Склад вченої ради ХДУ на 2015-2020 рр.

Оновлено: 26.01.2018

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(затверджено наказом ХДУ від 15.10.2015 р. № 582-Д, внесено зміни наказом ХДУ від 16.01.2016 р. № 17-Д, наказом ХДУ від 23.02.2016 р. № 99-Д, наказом ХДУ від 23.03.2016 р. № 187-Д, наказом ХДУ від 05.09.2016 р. № 537-Д, наказом ХДУ від 13.09.2017 № 581-Д, наказом ХДУ від 17.01.2018 № 25-Д ) 

 1. Андрєєва Регіна Ігорівна – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 2. Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 3. Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової бібліотеки ХДУ.
 4. Бєляєв Юрій Іванович – радник ректора, кандидат філологічних наук, професор, академік АПСН Росії, заслужений працівник освіти України.
 5. Борідько Олена Анатоліївна – керівник Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами.
 6. Василевська Яніна Валентинівна – старший викладач кафедри туризму, кандидат географічних наук.
 7. Воропай Наталія Анатоліївна – учений секретар ХДУ, кандидат педагогічних наук, доцент.
 8. Главацька Юлія Леонідівна – доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, кандидат наук, доцент.
 9. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук.
 10. Глущенко Ірина Іванівна – декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму, доцент кафедри корекційної освіти, кандидат педагогічних наук.
 11. Глущенко Олена Олександрівна – заступник головного бухгалтера.
 12. Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 13. Дворецька Наталія Анатоліївна – студентка юридичного факультету.
 14. Довбиш Анастасія Володимирівна – голова студентського парламенту ХДУ, студентка юридичного факультету.
 15. Заболотська Ольга Олександрівна – завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор.
 16. Іванищук Світлана Миколаївна – завідувач кафедри хімії та фармації, кандидат фізико-математичних наук.
 17. Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова, доктор філологічних наук, професор.
 18. Казанчан Андрій Аркадійович – декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент.
 19. Кіщенко Юлія Володимирівна – завідувач кафедри практики іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.
 20. Коваль Вікторія Юріївна – голова профкому викладачів та співробітників ХДУ, кандидат педагогічних наук.
 21. Корольова Ірина Іванівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, кандидат педагогічних наук, доцент.
 22. Кузнецов Сергій Володимирович – проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи, доцент кафедри культурології, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України.
 23. Кузовова Наталя Миколаївна – доцент кафедри історії України та методики викладання, кандидат історичних наук, доцент.
 24. Кузьмич Валерій Іванович – декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 25. Лаврикова Оксана Валентинівна – проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій, кандидат біологічних наук, доцент.
 26. Левченко Микола Григорович – декан факультету культури і мистецтв, професор кафедри культурології, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України.
 27. Львов Михайло Сергійович – завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 28. Маляренко Ірина Валентинівна – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 29. Марушко Андрій В’ячеславович – студент юридичного факультету.
 30. Марцинковський Святослав Леонтійович – завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, професор, заслужений працівник культури України.
 31. Мойсієнко Іван Іванович – завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор.
 32. Мурзак Анна Олександрівна – студентка факультету дошкільної та початкової освіти.
 33. Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри філології, доктор педагогічних наук, доцент.
 34. Нападовська Ганна Юріївна – аспірантка спеціальності 106 Географія.
 35. Одінцов Валентин Володимирович – професор кафедри фізики та методики її навчання, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 36. Олексенко Володимир Павлович – декан факультету філології та журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 37. Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент.
 38. Петухова Любов Євгенівна – декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 39. Пилипенко Ігор Олегович – декан факультету біології, географії і екології, доктор географічних наук, доцент.
 40. Писларь Олександра Олегівна – голова профкому студентів та аспірантів ХДУ.
 41. Поліщук Ірина Євгенівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент.
 42. Попова Ірина Михайлівна – головний бухгалтер ХДУ.
 43. Рембецька Ольга Віталіївна – завідувач кафедри соціальних комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент.
 44. Риженко Ірина Миколаївна – завідувач кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент.
 45. Руденко Людмила Миколаївна – професор кафедри слов’янської філології , доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 46. Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії, кандидат педагогічних наук, доцент.
 47. Соловйов Андрій Ігорович – декан факультету економіки і менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
 48. Тавровецька Наталія Іванівна – завідувач кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 49. Тихоша Валентина Іванівна – доцент кафедри української мови, кандидат педагогічних наук.
 50. Тюхтенко Наталія Анатоліївна – в.о. ректора, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент.
 51. Ходосовцев Олександр Євгенович – професор кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 52. Чабан Наталя Іванівна – завідувач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 53. Чепок Володимир Іванович – декан факультету технологій та сфери обслуговування, професор кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 54. Чуприна Володимир Григорович – завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, професор, народний художник України.
 55. Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та соціології, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, доктор соціологічних наук.
 56. Шашкова Ніна Ігорівна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, доцент.
 57. Швець Тетяна Михайлівна – доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, кандидат педагогічних наук.
 58. Штепенко Олександра Геннадіївна – завідувач аспірантури та докторантури, кандидат філологічних наук, доцент.
 59. Щедролосьєв Дмитро Євгенович – начальник інформаційно-обчислювального центру, кандидат педагогічних наук.
 60. Якимчук Дмитро Михайлович – доцент кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук.