 № 581-Д, наказом ХДУ від 17.01.2018 № 25-Д, наказом ХДУ від 27.04.2018 № 339-Д, наказом ХДУ від 03.09.2018 № 670-Д, наказом ХДУ від 29.12.2018 № 1119-Д) 

 1. Андрєєва Регіна Ігорівна – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 2. Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 3. Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової бібліотеки ХДУ.
 4. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора, кандидат філологічних наук, професор, академік АПСН Росії, заслужений працівник освіти України.
 5. Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор.
 6. Борідько Олена Анатоліївна – керівник Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.
 7. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 8. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар ХДУ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.
 9. Главацька Юлія Леонідівна – завідувач кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, доцент.
 10. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук.
 11. Глущенко Ірина Іванівна – декан медичного факультету, доцент кафедри корекційної освіти, кандидат педагогічних наук.
 12. Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 13. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор.
 14. Іванищук Світлана Миколаївна – завідувач кафедри хімії та фармації, кандидат фізико-математичних наук.
 15. Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, доктор філологічних наук, професор.
 16. Казанчан Андрій Аркадійович – декан історико-юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент.
 17. Кіщенко Юлія Володимирівна – завідувач кафедри практики іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.
 18. Коваленко Аліна Сергіївна – студентка факультету української філології та журналістики.
 19. Коваль Вікторія Юріївна – голова профкому викладачів та співробітників ХДУ, кандидат педагогічних наук.
 20. Корольова Ірина Іванівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова, кандидат педагогічних наук, доцент.
 21. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, доцент кафедри культурології, кандидат філологічних наук, Заслужений працівник культури України.
 22. Кузовова Наталя Миколаївна – в.о. завідувача кафедри історії, археології та методики викладання, кандидат історичних наук, доцент.
 23. Кушнір Наталія Олександрівна – декан факультету комп’ютерних технологій, фізики та математики, кандидат педагогічних наук.
 24. Лаврикова Оксана Валентинівна – проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій, кандидат біологічних наук, доцент.
 25. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв, професор кафедри культурології, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник культури України.
 26. Львов Михайло Сергійович – професор кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 27. Маляренко Ірина Валентинівна – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 28. Марцинковський Святослав Леонтійович – завідувач кафедри інструментального виконавства, професор, Заслужений працівник культури України.
 29. Масонов Олексій Ілліч – студент педагогічного факультету.
 30. Мойсієнко Іван Іванович – завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор.
 31. Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри філології, доктор педагогічних наук, доцент.
 32. Нападовська Ганна Юріївна – аспірантка спеціальності 106 Географія.
 33. Одінцов Валентин Володимирович – професор кафедри фізики та методики її навчання, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 34. Олексенко Володимир Павлович – декан факультету української філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 35. Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент.
 36. Петухова Любов Євгенівна – декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 37. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії і екології, доктор географічних наук, доцент.
 38. Писларь Олександра Олегівна – голова профкому студентів та аспірантів ХДУ.
 39. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент.
 40. Попова Ірина Михайлівна – головний бухгалтер ХДУ.
 41. Рембецька Ольга Віталіївна – завідувач кафедри соціальних комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент.
 42. Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент.
 43. Руденко Людмила Миколаївна – професор кафедри слов’янської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 44. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії, кандидат педагогічних наук, доцент.
 45. Самойленко Анастасія Валентинівна – студентка факультету української філології та журналістики.
 46. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету економіки і менеджменту, доктор економічних наук, доцент.
 47. Сурхаєв Владислав Миколайович – голова студентського парламенту ХДУ.
 48. Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 49. Танцерев Микола Олегович – студент факультету фізичного виховання та спорту.
 50. Тихоша Валентина Іванівна – доцент кафедри української мови, кандидат педагогічних наук.
 51. Товстоган Володимир Святославович – доцент кафедри корекційної освіти, кандидат педагогічних наук.
 52. Тюхтенко Наталія Анатоліївна – проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент.
 53. Ходосовцев Олександр Євгенович – професор кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
 54. Чебан Вікторія Андріївна – студентка факультету комп’ютерних технологій, фізики та математики.
 55. Чуприна Володимир Григорович – завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, професор, Народний художник України.
 56. Шапошникова Ірина Василівна – декан соціально-психологічного факультету, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, доктор соціологічних наук.
 57. Шашкова Ніна Ігорівна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, доцент.
 58. Швець Тетяна Михайлівна – доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, кандидат педагогічних наук.
 59. Штепенко Олександра Геннадіївна – завідувач аспірантури та докторантури, кандидат філологічних наук, доцент.
 60. Щедролосьєв Дмитро Євгенович – начальник інформаційно-обчислювального центру, кандидат педагогічних наук.
 61. Якимчук Дмитро Михайлович – доцент кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук.