Конференції

Оновлено: 03.02.2020

Шановні науковці, викладачі, учителі, магістранти, студенти!

28-29 квітня 2020 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога».

 

Планується робота за такими напрямами:

1. Освітнє середовище як фактор ефективної підготовки майбутнього педагога.

2. Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання в сучасних закладах освіти.

3.  Українознавчий компонент в освітньому процесі.

4.  Інтегроване навчання в освітньому процесі.

5. Актуальні проблеми Нової української школи.

6. Наступність і перспективність у навчанні.

7. Сучасні тенденції в навчанні іноземної мови.

8. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

9. Модернізація освіти засобами інноваційних педагогічних технологій.

10.Формування цифрової компетентності педагога.

11.Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладів загальної освіти.

 

За матеріалами доповідей до початку роботи конференції буде видано збірникматеріалів конференції. За бажанням учасника можлива публікація статті у фаховому виданні «Педагогічні науки» (входить до наукометричної бази IndexCopernicus) або в колективній монографії, яка буде видана закордонним видавництвом “Publishing House “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номеру ISBN, номером DOI.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали приймаються до 15 лютого 2020 року.

Інформаційний лист Конференція 28-29 квітня 2020

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

готує до видання щорічну збірку статей

за матеріалами науково-дослідної роботи студентів, педагогів-практиків

 «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти»

До участі у створенні збірки запрошуються студенти денної, заочної форм навчання, рівнів вищої освіти («бакалавр», «магістр») та спеціальностей/напрямів підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», а також вихователі та вчителі-практики. 

Тематичні напрями збірки:

 • Проблеми загальної та дошкільної педагогіки, методик дошкільної освіти.
 • Проблеми педагогіки початкової школи, методик початкової освіти художньо-естетичного спрямування.
 • Психологічні аспекти розвитку дошкільника, молодшого школяра.
 • Підготовка майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.
 • Освітні технології в дошкільній та початковій освіті.

 

Для подачі статті необхідно до 29 березня 2019 року надати:

- матеріали статті згідно вказаних нижче вимог (4-5 сторінок тексту), назва файлу: стаття_Прізвище;

- відомості про автора та наукового керівника (окремий файл: відомості_Прізвище);

- оплату у розмірі 180 грн.

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail: у форматі Word 97/2007 та роздрукованому варіанті з підписом наукового керівника - доценту Денисенко В.В.

За додатковою інформацією звертатися до Архіпової Інни Сергіївни – старшого лаборанта кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти (ауд.204).

Вимоги до написання статті

 

 

 

 

 


 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет дошкільної та початкової освіти
Лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій
Кафедра педагогіки початкової освіти
запрошують узяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи»,
яка відбудеться 19 - 20 березня 2015 р.


Наукові напрями роботи конференції:
дидактика початкової освіти;
виховний потенціал формування особистості;
безперервність дошкільної та початкової освіти;
прогностичні підходи до підготовки магістрів;
удосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи;
шляхи модернізації вищої освіти в Україні. 

У роботі конференції візьмуть участь фахівці з Білорусі, Німеччини, Польщі, України.
Робочі мови: українська, польська, німецька, російська.

Заявки (ПІБ, тема доповіді, напрям роботи конференції), авторські довідки (ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тексти статей обсягом до 0,5 друк. арк. (анотації українською, російською та англійською мовами, перелік літератури, УДК, зовнішня рецензія, рецензія наукового керівника (для аспірантів) у друкованій та електронній версіях просимо надсилати до 15 лютого 2015 р. за адресою: 00073, м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра педагогіки початкової освіти (з поміткою конференція) та наe-mail: Вартість однієї сторінки публікації у фаховому виданні України «Педагогічні науки» становить 25 грн. Cтатті учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, буде опубліковано безкоштовно.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез конференції (тези від 3 до 5 стор. тексту). Вартість збірки тез становить 100 грн. 
Розмір організаційного внеску складає 100 грн., що включатиме витрати на розсилку та надання матеріалів, програму, сертифікат тощо. 
Кошти перераховувати на картковий рахунок: 
4405 8858 2349 7927 (Приватбанк). 
Отримувач: Юрчук Юрій Юрійович
Обов’язково вказати власне ПІБ.
Чек зберігати та надіслати скан-копію (окремим файлом) на e-mail: разом із заявкою, статею чи тезами.
Термін прийому заявок та матеріалів до видання триватиме до 15 лютого 2015 р. Зразки оформлення додаються.
Місце проведення: м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, ауд.252 (головний корпус), ІІ-й поверх.
Контактні телефони: (0552) 32-67-66 деканат ФДПО,
моб. 0661210030 Юрчук Юрій Юрійович,
моб. 0950967177 Архіпова Інна Сергіївна

email:  

 

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра педагогіки початкової освіти

готує до видання збірку студентських наукових статей

 «Актуальні проблеми педагогіки»

До участі у створенні збірки запрошуються студенти 2-5 курсів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») та напрямів підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

 

Тематичні напрями роботи:

 • Проблеми загальної та дошкільної педагогіки, методик дошкільної освіти художньо-естетичного спрямування.
 • Проблеми педагогіки початкової школи, методик початкової освіти художньо-естетичного спрямування.
 • Підготовка майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.
 • Освітні технології в дошкільній та початковій освіті.

 

Для подачі статті студентам необхідно до 5 березня 2014 року надати:

-         матеріали статті згідно вказаних нижче вимог;

-         відомості про автора та наукового керівника (окремий файл);

-         оплату у розмірі 100 грн.

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail: у форматі Word 97 /2007  та на CD диску: Денисенко В.В., Юрчуку Ю.Ю.

 

Довідки за телефонами:

 

050 758-15-44 – Денисенко Вероніка В’ячеславівна - доцент кафедри педагогіки початкової освіти Херсонського державного університету.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Херсонської облдержадміністрації

Управління освіти Херсонської міської ради

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет дошкільної та початкової освіти

ЄВ.Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина)

Барановицький державний університет (м.Барановичі, Білорусь)

Академія ім. Яна Длугоша (м.Ченстахова, Польща)

ПРОВОДЯТЬ

26-28 березня 2014 року

Міжнародну науково-практичну конференцію

«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»

Тематичні напрями роботи:

 • Проблеми наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти.
 • Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти.
 • Розвиток інформаційно-педагогічного простору у системі підготовки кадрів для дошкільної та початкової освіти.
 • Ідеї Ф.Фребеля у контексті сучасного простору дошкільної та початкової освіти.

Під час конференції планується участь в пленарних та секційних засіданнях, майстер-класах в дитячих навчальних закладах міста, культурно-екскурсійна програма.

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції Вам необхідно до 20 січня 2014 року надіслати:

-         заявку на участь у конференції (із обов’язковим зазначенням адреси, телефону, e-mail, напряму роботи конференції);

-         доповідь (3-5 сторінок) для друку в збірнику матеріалів конференції;

-         наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічні науки»;

-         наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (для учасників третього тематичного напрямку роботи конференції).

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail: у форматі Word 97 /2007 або на адресу: Полєвіковій О.Б., вул.28 Армії, буд.4-А, кв.24, м.Херсон, Україна, 73005.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька

Технічне забезпечення: графопроєктор, мультимедійний проєктор, інтерактивна дошка.

Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт. З приводу поселення звертатися заздалегідь до оргкомітету.  Учасники конференції отримують сертифікати участі.

 

Довідки телефонами: (0552) 32-67-66  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Педагогічний факультет

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Рівненський державний гуманітарний університет

Криворізький державний педагогічний університет

Бердянський державний педагогічний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, викладачі, учителі, магістранти, студенти!

28-29 квітня 2020 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога».

Планується робота за такими напрямами:

1. Освітнє середовище як фактор ефективної підготовки майбутнього педагога.

2. Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання в сучасних закладах освіти.

3.  Українознавчий компонент в освітньому процесі.

4.  Інтегроване навчання в освітньому процесі.

5. Актуальні проблеми Нової української школи.

6. Наступність і перспективність у навчанні.

7. Сучасні тенденції в навчанні іноземної мови.

8. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

9. Модернізація освіти засобами інноваційних педагогічних технологій.

10.Формування цифрової компетентності педагога.

11.Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладів загальної освіти.

 

За матеріалами доповідей до початку роботи конференції буде видано збірникматеріалів конференції. За бажанням учасника можлива публікація статті у фаховому виданні «Педагогічні науки» (входить до наукометричної бази IndexCopernicus) або в колективній монографії, яка буде видана закордонним видавництвом “Publishing House “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номеру ISBN, номером DOI.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали приймаються до 15 лютого 2020 року.