Сілабуси освітніх компонентів ОП "Право"

Оновлено: 24.02.2021

Силабуси освітніх компонентів

Код н/д                                         

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,курсові проекти (роботи), практики, атестація)        

Курси            

Силабуси                                                                          

Обов'язкові компоненти ОП

ОК 2 Історія України та української  культури 1

 ОК 2_IUUK_ОП20.pdf (783.3 Kb)

ОК 3  Українська мова (за професійним спрямуванням) 1  ОК 3_Ukr mova_ОП20.pdf (449.4 Kb)
 ОК 4  Іноземна мова 1  ОК 4_Inozemna Mova_ОП20.pdf (750.1 Kb)
 ОК 5 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист) та екологічна безпека  ОК 5_BJD_ОП20.pdf (451.8 Kb)
 ОК 6 Фізичне виховання (д.ф.н.)/Теоретичні основи фізичного виховання (з.ф.н.)  ОК 6_FIZ VIH_ОП20.pdf (244.1 Kb)
 ОК 7 Логіка  OK 7_Logika _ОП20.pdf (763.3 Kb)
 ОК 8 Теорія держави і права  ОК 8 TDP_ОП20.pdf (732.6 Kb)
 ОК 9 Конституційне право  ОК 8 TDP_ОП20.pdf (732.6 Kb)
 ОК 10 Історія держави і права: Історія держави і права України Історія держави і права зарубіжних країн  ОК 10_Istotia derjavu i prava_ОП20.pdf (779.7 Kb)
 ОК 11 Судові та правоохоронні органи України  1  ОК 11 SPOU_ОП20.pdf (916.9 Kb)
 ОК 12 Державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право  1  ОК 12_DBMS_ОП20.pdf (875.3 Kb)
 ОК 13 Адміністративне право   1  ОК 13 Admin. pravo_ОП20.pdf (1 Mb)
 ОК 14 Юридична деонтологія   1  ОК 14 Yurid.deontologia_ОП20.pdf (656.8 Kb)
 ОК 15 Державне право зарубіжних країн  1  ОК 15_DPZK_ОП20.pdf (731.3 Kb)
 ОК 16 Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності  1  ОК 16_SITPD_ОП20.pdf (687 Kb)
 ОК 1 Філософія  2  ОК 1_Filosofiia_ОП19.pdf (759.4 Kb)
 ОК 7  Фізичне виховання  2 ОК 7_FIZ VIH_OP19.pdf (520.4 Kb)
 ОК 20  Адміністративне право  2  ОК 20_Admin.pravo_OП19.pdf (1 Mb)
 ОК 4  Іноземна мова  ОК 4 Іnozemna mova_ОП19.pdf (842.4 Kb)
 ОК 11  Конституційне право  2  ОК 11_Konstytutsiine Pravo_ОП19.pdf (848.8 Kb)
 ОК 12  Державне право зарубіжних країн  2 ОК 12_DPZK_ОП19.pdf (753.1 Kb)
 ОК 16  Судові та правоохоронні органи України  2 ОК 16_SPOU_ОП19.pdf (916.7 Kb)
 ОК 6 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)  2 ОК 6_BJD_ОП19.pdf (451.9 Kb)
 ОК 21 Цивільне та сімейне право  2 ОК 21 _Cuvil ta sim. pravo_ОП19.pdf (819.1 Kb)
 ОК 22  Кримінальне право  2 ОК 22 Kriminal pravo_ОП19.pdf (726.4 Kb)
 ОК 23 Трудове право та право соціального забезпечення ОК 23 Trudove pravo_OП19.pdf (838.1 Kb)
 ОК 27  Господарське право ОК 27_Gospodarske pravo_ОП19.pdf (855 Kb)
 ОК 31  Адміністративна відповідальність ОП19 
 ОК 19  Академічна доброчесність ОК 19_Akademichna Dobrochesnist.pdf (360.3 Kb)
ОК 19  Курсові роботи з фахових дисциплін :теорія держави і права, конституційне право, історія держави і права: (історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн), державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право  Metod.recomendacii
 ОК 16  Нотаріат та адвокатура України 3  ОК 16_Notariat Ta Advokatura Ukrainy_OP18.pdf (789.3 Kb)
 ОК 20  Цивільне та сімейне право  ОК 20 Civilne ta simeyne pravo_OP18.pdf (834.8 Kb)
 ОК 21  Кримінальне право ОК 21 Krimin_pravo_OP18.pdf (501.1 Kb)
 ОК 23 Кримінальний процес   ОК 23_Krimin_proces_OP18.pdf (574.6 Kb)
 ОК 25 Цивільний процес   ОК 25_Tsyvilnyi Protses_OP18.pdf (791.9 Kb)
 ОК 26 Господарське право   ОК 26_Hospodarske Pravo_OP18.pdf (739.8 Kb)
 ОК 27  Господарський процес  ОК 27_Hospodarskyi Protses_OP18.pdf (760.5 Kb)
 ОК 28  Аграрне та екологічне право  ОК 28 Agrarne_ta_ecologicne_OP18.pdf (654.3 Kb)
 ОК 29 Правові основи інвестиційної діяльності та фінансове право  ОК 29_POID.FP_OP18.pdf (678.3 Kb)
 ОК 33 Курсові роботи з фахових дисциплін: цивільне та сімейне право, кримінальне право, господарський процес  Metod.recomendacii
 1.3.6  Кримінальний процес  4 ОК 1.3.6_Krim_proces_OP17.pdf (541.1 Kb)
 1.3.7  Криміналістика ОК 1.3.7_Kryminalistyka_OP17.pdf (818.2 Kb)
 1.3.8  Цивільний процес ОК 1.3.8_Civilny_proces_OP17.pdf (862.3 Kb)
 1.3.14  Кримінально-виконавче право ОК 1.3.14 KVP_OP17.pdf (655.7 Kb)
 1.3.15  Правові основи підприємницької діяльності ОК 1.3.15_POPD_OP17.pdf (753 Kb)
 1.3.16 Курсові роботи з фахових дисциплін: цивільне та сімейне право; кримінальне право; цивільний процес; кримінальний процес  Metod.recomendacii
       
       

Архів на навчально методичні комплекси з дисциплін розташовані за посиланням 

https://drive.google.com/open?id=1e3JH28HrRACa_zQLhzQcBQ_FM0lPhN6e

Модуль Навігації

Загальна інформація

Оновлено: 08.03.2021

Закладка «Силабуси освітніх компонентів ОП Право» містить силабуси освітніх компонентів Освітньою-професійної програми «Право» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти