Обов'язкові компоненти

Оновлено: 11.02.2021

 Силабуси обов'язкових компонент освітньої програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: