Професорсько-викладацький склад кафедри інструментального виконавства і теоріі музики

Оновлено: 12.03.2020

Святослав Леонтійович Марцинковський -
професор, Заслужений працівник культури України, художній керівник та диригент симфонічного оркестру ХДУ.

 Діапазон його наукового та професійного вкладу сягає від досліджень українського народного інструментознавства й інструментування до концертної діяльності, він є засновником, художнім керівником та головним диригентом симфонічного оркестру Херсонського державного університету.
    Святослав Леонтійович є автором монографії „Еволюція кобзи” та навчальних посібників „Інструментознавство”, „Українське народне інструментознавство”, „Курс лекцій з інструментознавства”, „Читання оркестрових партитур”, „Хрестоматія з диригування”, що широко використовуються у професійній підготовкі фахівців. Його наукові статті, методичні розробки та рекомендації опубліковані у фахових музичних та мистецтвознавчих виданнях. Він майстерно викладає курси лекцій з інструментознавства, оркестрового класу, основ інструментування; є Лауреатом премії імені М.Лисенка (1998 р.) та імені М.Смотрицького (1999 р.), переможцем різноманітних педагогічних конкурсів, почесним професором Гамбургської музичної академії (2009 р.) та почесним професором Херсонського державного університету (2011 р.). .
    Він багато часу й сил віддає роботі з талановитою молоддю: залучає її до творчої діяльності у симфонічному оркестрі та різноманітних ансамблях. З метою виявлення та підтримки музично-обдарованої молоді; збереження престижу високого професійного мистецтва студенти мистецьких навчальних закладів України беруть участь у  Всеукраїнськиому фестивалі диригенського мистецтва „Музична Таврія”, який проходить на кафедрі музичного мистецтва.

 Серед його випускників викладачі вищих навчальних закладів та училищ культури і мистецтв, артисти філармонічних оркестрових колективів, диригенти народних оркестрів, лауреати і дипломанти міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
    За відмінну роботу, активну концертно-виконавську та творчу діяльність проф..Марцинковський С.Л. неодноразово нагороджувався дипломами Міністерства культури України, Почесною відзнакою Кабінету Міністрів України. Великою заслугою митця є плідна просвітницька діяльність, залучення молоді до скарбів вітчизняної музичної спадщини, західноєвропейської та російської класики. Майстерність диригента, репетиційна робота і виступи, репертуар і артистична вдача, наукова і педагогічна діяльність – все це становить нерозривну цілісність його таланту у сфері музично-педагогічного мистецтва.

 Катерина Олександрівна Щедролосєва
- кандидат педагогічних наук, доцент.
Працює на факультеті культури і мистецтв з 1999 року. Свій трудовий шлях почала на посадах асистент-концертмейстера, викладача, старшого викладача, з 2007 р. – доцент кафедри інструментального виконавства та теорії музики. Викладає дисципліни “Історія всесвітньої музики”, „Аналіз музичних форм”, “Спеціальний музичний інструмент”, курс для магістрів “Методика та організація музично-просвітницької діяльності”.
В січні 2006 р. нею захищена дисертація “Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури” у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Катерина Олександрівна – педагог-науковець, активно впроваджує у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, плідно займається науково-методичною діяльністю. Написаний нею одноосібно навчально-методичний посібник “Музичне мистецтво у професійній підготовці вчителів художньої культури”(Херсон, 2005), вирішує питання духовного, гармонійного розвитку інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, психофізіологічної, творчо-діяльнісної сфер особистості, тому широко використовується вчителями загальноосвітніх, спеціалізованих музичних шкіл, шкіл мистецтв, а також викладачами вищих навчальних закладів. Має 17 наукових статей у збірниках наукових праць затверджених ВАК України з проблем формування професіоналізму вчителя музики.

Профіль викладача на Google Scholar

 Тетяна Леонидівна Корнішева - доцент, працює на кафедрі інструментального виконавства  і теорії музики з вересня 2001 року, 2001 – 2008 роки на посаді старшого викладача кафедри, а з вересня 2008 р. на посаді доцента та заступника декана з навчально – методичної роботи та практик.  На кафедрі інструментального виконавства викладає наступні дисципліни: «Диригування та читання партитур», «Сольфеджіо», «Спецкурс: Вступ до спеціальності», здійснює керівництво усіма видами практики. Як викладач музичних дисциплін Корнішева Т.Л. має ґрунтовні знання в галузі музичної педагогіки, високий творчий потенціал. Педагогічна діяльність доцента Корнішевої Т.Л.  відзначена грамотою ректора Херсонського державного університета, почесною грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації, подякою за вагомий особистий внесок у підготовку учасників фестивалю диригентського мистецтва «Музична Таврія»

Профіль викладача на Google Scholar

 

 Марцинковська Інна Миколаївна-  старший викладач, працює в Херсонському державному університеті з 2000 року. На кафедрі інструментального виконавства та теорії музики викладає наступні навчальні дисципліни: основний музичний інструмент, спеціальний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, концертмейстерський клас, клас ансамблю, основи концертної діяльності. На кафедрі інструментального виконавства та теорії музики очолює роботу щодо концертно – виконавської діяльності кафедри. Нею  підготовлені до друку статті наступної проблематики: « Некоторые  вопросы теории и практики инструментовки для народных оркестровых коллективов Украины» (ГОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет), «Співучі ластівки над Чорним морем» (Информационно – методический журнал издательства ХГУ « Печатное слово» 2008  (4 – 29), «Українська національна культура в контексті загальнолюдських цінностей» 2008 р., «Вчитель музики. Завдання та перспективи» ( 2009 р.), посібник «Хрестоматія з диригування» ( 2009 р.), а також посібник «Найпоширеніші музичні терміни і поняття» для студентів музичних факультетів ( 2009 р.)

 Профіль викладача на Google Scholar

 

 Петров Костянтин Валерійович- старший викладач.
Працює викладачем на кафедрі з 2001 року. З 2008 року призначений на посаду старшого викладача кафедри «Інструментального виконання та теорії музики» Херсонського державного університету.
З 2004 року є засновником та керівником оркестру народних інструментів кафедри.
Автор близько 200 інструментувань та аранжувань для різних складів оркестрів та ансамблів.
Розроблені робочі програми з дисциплін «Оркестровий клас», «Практикум керування оркестром».
Викладач наступних дисциплін: Основний музичний інструмент; Додатковий музичний інструмент; Оркестровий клас; Диригування та читання партитур; Практикум керування оркестром.
Член журі обласних міських конкурсів: Херсонський первоцвіт», «Музична Таврія», «Весняна мозаїка».

Профіль викладача на Google Scholar

 

 Старюченко Наталія Анатоліївна- викладач.
Працює з 2010 року викладачем кафедри інструментального виконавства і теорії музики. Викладає дисципліни «Теорія музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Історія української музики та народна музична творчість». В грудні 2009 року захистила дисертацію на тему «Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на перекладені тексти (на прикладі камерно-вокальної творчості українських і російських композиторів ХХ століття)» і здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Провідні положення даної проблематики відбиті у 7 одноосібних публікаціях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

 

Суслова Марія Володимирівна - викладач.
Закінчила у 2008 році факультет культури та мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики. На випускному екзамені захистила магістерську дисертацію на тему «Еволюція жанру балади в творчості Ф.Шопена» під керівництвом професора Марцинковського С.Л. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. Є артисткою симфонічного оркестру університету під керівництвом професора  Марцинковського С.Л., з яким неодноразово виступала  з сольними концертами. На цей час бере участь у складі ансамблю «Тріумфаль». Працює на кафедрі інструментального виконавства і теорії музики з 2008 року. Викладає дисципліни «Спеціальний музичний інструмент», «Основний музичний інструмент» та є концертмейстером з таких дисциплін, як «Диригування та читання партитур», «Основний музичний інструмент». Бере участь як концертмейстер у Всеукраїнському фестивалі диригентського мистецтва «Музична Таврія».

 

  Сухарь Аліса Олександрівна - працює концертмейстером.

Закінчила у 2011 році факультет культури та мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики. На випускному екзамені захистила магістерську дисертацію на тему «Музична освіта в Польщі, сучасні тенденції» під керівництвом доц.Корнішевої Т.Л. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. Працює на кафедрі музичного мистецтва з 2012 року. Є концертмейстером з таких дисциплін як «Диригування та читання партитур», «Основний музичний інструмент». З 2015 року викладає дисципліни «Спеціальний музичний інструмент», «Основний музичний інструмент» Бере участь як концертмейстер в ансамблі «Скрипалів» та Всеукраїнському фестивалі диригентського мистецтва «Музична Таврія».