Науково-дослідна робота

Оновлено: 04.01.2012

План науково-дослідної роботи на 2011-2012рік

 

Кафедра_вокалу та хорових дисциплін__________________________

 

Факультет культури і мистецтв_________________________________

 

 

1.Перелік науково-дослідних тем.

 

1.1.Тематичний план науково-дослідних робіт.

Тема

Номер реєстрації

Ким і коли затверджена

Етап,  що виконується

Склад виконавців

 

В межах загально університетської теми “Підготовка вчителя в системі педагогічної освіти” кафедральна тема “Педагогічні аспекти удосконалення вокально-хорової, диригентської та музично-методичної підготовки майбутніх педагогів -музикантів в умовах приєднання до Болонського процесу”

 

 

Публікації викладачів і студентів з теми у фахових виданнях ВАК, розробки нових програм згідно умов і принципів Болонської декларації для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, курси лекцій та плани семінарських занять з дисциплін кафедри

Гунько Н.О.

Гурба В.Т.

Зимовець Ю.М.

Бондар Б.В.

Бурлака Б.С.

Чехуніна А.О..

Юрченко Н.І.

Кісельнікова І.М.

Вініамінова С.А.

Кольбік З.П.

Одржеховська О

Сергєєва К.М.

 

2. Підвищення кваліфікації.

 

2.4.Захист кандидатських дисертацій.

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Посада

Код спеціальності

Тема дисертації

 

Сергєєва Катерина Миколаївна

концертмейстер

13.00.02

Методичні засади професійної самореалізації магістрів музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки.

 

2.7.Стажування.

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Посада

Строки стажування

Місце стажування

 

Юрченко Наталія Іванівна

викладач

березень - квітень

Миколаївський державний педагогічний університет

 

Кісельнікова Інна Миколаївна

провідний концертмейстер

березень - квітень

Миколаївський державний педагогічний університет

 

 

 

3.Наукові конференції та семінари.

3.3.Іншого рівня (вказати)

 

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства, установи,  які є спів організаторами

 

Обласний науково-методичний семінар для викладачів музики загальноосвітніх шкіл

грудень 2012

20

ХДУ, факультет культури і мистецтв, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

4.Підготовка публікацій (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації).

Назва публікації  

Автор

Обсяг (друк.арк.)

1

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (музично-педагогічної) практики для студентів IV, V курсів спеціальності Музичне мистецтво*

Юрченко Н.І.

 

1,88

2

Вокальний розвиток молодших школярів на уроках музики. Методичні рекомендації вчителям музики, студентам спеціальності «Музичне мистецтво*».

Гунько Н.О.

2,5

 

5.Студентська науково-дослідна робота.

5.1.Студентські наукові конференції.

 

Назва заходу та його рівень

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства, установи,  які є спів організаторами

1

Студентська науково-практична конференція ХДУ

жовтень-листопад 2011

12

ХДУ

2

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Зарубіжна та українська художня культура: питання історії, теорії, методики»

25 березня 2012 р.

5

ХДУ, факультет культури і мистецтв

 

5.3.Студентські олімпіади.

 

Спеціальність або навчальна дисципліна

Термін проведення

Кількість учасників

1

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з музики (вокал)

січень 2012

10

2

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з музики (вокал)

квітень 2012

2-3