Науково-дослідницька робота

Оновлено: 23.09.2019

                                                                         

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основний напрямок дослідної діяльності кафедри:

«Удосконалення підготовки кадрового потенціалу початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»

 

У 2016 році відкрито аспірантуру на кафедрі педагогіки дошкільної та почакової освіти. Перші аспіранти - випускники факультету: Бальоха Альона, Соценко Юлія, Юрчук Юрій.

 

ІНІЦІАТИВНІ ТЕМИ:

 

1. Розвиток професійної майстерності  майбутніх вчителів початкової школи  

Статті, доповіді на конференціях. Написання навчально-методичного посібника. Професор Андрієвський Б.М.

 

2.Підготовка вчителя початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища

 Написання підручника та навчально-методичного посібника

 Статті, доповіді на конференціях   Професор Пєтухова Л.Є.

 

3. Естетичний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами синтезу мистецтв.

Статті, доповіді на конференціях   Доцент Толінська Т.М.

 

4.Цілепокладання в діяльності вчителя початкових класів.

Статті, доповіді на конференціях.   Доцент Гриценко І.В.

 

5.Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів.

Статті, доповіді на конференціях     Доцент Денисенко В.В.

 

6.Дитячий національний пісенний фольклор у позакласній роботі. 

Статті, доповіді на конференціях     Старший викладач Владимирова А. Л.

 

7. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Статті, доповіді на конференціях    Доцент Воропай Н.А.

 

8.Педагогічна майстерність вчителя.

Статті, доповіді на конференціях    Викладач Горлова А.В.

 

 

 

Підготовка наукових кадрів

 

Робота над кандидатським дослідженням викладача Юрчука Ю.Ю.

 

       4-7 травня 2011 року колектив кафедри проводить Міжнародну науково-практичну конференцію з теми "Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти".

Студенти приймають активну участь у роботі наукових гуртків та проблемних групах "Особливості формування мотивації студентів до історико-педагогічних знань засобами Web-технологій. Результати роботи студентів статті у наукових збірках ХДУ "Студентські студії", "Магістерські студії", реферати, курсові, дипломні роботи.

 

Організаційні заходи науково-дослідної роботи кафедри 

 

1.Надання методичної допомоги творчим науковим колективам шкіл м.Херсону (ЗОШ № 56, №15, № 28)

2.Консультування викладачів та практичних працівників освітньої сфери з актуальних проблем педагогічної науки.

3.Керівництво підготовкою дипломних та курсових робіт, магістерських дисертацій студентів стаціонару та заочного відділення.

4.Організація виставки наукових публікацій викладачів кафедри.

5.Організація виставки творчих робіт викладачів кафедри та студетнів факультету.

6.Обговорення звітів та результатів дослідження аспірантки Воропай Н.А. (один раз у півроку).

7.Функціонування науково-методичного семінару.

8.Зустріч викладачів кафедри з провідними вченими України.