Прес-центр

Оновлено: 29.11.2019

Прес-центр – структурний підрозділ Херсонського державного університету

Склад Прес-центру:

Керівник Прес-центру – Ніна Воронець 

Провідний фахівець – Анастасія Міхєєва 

Провідний фахівець – Анатолій Хороняк 

Фахівець – Вікторія Парфененко 

Фахівець – Сергій Сергеєв 

StudTV

Журналіст – Єлізавета Каменєва 

Монтажер – Олена Павлушкіна 

1.Історія

Прес-центр Херсонського державного університету створено у вересні 2011 року.

Прес-центр забезпечує реалізацію комунікативної стратегії, яка акцентується на ключових напрямках діяльності ХДУ, формує пул засобів масової інформації; ініціює заходи, метою яких є якнайширше розповсюдження іміджевої, ділової та іншої інформації про діяльність структурних підрозділів Університету серед широких верств населення.

2. Функції Прес-центру

Основними завданнями, які ставить перед собою Прес-центр ХДУ, є:

 • формування позитивного іміджу Університету в громадських, наукових та ділових колах;
 • формування позитивного іміджу перших осіб Університету на місцевому та загальнодержавному рівнях;
 • забезпечення необхідним інформаційним, комунікаційним та аналітичним супроводом інших структурних підрозділів Університету;
 • всебічне інформаційне наповнення сайту Університету;
 • проведення аналізу інформаційного простору міста, області, країни з метою адекватного реагування на зміни, що відбуваються;
 • розробка ефективних інструментів оцінки інформаційного поля, що існує;
 • інформування населення, органів державної влади та місцевого самоврядування про різнобічну діяльність Університету;

Взаємодія зі ЗМІ:

 • підготовка прес-релізів та інших інформаційних матеріалів;
 • підтримка журналістського пулу;
 • реалізація спільних медіапроєктів з друкованими та електронними ЗМІ;
 • аналіз інформаційних приводів та надання їм доступного для представників ЗМІ формату;
 • проведення круглих столів та прес-конференцій;
 • проведення інформаційних кампаній у ЗМІ, що направлені на формування іміджу Університету та його перших осіб;
 • аналіз публікацій у ЗМІ, присвячених діяльності Університету.

3. До основних видів діяльності Прес-центру належать:

 1. Налагодження ефективних відносин із засобами масової інформації.

Співробітники Прес-центру здійснюють постійну взаємодію з місцевими та загальнореспубліканськими ЗМІ.

 1. Розробка та реалізація комунікаційної програми зі створення та укріплення позитивного іміджу ХДУ.

Створення іміджу передбачає розробку інформаційно-комунікаційних матеріалів, які дозволяють громадянам свідомо брати участь у житті Університету.

 1. Формування корпоративної культури.

Прес-центр займається підготовкою та виданням друкованих матеріалів, створенням інформаційних носіїв, що націлені на підвищення рівня корпоративної культури співробітників Університету, їх корпоративної згуртованості.

 1. Налагодження зворотних зв’язків із цільовими аудиторіями й аналітиками.

Зворотній зв’язок дозволяє виявити ефективність інформаційних заходів, оцінити резонанс, викликаний розміщенням інформаційних матеріалів; відстежувати проблеми, які виникають, та завчасно на них реагувати.

 1. Спічрайтинг.

Співробітники Прес-центру готують письмові виступи, вітальні листи та інші матеріали, які демонструють соціальну активність співробітників Університету.

 1. Робота з журналістами.

Співробітники Прес-центру організовують та проводять прес-конференції, брифінги, круглі столи тощо. Консультують представників ЗМІ з питань, що стосуються компетенцій ХДУ. Представляють засобам масової інформації відомості про діяльність Університету, заходах, що в ньому проводяться, важливих нарадах, подіях.

Також Прес-центр готує та розповсюджує офіційні повідомлення, прес-релізи та іншу інформацію з різноманітних питань діяльності Університету.

Співробітники Прес-центру готують бекграундери Університету для різноманітних заходів.

 1. Ньюсмейкінг.

Співробітники Прес-центру створюють приводи, події та новини, які прямо та опосередковано стосуються діяльності структурних підрозділів Університету. Ця діяльність спрямована на зміцнення авторитету та довіри населення до вищого навчального закладу.

Прес-центр ХДУ

73000

м.Херсон, вул.Університетська 27

Тел.: Тел. +380 552 49-24-35
Email:

Положення про Прес-центр ХДУ

Оновлено: 05.11.2015

Положення про Прес-центр ХДУ.doc (49 Kb)

Новини Прес-центру: http://www.kspu.edu/Default.aspx