Опитування щодо якості освітньої програми "Правоохоронна діяльність"

Оновлено: 17.01.2021

Якісна освіта – це запорука успішного професійного зростання!

Опитування щодо якості ОПП «Правоохоронна діяльність»

 

Опитування НПП щодо якості ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.

Анкета опитування науково-педагогічних працівників

 

Опитування здобувачів щодо якості ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.

Анкета опитування здобувачів вищої освіти

 

Опитування роботодавців стосовно обговорення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність.

Анкета опитування стейкхолдерів

ОП Правоохоронна діяльність (магістр)

Перегляд освітньої програми

Оновлено: 17.01.2021

Увага! Переглядається зміст ОПП «Правоохоронна діяльність» (магістр) за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність"

Всі побажання, пропозиції та зауваження прохання надсилати до 17 грудня 2019 року на електронну адресу кафедри:   або 

Проект освітньої програми