Оновлено: 09.10.2019

1 вересня 2011 року в результаті перейменування відділу організації наукової роботи було створено відділ по роботі з обдарованою молоддю.

Метою  діяльності  відділу є створення сприятливих умов для результативної науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників та обдарованої студентської молоді університету.

Відділ по роботі з обдарованою молоддю є структурним підрозділом університету, підпорядковується ректорові, а в порядку оперативного управління – безпосередньо проректорові з наукової роботи.

Кадровий склад відділу:

Юріна Юлія Миколаївна - к.філол.н., доцент кафедри соціальних комунікацій, керівниця відділу

E-mail:

Богомолова Марина Юріївна - к.пед.н., провідна фахівчиня відділу

E-mail:

Кузнецова Марія Володимирівна - провідна фахівчиня відділу

Костюшко Вікторія Іванівна -  аспірантка кафедри мовознавства, фахівчиня відділу

E-mail:

Могулян Ганна Олександрівна - фахівчиня ІІ категорії відділу

 Контактна інформація

 Адреса: Відділ по роботі з обдарованою молоддю,

               Херсонський державний університет

               вул. Університетська, 27

               м. Херсон

               Україна, 73000

 

Навчально-лабораторний корпус № 2, аудиторії 591,593

Міський та міжміський телефони – (0552) 32-67-83

Внутрішні телефони – 138, 334

E-mail: