Оновлено: 19.02.2021

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями.

Відповідно до "Положення яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ХДУ" ви маєте право обрати дисципліну вибіркового компоненту ОП "Право"

Оновлено: 19.02.2021

Презентації дисциплін вільного вибору


ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ЗДОБУВАЧІВ 2 КУРСУ СВО БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО 13-221 ГРУПИ

Оновлено: 19.02.2021

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ 3 КУРСУ СВО БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО 13-321 ГРУПИ