Науково-дослідна робота

Оновлено: 21.04.2020

План  науково-дослідної роботи на 2019-2020рік

 

1. Підвищення кваліфікації.

 

№ п/п

Прізвище, Ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника

Посада

Назва установи, де відбувається підвищення кваліфікації, місто, країна

Термін

Форма

(очна/

дистанційна)

Підпис

  1. Підвищення кваліфікації в межах України

1

Зимовець Юрій Миколайович

Старший викладач

Миколаївський національний університет ім. О.В.Сухомлинського кафедра музичного мистецтва

Жовтень 2020

очна

 

 

2.Стажування.

Не планується

3.Наукові конференції та семінари.

3.3.Іншого рівня (вказати)

 

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства, установи,  які є спів організаторами

 

Обласний науково-методичний семінар для викладачів музики загальноосвітніх шкіл

грудень 2012

20

ХДУ, факультет культури і мистецтв, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

4.Підготовка публікацій (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації).

Назва публікації  

Автор

Обсяг (друк.арк.)

1

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (музично-педагогічної) практики для студентів IV, V курсів спеціальності Музичне мистецтво*

Юрченко Н.І.

 

1,88

2

Вокальний розвиток молодших школярів на уроках музики. Методичні рекомендації вчителям музики, студентам спеціальності «Музичне мистецтво*».

Гунько Н.О.

2,5

5. Свідотства про реєстрацію авторського права на музичні твори:
1. Пономарьов О.М. МУЗ 1.bmp (2.6 Mb) 

2. Пономарьов О.М.  МУЗ 2.bmp (2.6 Mb)

3. Пономарьов О.М.  МУЗ 3.bmp (3.4 Mb)

 

6.Студентська науково-дослідна робота.

6.1.Студентські наукові конференції.

 

Назва заходу та його рівень

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства, установи,  які є спів організаторами

1

Студентська науково-практична конференція ХДУ

жовтень-листопад 2019

12

ХДУ

2

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Зарубіжна та українська художня культура: питання історії, теорії, методики»

25 березня 2020 р.

5

ХДУ, факультет культури і мистецтв

 

6.2.Студентські олімпіади.

 

Спеціальність або навчальна дисципліна

Термін проведення

Кількість учасників

1

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з музики (вокал)

січень 2019

6

2

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з музики (вокал)

квітень 2020

2-3