Рейтинг науково-педагогічних працівників університету

Оновлено: 22.04.2020

Рейтинг науково-педагогічних працівників університету за Індексом Хірша (H-індекс) у БД ScopusWeb of Science.

Рейтинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету у БД ScopusWeb of Science.

Рейтинг цитованості статей  науково-педагогічних працівників університету у БД ScopusWeb of Science.