Професорсько-викладацький склад кафедри інструментального виконавства і теоріі музики

Оновлено: 08.11.2016

Святослав Леонтійович Марцинковський -
професор, Заслужений працівник культури України, художній керівник та диригент симфонічного оркестру ХДУ.

 Діапазон його наукового та професійного вкладу сягає від досліджень українського народного інструментознавства й інструментування до концертної діяльності, він є засновником, художнім керівником та головним диригентом симфонічного оркестру Херсонського державного університету.
    Святослав Леонтійович є автором монографії „Еволюція кобзи” та навчальних посібників „Інструментознавство”, „Українське народне інструментознавство”, „Курс лекцій з інструментознавства”, „Читання оркестрових партитур”, „Хрестоматія з диригування”, що широко використовуються у професійній підготовкі фахівців. Його наукові статті, методичні розробки та рекомендації опубліковані у фахових музичних та мистецтвознавчих виданнях. Він майстерно викладає курси лекцій з інструментознавства, оркестрового класу, основ інструментування; є Лауреатом премії імені М.Лисенка (1998 р.) та імені М.Смотрицького (1999 р.), переможцем різноманітних педагогічних конкурсів, почесним професором Гамбургської музичної академії (2009 р.) та почесним професором Херсонського державного університету (2011 р.). .
    Він багато часу й сил віддає роботі з талановитою молоддю: залучає її до творчої діяльності у симфонічному оркестрі та різноманітних ансамблях. З метою виявлення та підтримки музично-обдарованої молоді; збереження престижу високого професійного мистецтва студенти мистецьких навчальних закладів України беруть участь у  Всеукраїнськиому фестивалі диригенського мистецтва „Музична Таврія”, який проходить на кафедрі музичного мистецтва.

 Серед його випускників викладачі вищих навчальних закладів та училищ культури і мистецтв, артисти філармонічних оркестрових колективів, диригенти народних оркестрів, лауреати і дипломанти міжнародних та всеукраїнських конкурсів.
    За відмінну роботу, активну концертно-виконавську та творчу діяльність проф..Марцинковський С.Л. неодноразово нагороджувався дипломами Міністерства культури України, Почесною відзнакою Кабінету Міністрів України. Великою заслугою митця є плідна просвітницька діяльність, залучення молоді до скарбів вітчизняної музичної спадщини, західноєвропейської та російської класики. Майстерність диригента, репетиційна робота і виступи, репертуар і артистична вдача, наукова і педагогічна діяльність – все це становить нерозривну цілісність його таланту у сфері музично-педагогічного мистецтва.

 Катерина Олександрівна Щедролосєва
- кандидат педагогічних наук, доцент.
Працює на факультеті культури і мистецтв з 1999 року. Свій трудовий шлях почала на посадах асистент-концертмейстера, викладача, старшого викладача, з 2007 р. – доцент кафедри інструментального виконавства та теорії музики. Викладає дисципліни “Історія всесвітньої музики”, „Аналіз музичних форм”, “Спеціальний музичний інструмент”, курс для магістрів “Методика та організація музично-просвітницької діяльності”.
В січні 2006 р. нею захищена дисертація “Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури” у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Катерина Олександрівна – педагог-науковець, активно впроваджує у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, плідно займається науково-методичною діяльністю. Написаний нею одноосібно навчально-методичний посібник “Музичне мистецтво у професійній підготовці вчителів художньої культури”(Херсон, 2005), вирішує питання духовного, гармонійного розвитку інтелектуальної, емоційно-почуттєвої, психофізіологічної, творчо-діяльнісної сфер особистості, тому широко використовується вчителями загальноосвітніх, спеціалізованих музичних шкіл, шкіл мистецтв, а також викладачами вищих навчальних закладів. Має 17 наукових статей у збірниках наукових праць затверджених ВАК України з проблем формування професіоналізму вчителя музики.

 Тетяна Леонидівна Корнішева - доцент, працює на кафедрі інструментального виконавства  і теорії музики з вересня 2001 року, 2001 – 2008 роки на посаді старшого викладача кафедри, а з вересня 2008 р. на посаді доцента та заступника декана з навчально – методичної роботи та практик.  На кафедрі інструментального виконавства викладає наступні дисципліни: «Диригування та читання партитур», «Сольфеджіо», «Спецкурс: Вступ до спеціальності», здійснює керівництво усіма видами практики. Як викладач музичних дисциплін Корнішева Т.Л. має ґрунтовні знання в галузі музичної педагогіки, високий творчий потенціал. Педагогічна діяльність доцента Корнішевої Т.Л.  відзначена грамотою ректора Херсонського державного університета, почесною грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації, подякою за вагомий особистий внесок у підготовку учасників фестивалю диригентського мистецтва « Музична Таврія».

Доцент Корнішева Т.Л. постійно підвищує науково-педагогічний рівень, закінчила аспірантуру  Національного педагогічного університету М.П. Драгоманова (м. Київ) зі спеціальності 13.00.02 «Теорія і методика навчання музики». З 16.03.2009 по 16.04. 2009 р. – пройшла стажування  на кафедрі фортепіанного виконавства та художньої культури інституту мистецтв в Національному педагогічному університеті М.П. Драгоманова.

 Марцинковська Інна Миколаївна-  старший викладач, працює в Херсонському державному університеті з 2000 року. На кафедрі інструментального виконавства та теорії музики викладає наступні навчальні дисципліни: основний музичний інструмент, спеціальний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, концертмейстерський клас, клас ансамблю, основи концертної діяльності. На кафедрі інструментального виконавства та теорії музики очолює роботу щодо концертно – виконавської діяльності кафедри. Нею  підготовлені до друку статті наступної проблематики: « Некоторые  вопросы теории и практики инструментовки для народных оркестровых коллективов Украины» (ГОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет), «Співучі ластівки над Чорним морем» (Информационно – методический журнал издательства ХГУ « Печатное слово» 2008  (4 – 29), «Українська національна культура в контексті загальнолюдських цінностей» 2008 р., «Вчитель музики. Завдання та перспективи» ( 2009 р.), посібник «Хрестоматія з диригування» ( 2009 р.), а також посібник «Найпоширеніші музичні терміни і поняття» для студентів музичних факультетів ( 2009 р.)

 

 Петров Костянтин Валерійович- старший викладач.
Працює викладачем на кафедрі з 2001 року. З 2008 року призначений на посаду старшого викладача кафедри «Інструментального виконання та теорії музики» Херсонського державного університету.
З 2004 року є засновником та керівником оркестру народних інструментів кафедри.
Автор близько 200 інструментувань та аранжувань для різних складів оркестрів та ансамблів.
Розроблені робочі програми з дисциплін «Оркестровий клас», «Практикум керування оркестром».
Викладач наступних дисциплін: Основний музичний інструмент; Додатковий музичний інструмент; Оркестровий клас; Диригування та читання партитур; Практикум керування оркестром.
Член журі обласних міських конкурсів: Херсонський первоцвіт», «Музична Таврія», «Весняна мозаїка».

 Старюченко Наталія Анатоліївна- викладач.
Працює з 2010 року викладачем кафедри інструментального виконавства і теорії музики. Викладає дисципліни «Теорія музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Історія української музики та народна музична творчість». В грудні 2009 року захистила дисертацію на тему «Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на перекладені тексти (на прикладі камерно-вокальної творчості українських і російських композиторів ХХ століття)» і здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Провідні положення даної проблематики відбиті у 7 одноосібних публікаціях у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Суслова Марія Володимирівна - викладач.
Закінчила у 2008 році факультет культури та мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики. На випускному екзамені захистила магістерську дисертацію на тему «Еволюція жанру балади в творчості Ф.Шопена» під керівництвом професора Марцинковського С.Л. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. Є артисткою симфонічного оркестру університету під керівництвом професора  Марцинковського С.Л., з яким неодноразово виступала  з сольними концертами. На цей час бере участь у складі ансамблю «Тріумфаль». Працює на кафедрі інструментального виконавства і теорії музики з 2008 року. Викладає дисципліни «Спеціальний музичний інструмент», «Основний музичний інструмент» та є концертмейстером з таких дисциплін, як «Диригування та читання партитур», «Основний музичний інструмент». Бере участь як концертмейстер у Всеукраїнському фестивалі диригентського мистецтва «Музична Таврія».

  Сухарь Аліса Олександрівна - працює концертмейстером.

Закінчила у 2011 році факультет культури та мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики. На випускному екзамені захистила магістерську дисертацію на тему «Музична освіта в Польщі, сучасні тенденції» під керівництвом доц.Корнішевої Т.Л. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. Працює на кафедрі музичного мистецтва з 2012 року. Є концертмейстером з таких дисциплін як «Диригування та читання партитур», «Основний музичний інструмент». З 2015 року викладає дисципліни «Спеціальний музичний інструмент», «Основний музичний інструмент» Бере участь як концертмейстер в ансамблі «Скрипалів» та Всеукраїнському фестивалі диригентського мистецтва «Музична Таврія». 

 

Ястребова Марина Олександрівна

У 2014 році закінчила Донецьку держану музичну академію імені С. С. Прокоф’єва, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень  магістр. Захистила магістерську дипломну роботу «Новаторські риси творів для бандури В. Зубицького» під керівництвом професора Івка В. М. За роки навчання здобула звання Лауреата міжнародних конкурсів та брала активну участь в концертній діяльності в якості солістки-бандуристки. Входила до вченої ради академії ім. С. С. Прокоф’єва та була представником від музичної академії у студентському парламенті.

З жовтня 2014 року займає посаду викладача на кафедрі музичного мистецтва і хореографії ХДУ  по класу бандури. Є керівництвом кафедрального тріо бандуристів «Воскресіння».

  

Бабенко Катерина Вікторівна - викладач

Закінчила у 2009 році факультет культури та мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики. На випускному екзамені захистила магістерську дисертацію на тему «Розвиток музичного мистецтва Півдня України» під керівництвом професора Марцинковського С.Л. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. 2009-2013 році працювала на кафедрі інструментального виконавства та теорії музики керівником ансамбля скрипалів. З 2015 року викладача кафедри музичного мистецтва та хореографії. Викладає дисципліни: «Ансамбль», «Концертмейстерський клас», є артисткою симфонічного  оркестру університету під керівництвом професора Марцинковського С.Л.

  

Петрова Катерина Анатоліївна - викладач.
Закінчила у 2012 році факультет культури і мистецтв ХДУ, отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр музики, захистивши магістерську дисертацію на тему «Флейта у системі оркестрово-ансамблевої гри» під керівництвом доцента Левченко Н.П.. За роки навчання брала участь у багатьох концертах кафедри та університету. Є артисткою симфонічного оркестру університету під керівництвом професора  Марцинковського С.Л. На цей час бере участь у складі ансамблю «Тріумфаль». Працює на кафедрі музичного мистецтва і хореографії з 2014 року. Викладає дисципліну «Диригування та читання партитур».

 

Вєтрова Наталія Вікторівна – старший лаборант кафедри.

На кафедрі інструментального виконавства та теорії музики працює з 2004  року на посаді старшого лаборанта кафедри. Закінчила у 2014 році факультет культури і мистецтв, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень  магістр. Захистила магістерську дисертацію на тему «Формування виконавської майстерності студентів мистецьких спеціальностей в оркестровому класі»

Бере активну участь у концертному житті кафедри, є артисткою симфонічного оркестру університету.