Креативні проєкти

Оновлено: 23.09.2019

Комп'ютерна програма "Web-мультимедіа "Фребельпедагогіка”надасть такі дидактичні можливості: доступ до інформації в будь-який зручний для студента та викладача час; виконання творчих завдань та перевірки своїх знань; дистанційний спосіб комунікації між викладачем і студентом; забезпечить краще ознайомлення з педагогічною спадщиною, оригінальною виховною системою відомого педагога, засновника першого дитячого садка Фрідріха Вільгельма Августа Фребеля; допоможе засвоїти методику роботи з «дарами» запропонованими Ф.Фребелем; навчить студентів вміло реалізувати свої знання; спонукатиме студентів опанувати виховну систему відомого педагога і вміло застосовувати її у роботі з дітьми.

 

Web-мультимедія енциклопедія «Історія педагогіки» - продукт інтеграції досягнень науки та інформаційних технологій, який має на меті розширити та визначити рівень історико-педагогічних знань, сформувати уміння та прагнення студентів використовувати інформаційно-комунікаційні технології у самоосвіті та подальшій професійній діяльності.

 

Web-мультимедія енциклопедія "Історія загальної та дошкільної педагогіки" - певна спроба створити компонент майбутнього освітнього середовища, у якому буде комфортно як викладачам, так і студентам, де нові інформаційні технології стануть служити такій традиційній, але дуже важливій дисципліні, як «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Ми спробували, створюючи цю WEB-енциклопедію, не лише розширити за рахунок мультимедіа зміст курсу, але і створити структуру, що відповідає сучасним вимогам кредитно-модульної системи, включити до його складу сучасну WEB-систему оцінювання якості підготовки і самопідготовки студентів.

 

Сервіс “KSU Feedback” призначений для проведення анонімного або звичайного опитування за чітко визначеними критеріями серед певної кількості респондентів.

Меню