Updated: 5/18/2020

Професор Н.Шашкова

Контрольна робота з Маркетингу / Міжнародного маркетингу (Маркетингові дослідження)

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Тема 4.Процес і етапи маркетингового дослідження.docx (98 Kb)

 


Доцент С. Макаренко

МЕНЕДЖМЕНТІ І АДМІНІСТРУВАННЯ (для студентів 291 групи)

 Приклад вирішення

Приклад вирішення

Приклад вирішення 

 Приклад вирішення

Приклад вирішення 

Варіант 1 

Варіант 2 

 Варіант 3 

Варіант 4 

Варіант 5  

Варіант 6 

 Варіант 7 

 Варіант 8

 Варіант 9 

Варіант 10 

 МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА (для студентів 341 групи)

Методичний посібник 

Приклад вирішення 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ  (для студентів 391 групи )

Макаренко С.М., Олійник Н.М. Бізнес-планування: навчально-методичний посібник 

Індивідуальна робота №1

Індивідуальна робота №2 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА (для студентів 491 групи) 

Індивідуальна робота


Доцент К. Синякова

МАКРОЕКОНОМІКА
Лекційні матеріали Завдання на семінарські/
практичні заняття 
 Макроекономіка - лекція за 18.03.2020  Макроекономіка - семінарське заняття за 12.03.2020
 Макроекономіка - лекція за 19.03.2020 Макроекономіка - семінарське заняття за 17.03.2020
 Макроекономіка - лекція за 25.03.2020 Макроекономіка - семінарське заняття за 18.03.2020
  26.03.2020 - підсумкова контрольна робота 


ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Лекційні матеріали Завдання на семінарські/
практичні заняття 
 Економіка праці та СТВ - лекція за 18.03.2020  Економіка праці та СТВ - семінарське заняття 12.03.2020
Економіка праці та СТВ - лекція за 25.03.2020  Економіка праці та СТВ - семінарське заняття за 19.03.2020
  Економіка праці та СТВ - семінарське заняття за 26.03.2020 


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Лекційні матеріали Завдання на семінарські/
практичні заняття 
 Стратегічне управління - лекція за 23.03.2020  Стратегічне управління - семінарське заняття за 16.03.2020 
Стратегічне управління - лекція за 01.04.2020   
Доцент Т. Казакова

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНТРОЛІНГ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
для самостійного опрацювання Інформаційні системи управління бізнес-процесами


Доцент С. Євтухова  

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Навчальний посібник Лекція 4         Лекція 5
Самостійна робота Самостійна робота