Мохненко Андрій Сергійович

Оновлено: 20.03.2020

 

Кафедра: Кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Посада: завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Мохненко Андрій Сергійович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та підприємництва Херсонського державного університету

Академік Академії економічних наук України

Народився 6 квітня 1975 року в місті Херсоні. У 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». З 1998 року працював асистентом кафедри обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету, а з 2004 року доцентом кафедри обліку і аудиту.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України на тему: «Становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку» за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєне у 2004 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток фермерських господарств в системі факторів конкурентного середовища: теорія, методологія, практика» за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році Мохненко А.С. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

З вересня 2006 року працює доцентом кафедри економіки підприємства Херсонського державного університету.

З 2011 року і по теперішній час завідує кафедрою економіки підприємства.

Андрій Сергійович є автором 2 монографій, 3 навчальних посібників, більше 80 наукових статей і 25 методичних рекомендацій.

Найбільш вагомі праці вченого:

1. Mokhnenko A. Human capital cost accounting in the company management system / T.Hilorme, I.Perevozova, L.Shpak, A.Mokhnenko, Y.Korovchuk //AcademyofAccountingand Financial Studies Journal. –London, 2019. – № 23. – Special Issue 2. – Access mode: https://www.abacademies.org/articles/human-capital-cost-accounting-in-the-company-management-system-8412.html

2. Mokhnenko A. Formation of account of reservoir expenses model / I.Perevozova,  A.Mokhnenko, L.Mykhailyshyn, O.Stalinska, O.Vivchar //AcademyofAccountingand Financial Studies Journal. –London, 2019. – № 23. – Special Issue 2. – Access mode: https://www.abacademies.org/articles/formation-of-account-of-reservoir-expenses-model-8224.html

3. Mokhnenko A. Identification of Efficiency Factors for Control over Information and Communication Provision of Sustainable Development in Higher Education Institutions / I.Gontareva, M.Borovyk, V.Babenko, I.Perevozova,  A.Mokhnenko // WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT. – 2019. – № 15. – P. 593-604.

Контакти

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Вн. тел.: 231
Email:

Кількість відвідувань