Наукова діяльність

Оновлено: 26.11.2014

Наукова діяльність кафедри

 

 Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у розробці ініціативної науково-дослідної теми «Шляхи удосконалення фахової підготовки педагога-музиканта в контексті Болонського процесу».

Завданнями науково-дослідної роботи кафедри є поглиблення теоретико-методологічних основ формування професійної майстерності студентів музичних спеціальностей та розробка практичних рекомендацій щодо організації професійної підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів музичного мистецтва.

       Коло наукових інтересів викладачів кафедри охоплює проблеми:  

–               українського народного інструментознавства та основ інструментування, питання оркестрового диригування (професор Марцинковський С.Л.);

–               формування професійної майстерності магістрів музичного мистецтва (кандидат педагогічних наук, доцент Щедролосєва К.О.);  

–               розвитку творчої особистості диригента (доцент Корнішева Т.Л.);   

–               сучасної української музики (кандидат мистецтвознавства Старюченко Н.А.);        

–               чинників впливу індивідуальності педагога в контексті формування професійних і етично-моральних якостей студента          (старший викладач Марцинковська І.М.); 

–               питання оркестрового диригування та інструментування (старший викладач Петров К.В., )

–               методичних засад інструментального виконавства (викладач Суслова М.В.).

 

      При кафедрі діють студентські проблемні групи, де досліджуються актуальні аспекти інструментознавства,  сучасної музично-педагогічної освіти, української музичної культури:

–               «Студентські наукові студії з інструментознавства» (керівник  – професор Марцинковський С.Л.);

–               «Актуальні проблеми формування культури художнього сприймання музичного мистецтва» (керівник – доцент Щедролосєва К.О.); 

–               «Молоді музикознавці» (керівник – кандидат мистецтвознавства Старюченко Н.А.).

          Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює керівництво дипломними роботами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Тематика досліджень охоплює питання  з історії музичного мистецтва та музичної педагогіки: «Новаторські тенденції в балетній творчості І.Стравінського»;  «Творча особистість Ю.Башмета як видатного  музиканта та диригента»; «Еволюція жанру скрипкового мистецтва»; «Періодизація етапів психофізіологічної підготовки музиканта-виконавця до концертного виступу»;  «Струнно-смичкові інструменти  в історико -художньому процесі»; «Формування професійної компетентності вчителя музики до музично-просвітницької діяльності» та ін.

         Традицією кафедри стало проведення Всеукраїнського фестивалю диригентського мистецтва «Музична Таврія». До участі у ньому запрошуються провідні фахівці України у галузі  оперно-симфонічного та оркестрового диригування. Серед них: Народний артист України, професор, академік, диригент Національної опери України  ім. Т.Шевченка Гамкало І.Д.; професор, завідувач кафедри оперно-симфонічного диригування Національної музичної академії України ім. П.Чайковського Здоренко В. М.; заслужений діяч мистецтв України, професор, заступник проректора інституту мистецтв Київського національного педагогічного університету   ім. М. Драгоманова Федоришин В.І. У фестивалі  молодих диригентів плідно співпрацюють  з Херсонським державним університетом вищі мистецькі навчальні заклади України, а саме: Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, Київський національний   університет культури і  мистецтв, Одеська національна музична академія  ім. А.В.Нежданової, Харківський національний  університет мистецтв ім. І.Котляревського, Харківська державна академія культури, Дніпропетровська консерваторія ім. М.Глінки.

 Також, кафедра проводить обласний науково-методичний семінар:  «Сучасні інтерактивні технології викладання дисциплін музичного циклу в школах естетичного виховання», на якому обговорюються перспективи підвищення ефективності естетичного виховання дітей і молоді в загальноосвітніх школах та мистецьких навчальних закладах, проблеми оптимізації професійної музичної освіти, питання інструментального виконавства, практичний досвід впровадження сучасних інтерактивних технологій у навчально-виховний процес школи та вузу.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь у роботі  науково-практичних конференцій різного рівня.

Викладачі проводять науково-методичну, консультативну та профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх і мистецьких навчальних закладах  Херсона, Херсонській області та за її межами.


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

Кафедра музичного мистецтва і хореографії

 

Інформаційний лист

Шановні  колеги!

Запрошуємо Вас, науковці,  методисти, викладачі музичних дисциплін взяти участь у роботі  обласного науково-методичного семінару                             „ Актуальні проблеми музичної освіти в Україні:  історія, сьогодення і майбутнє ”,                                                                                              який відбудеться 3 квітня 2015 р.о 14.00,

на базі факультету культури і мистецтв  (ауд. 266)

 

Перелік основних питань, які пропонуються для обговорення:

–       інноваційні тенденції в галузі музичної освіти та інтерактивні

    технології    у практиці діяльності викладачів музичного мистецтва;

–       методики роботи з творчими колективами;

–       презентації методичних розробок та навчальних посібників з музичного мистецтва;

–       магістерські читання.

 

 До участі у науково-методичному семінарі необхідно подати до 15 березня 2015 р.:

  1. 1.      заявку (вказати прізвище, імя по батькові, навчальний заклад у якому працює викладач музики, дисципліни які викладає);
  2. 2.      тему доповіді;
  3. 3.      роздрукований примірник доповіді;
  4. 4.      для студентів, які бажають взяти участь у семінарі, необхідно подати заявку (вказати прізвище, імя по батькові, навчальний заклад у якому навчаються, тему та примірник доповіді, інформацію про наукового керівника).

            

 Реквізити науково-методичного семінару:

Україна, 73000  м. Херсон, вул. 40 – років Жовтня, 27 ХДУ, факультет культури і мистецтв.

         Завідувач кафедри музичного мистецтва,

           професор Святослав  Леонтійович Марцинковський

         Заступник завідувача кафедри музичного мистецтва,

          доцент Щедролосєва Катерина Олександрівна

 

Контактні телефони:  (050)6200076 (Катерина Олександрівна)

E – mail:

 

Наші видання