Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 24.04.2020

 

 

 

ВОРОПАЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

В.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар університету.

 ORCID   0000-0003-3388-5661

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3u0tKNwAAAAJ&hl=ru

 АНДРІЄВСЬКИЙ БОРИС МАКІЙОВИЧ

 

професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. Доктор педагогічних наук, професор . Член вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член редколегії "Педагогічні науки".


 

ПЕТУХОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІЇВНА

 

Доктор педагогічних наук, професор, декан Педагогічного факультету Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки". Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща), нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня за видатні особисті заслуги в державній, виробничій, науковій, освітній та культурній сферах діяльності.

 ORCID   0000-0003-0814-2807

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56290142800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VSCM78AAAAJ&hl=ru

ПЕРМІНОВА ЛЮДМИЛА АРКАДІЇВНА

- кандидат педагогічних наук, професор.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209851965

   

ГОЛІНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

- кандидат педагогічних наук, доцент. Член вченої ради факультету, помічник декана з естетичного виховання. 


 

 

.

ГРИЦЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

 - кандидат педагогічних наук, доцент. Член науково-методичної ради факультету. 

ORCID   0000-0002-1293-8261

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Y_sOV0MAAAAJ

   

ДЕНИСЕНКО ВЕРОНІКА ВЯЧЕСЛАВІВНА

 – кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

ORCID   0000-0002-5461-6914

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=6LHdoXIAAAAJ

   

ВЛАДИМИРОВА АЛЛА ЛЕОНІДІВНА


- кандидат педагогічних наук, доценткафедри, завідувач кабінету естетичного виховання факультету. Художній керівник вокального ансамблю факультету "Тавричаночка".

 ORCID  0000-0003-3912-4628

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=3&user=UrDinwoAAAAJ

   

КОЗЯН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

 

- старший викладач, Заслужений працівник культури України, керівник хору факультету.

 

 

КОТКОВА ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА

 

кандидат педагогічних наук, доцент. Керівник міжнародного відділу університету.

 ORCID ID:0000-0002-1537-0923

Scopus ID: 56290292000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pk-3dQsAAAAJ&hl=uk

   

ГОРЛОВА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

 - заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, доцент кафедри.

orcid   0000-0002-6734-6335

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=QmD7CYMAAAAJ

   

ВIННИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА 

Заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210103946&eid=2-s2.0-85069534891

 

ЮРЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

 - викладач кафедри педагогіки початкової освіти. Помічник декана з розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури факультету. Координатор профорієнтаційної роботи факультету. Аспірант.

orcid - 0000-0002-1022-7079

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iQzwBw8AAAAJ&hl=uk

 

ЧЕПУРНА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

- керівник практики на факультеті, викладач кафедри

Оrcid   0000-0002-2526-7313

https://scholar.google.com/citations?user=kTbyvK8AAAAJ&hl=en

АРХІПОВА ІННА СЕРГІЇВНА

- старший лаборант кафедри педагогіки початкової освіти