Практики

Оновлено: 08.04.2020

Педагогічна практика

 

У системі професійної підготовки майбутніх педагогів (вчителів початкової школи, вихователів дітей дошкільного віку) важлива роль відводиться педагогічній практиці. Вона виступає органічною складовою єдиного освітнього процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя та вихователя, пов’язуючи теоретичне навчання студента у закладі вищої освіти з його майбутньою самостійною професійною діяльністю в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти.

Саме тому її організації і проведенню на факультеті надається велика увага. Херсонським державним університетом підписані угоди із закладами загальної середньої освіти та закладами дошкільної освіти м. Херсон та Херсонської області, що надає можливість нашим студентам проходити практику у всіх школах та дошкільних закладах міста, перейняти досвід вчителів та вихователів міста (області), розширити панорамність педагогічного світогляду.

Педагогічна практика є неперервною протягом усього періоду навчання студента в закладі вищої освіти. На кожному курсі, починаючи з першого, майбутній педагог проходить один-два запланованих види практики. Тривалість практики від курсу до курсу зростає в міру ускладнення завдань, які ставляться перед студентами з метою поступової і систематичної підготовки їх до самостійної професійної діяльності.

До системи педагогічної практики включені такі її види:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Навчальна (природнича) практика

ІІ семестр

(1 тиждень)

Навчальна (природнича) практика

ІІ семестр

(1 тиждень)

Навчальна (психолого-педагогічна) практика

IV семестр

(1 тиждень)

Навчальна (психолого-педагогічна) практика

IV семестр

(1 тиждень)

Навчальна практика (Організація дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)

IV семестр

(1 тиждень)

Навчальна практика (Організація дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)

IV семестр

(1 тиждень)

Навчальна (психолого-педагогічна) практика

VІ семестр

(2 тижні)

Навчальна (психолого-педагогічна) практика

VІ семестр

(2 тижні)

Навчальна практика (Перші дні дитини в закладі дошкільної освіти)

VІІ семестр

(1 тиждень)

Навчальна практика (Перші дні дитини в школі)

VІІ семестр

(1 тиждень)

Виробнича практика

VІІІ семестр

(6 тижнів)

Виробнича практика

VІІІ семестр

(6 тижнів)

Переддипломна практика

VІІІ семестр

(2 тижні)

Переддипломна практика

VІІІ семестр

(2 тижні)

 

Педагогічна практика сприяє поглибленому вивченню професійної діяльності вчителя на основі засвоєної фахової методики, психолого-педагогічних дисциплін, вироблення умінь і навичок з навчальної і виховної роботи в школі та в закладах дошкільної освіти.

Проведенню кожного етапу педагогічної практики передує організаційна робота, спрямована на ознайомлення студентів з метою та завданнями практики, формами і методами роботи, критеріями оцінювання. На початку практики проводиться настановча конференція. Педагогічною практикою студентів керують досвідчені викладачі, які мають значний досвід роботи у вищих, закладах середньої загальної та дошкільної освіти.

Найулюбленішою практикою наших студентів є навчальна практика (Організація дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) на базі СОТ «Буревісник». Вона відбувається наприкінці ІІ семестру.