Інформація для студентів спеціальності Корекційна освіта

Оновлено: 29.09.2020

 

Комплекс предметів щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій

спеціальності 016 Спеціальна освіта


1 курс

Мовленнєві та сенсорні ситеми та їх порушення МСС.docx (19.2 Kb)

Мовленнєві та сенсорні ситеми та їх порушення (практичні роботи)  Самостійна робота з МСС.docx (677 Kb)

Невропатологія невропатологія.doc (48.5 Kb)

Невропатологія (практична робота) Невропатология практики.docx (19 Kb)

Невропатологія (самостійна робота) невропатология самостйна робо.docx (15.5 Mb)

Основи генетики Основи генетики 1 курс РВО бакалавр.doc (20 Kb)

Українська мова за професійним спрямуванням Українська мова за професійним спрямуванням.doc (200 Kb)

Історія України та української культури Історія України та української культури.doc (19.5 Kb)

Фізичне вихованняFv1k.doc (54 Kb)

Педагогіка для студентів в період карантину.doc (23.5 Kb)

Психологія Психологія.doc (23.5 Kb)

Анатомія та фізіологія дітей та підлітків Інд_завдання_3_На період карантину_151_гр_Рефлекси.doc (358 Kb)Лекция_Вчення про ВНД_Типи ВНД.doc (343 Kb),

Інд_зан_5_Пам'ять_На період карантину_151 гр.doc (739 Kb)Лекция_Психофізіологія пам'яти,уваги, мислення.doc (204.5 Kb)Лекция_Психофіизіологія я потребоно-мотиваційної сфери. Сон.doc (248 Kb)Лекция_Сигнальні системи дійсності. Мовлення.doc (926.5 Kb)

Інд_зан_6_Увага_На період карантину_151 гр.doc (613.5 Kb)


 

2 курс

Корекційна психопедагогіка Лекція виховання вступна (4 год.).docx (37.3 Kb)Лекція організація ДЗ.docx (33.4 Kb)Лекція контроль та оцінювання.docx (49.6 Kb)

Корекційна психопедагогіка (практична робота) Практичні роботи корекційна психопедагогіка.doc (26.5 Kb)

Логопедія з практикумом Логопедія 2 курс лекц..doc (26.5 Kb)

Логопедія з практикумом (лабораторна робота) логопедія з практикумом 2 курс практична робота.doc (5.4 Mb)

Спеціальна психологія Спеціальна психологія Бакалавр.doc (26 Kb)

Неврологічні основи логопедії Неврологічні осн. лого.doc (25 Kb)

Неврологічні основи логопедії (практична робота) Неврологічні основи логопедії..docx (15.3 Kb)

Образотворча діяльність Матеріали для дистанційного навчання з курсу ОБД з методикою.docx (16.5 Kb)

Історія корекційної психопедагогіки Історія корекц. психопедагогіки Для 2 і 4 курсів.docx (95 Kb)

Історія корекційної психопедагогіки (практичні заняття) тема 1 з завдан. з історії кор. пед. 2 і 4 курси.docx (35.8 Kb)

Іноземна мова Воробйова Завдання з дисц Іноземна мова для студентів 2 курсу МФ.DOCX (33.9 Kb)

Фізичне вихованняFv2k.doc (61 Kb)

3 курс

Основи математики зі спеціальною методикою викладання основи математики зі спецметодикою 3 курс РВО бакалавр.doc (20 Kb)

Основи математики зі спеціальною методикою викладання (самостійна робота) Самостійна робота - спецметодика математики.docx (78.7 Kb)

Основи теорії спеціальної методики виховної роботи Теорія вихов та спец. метод. вихов. роботи.docx (41.1 Kb)

Ручна праця Лекція РП (ІСД у діяльності РВ (4 год.).docx (85.6 Kb)Лекція контроль та оцінювання.docx (49.6 Kb)Лекція РП (принципи+методи навчання).docx (73.9 Kb)

Ручна праця (практична робота) практичні роботи РП.docx (25.5 Kb)

Логопедія з практикумом Лекції ЗНМ 3 курс.doc (25 Kb)

Логопедія з практикумом (лабораторна робота) Логопедія з практикумом 3 курс практична робота.doc (3.2 Mb)

Спецметодика викладання української мови Принципи навчання мови 351 гр вивчити лекцію.pptx (115.5 Kb) Конспект статті Андрющенко Н."Поєднання гри та навчання на уроках української мови в 1 класі спеціальної школи "; Вавіна Л. "Концептуальні підходи мовної освіти учнів в спеціальній школі".спецметодика викладання української мови завдання.doc (23.5 Kb)

Україна в Європі і світі Україна в Європі та світі.doc (19.5 Kb)

Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання для студентів 3 курсу.doc (20 Kb)

4 курс

Гігієна дітей та підлітків у системі корекціної освіти Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти лекційний метеріал.doc (23 Kb)

Гігієна дітей та підлітків у системі корекціної освіти (практична побота) Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіт практична робота.doc (52.5 Kb)

Спецметодика викладання історії Спецметод виклад історії.docx (21.1 Kb)

Логопедія з практикумом Лекційний матеріал 4 курс.doc (22 Kb)

Логопедія з практикумом (лаборатоорна робота)  Логопедія з практикумом 4 курс практина робота.doc (47.5 Kb)

Логопедія з практитуком (література до лабораторних занять) література дизартрія.doc (42 Kb)

Історія корекційної психопедагогіки Історія корекц. психопедагогіки Для 2 і 4 курсів.docx (95 Kb)

Історія корекційної психопедагогіки (практичні заняття) тема 1 з завдан. з історії кор. пед. 2 і 4 курси.docx (35.8 Kb)

Спецметодика викладання природознавства завдання 1.doc (100.5 Kb)завдання 2.doc (93 Kb)природознавство питання для підготовки до іспиту.doc (30.5 Kb)завдання 3.doc (63 Kb)

Політологія Політологія.doc (19.5 Kb)

1 курс Магістр

Актуальні проблеми пед.теорії і практики Актуальні пробл. пед. теорії і практики.docx (31.4 Kb)

Основи тифлопедагогіки та сурдопедагогіки Основи тифлопедагогіки та сурдопедагогіки 1 курс РВО магістр.doc (20.5 Kb)

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в спеціальній школі  Методичне забезпечення НВП в СШ.docx (14.8 Kb)

Спецметодика професійного відбору та профорієнтації Спецметодика проф.відбору та профорієнтації.docx (24 Kb)

Логопедичні технології Логопедичні технології 151 М.doc (28 Kb)

Актуальні проблеми спеціальної психології актуальні спец. псих..doc (44.5 Kb)

Психокорекція осіб з вадами інтелекту Лекція психокор №4.docx (27.3 Kb)Лекція психокор №5.docx (34.3 Kb)

Психокорекція осіб з вадами інтелекту (практична робота) Практичні роботи психокорекція.docx (20.2 Kb)

Іноземна мова Гриняк О. завдання для студентів МФ, ІЮФ, ФЕМ.DOCX (10.3 Kb)


Дисципліна вільного вибору

Модерн джаз студії Модерн джаз студії ДВВ.doc (20.5 Kb)

Travel English Travel English.docx (186.6 Kb)Програма атестації здобувачів вищої освіти іспит за фахом

Ступінь вищої освіти  «Магістр»

Програма атестації здобувачів вищої освіти СВО "магістр" Прогр_ДЕК_маг-2019-20 2 роки навчання.doc (924 Kb)


 

Атестація здобувачів вищої освіти СВО "бакалавр" 2019-2020 н.р.

Програма атестації здобувачів вищої освіти (іспит за фахом) ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВР 2020-2021.doc (14 Mb)

 

Шановні студенти!

 

Перед написанням дипломної (курсової) роботи, ознайомтеся,будь ласка, з положенням про дипломні роботи!

 

Положення про дипломні робити (проєкти) Polojennya pro dyplomni roboty.doc (340 Kb)

 

Титульний аркуш курсової роботи 3 курс Titul kursova 3 kurs.doc (21.5 Kb)