Перші у фондах Наукової бібліотеки ХДУ

Оновлено: 22.11.2018

Коли університету більше 100 років, то про його історію можуть розповісти не тільки біографії та творчий спадок тих, хто сумлінно віддавав себе улюбленій професії, але й книжки, що протягом століття були їх супутниками і помічниками. Саме цим виданням, котрі й сьогодні є авторитетними та унікальними і присвячена віртуальна виставка.

Найстаріше видання з фонду рідкісних та цінних видань

 

Candolle, A.de Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis [Теxt] : enumeratio Contracta Ordinum, Generum, Specierumque Plantarum. Pars 3 / A. P. de Candolle. – Parisiis : Sumptibus Sociorum TREUTTEL et WURTZ,1828, 1840. – 494 c.

Перші підручники студентів Юр’ївського вчительського інституту у м. Херсоні

Koch, K Dendrologie. Bäume, sträucher, Welch in Mittel und Nord Europa im Freien Kultiviert werden [Теxt] : buch zu lesen. – 2 theil. – Eerlangen / K. Koch. –Toronto: Verlag von F.Enke, 1873. – 424 c.

 
 

Говоров, К. Опыт элементарного при изучении русского языка практическим способом. Элементарная грамматика [Текст] : курс 1, 2 / К. Говоров. – М., 1901. – 116 c.

Русская хрестоматия [Текст] : для средних классов средне-учебных заведений, городских и уездных училищ / за ред. К. Козьмин. – М. : Изд. книж. маг. М. Д. Наумова, 1889. – 290 c.

 

Перші підручники студентів Херсонського педагогічного інституту (20 роки)

 

Жуковский, Н. Е. Аналитическая механика [Текст] / Н. Е. Жуковский. – М. : Типографія т-ва И. Н. Кушнеревъ и К, 1910. – 256 c.

Сферическая астрономия [Текст] : лекции доцента Санкт-Петербурского ун-та С. П. Глазенапа. – СПб, 1881. – 371 c.

 
 

Стратонов, В. В. Солнце [Текст] : астрономическая популярная монография / В. В. Стратонов. – Тифлис, 1910. – 238 c.

Художні твори з фонду рідкісних та цінних видань. Прижиттєві видання

Бальмонт, К. Д. Полное собрание сочинений [Текст] / К. Бальмонт. – М. : Скорпион, 1912. – Т. 3. – 232 c.

 
 

Блок, А. А. Театр [Текст] : Балаганчик. Король на площади. Незнакомка. Действо о Теофиле. Роза и крест / А. А. Блок. – М. : Мусагетъ, 1916. – 308 c.

Франко, І. Я. Молитва за ворогів [Текст] / І. Я. Франко. – Львів, 1913. – 30 c.

 
 

Чернявський, М. А. Повісті й оповідання. Темрява. [Текст] / М. А. Чернявський. – К., 1920. – Кн. 3. – 46 c.

Перша дисертація, що надійшла до фонду НБ ХДУ

Новиков, Г. А. Европейская норка [Текст] : дис. … канд. биолог. наук / Г. А. Новиков. – Л. : ЛГУ, 1938. – 180 c.

 

Перший автореферат дисертації викладача ХДУ з фондів НБ ХДУ

 

Приймак, И. И. Говоры западных районов Сумской области [Текст] : дис. … канд. филол. наук / И. И. Приймак. – К., 1959. – 15 c.

Один з перших посібників науковців ХДУ

Білий, М. С. Методика викладання фізики в семирічній школі [Текст] : посіб. для вчителя / М. С. Білий. – К. : Рад. школа, 1954. – 286 c.

 

 

Методичні рекомендації першого доктора педагогічних наук ХДУ Петухов, Е. И. Работа школы и учителя с педагогически запущенными детьми [Текст] : метод. рек. и материал к спец. курсу в помощь лекторам и руководителям занятий в системе пед. просвещения, учителям и студентам пед.ин-тов. Вып. 2. Вопросы практики / Е. И. Петухов. – Херсон, 1980. – 148 c.

Перше окреме видання про університет 

Катренко, Г. П. Херсонському педагогічному інституту – 40 років [Текст] : нарис / Г. П. Катренко. – Нова Каховка : ПІЄЛ, 1957. – 34 c.

 

Перші Записки Херсонського інституту народної освіти 

 

Записки Херсонського ін-ту народної освіти ім. Н. К. Крупської. Ч. 2. 1926-1927 [Текст]. – Херсон, 1926. – 96 c.

Перші наукові записки 

Наукові записки [Текст] / Херсонський держ. пед. ін-т ім. Н. К. Крупської. – Херсон, 1955. – Вип. 5. – 266 c.

 

 

Наукові записки [Текст] : ювілейний випуск / Херсонський держ. пед. ін-т ім. Н. К. Крупської. – Нова Каховка, 1957. – Вип. 8. – 382 c.

Ученые записки [Текст] / Херсонский гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – 1949. – Вып. 4. – 32 с.