Міжнародні зв'язки

Оновлено: 05.11.2018

Міжнародні зв’язки педагогічного факультету розповсюджуються на країни близького та далекого зарубіжжя та виступають реальним простором підвищення якості підготовки фахівців.

До основних міжнародних партнерів, з якими факультет підтримує постійні робочі зв’язки, є: Академія ім. Я.Длугоша (м.Ченстахова, Польща, угода про міжнародне співробітництво від 09 листопада 2009 р. - безстроково); Євангельський Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р. – безстроково); Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р. – безстроково); Барановичський державний університет (м.Барановичи, Білорусь 20 травня 1997 р. - безстроково); Поморська академія (м. Слупськ, Польща - безстроково); Клагенфуртський університет (Австрія – безстроково, угода про організацію обміну студентами та викладачами). Із зазначеними партнерськими установами факультет дошкільної та початкової освіти постійно підтримує ділові контакти, запрошуючи до співпраці в міжнародних конференціях, спільних освітніх заходах.

Польща є однією з перших країн, з університетами якої ХДУ було укладено угоди про взаємне співробітництво. Педагогічний факультет активно реалізує освітній проект «Подвійний диплом» між Херсонським державним університетом та Поморською академією в м. Слупськ (Польща). Угода про подвійне дипломування була підписана в лютому 2014 року.

У 2017 році дипломи вищої освіти від Поморської академії отримали 12 студентів факультету.

У 2018 році польські дипломи отримали 9 студентів: Бояркіна Єлизавета, Бояркіна Катерина, Дорохіна Світлана, Лобанова Ольга, Остроумова Яна, Острянська Катерина, Прилєпська Любов, П’ятак Катерина, Шайко Анастасія.

У 2018 – 19 навчальному році продовжують навчання в Поморській Академії 13 студентів 3-4 курсів. Студентами закордонного університету стануть 8 студентів 2-3 курсів. 

Декан факультету професор Л.Є. Петухова традиційно здійснює викладацьку діяльність у Поморській академії як професор-візитер. А з 25 травня по  02 квітня 2018 року Л.Є. Петухова пройшла закордонне стажування у Поморській академії з метою ознайомлення з передовим досвідом управлінської та організаційної роботи на факультеті педагогічного спрямування.

 

31 серпня – 2 вересня ХДУ і педагогічний факультет відвідали професор Мирослав Паталоне, декан педагогічного факультету Поморської Академії  і Анна Паталоне, кандидат юридичних наук, лектор факультету соціальної роботи. У межах візиту польські колеги зустрілися з керівництвом університету - обраним ректором професором О.В. Співаковським, виконуючою обов'язки ректора професором Н.А. Тюхтенко, проректором з міжнародних зв'язків та інформаційно-комунікаційних технологій професором О.В. Лавриковою. Мирослав і Анна Паталоне відвідали ЗДО № 33 імені Ф.Фребеля. За ініціативи декана факультету професора Любові Петухової відбулася зустріч зі студентами факультету, які беруть участь в програмі «Подвійний диплом». Присутні студенти вільно спілкувалися з обидвома деканами щодо своїх освітніх потреб і побажань. Крім того, на засіданні деканату були обговорені перспективи подальшої співпраці між факультетами.

 Педагогічний факультет дошкільної та початкової освіти активно співпрацює з Академією імені Яна Длугоша (м.Ченстахова). Співпраця представлена науковим та академічним обміном (публікації статей в наукових збірках, проходження студентами стажувань на педагогічному факультеті Академії та факультеті дошкільної та початкової освіти ХДУ). Здійснюється також культурний обмін, знайомство зі студентським життям обох закладів.

 

Співпраця з Німеччиною триває з 2002 року. Основним партнером є педагогічний навчальний заклад Фрьобельсемінар (м.Кассель), який плідно співпрацює з педагогічним факультетом.

 За безпосередньою активною участю кафедри дошкільної освіти в університеті на базі педагогічного факультету функціонує перший в Україні Освітній центр Фрідріха Фрьобеля, в роботі якого магістранти беруть безпосередню участь. 29 квітня 2009 року на базі факультету офіційно зареєстровано обласну громадську організацію „Фрьобельтовариство”, метою якого є координація соціального та культурного розвитку дитинства, молоді та дорослого населення в Херсонській області; актуалізація потреб рефлексії історичного досвіду розвитку дошкільної педагогіки в контексті традицій та інновацій з метою збереження власної національної ідентичності, презентації на міжнародному рівні свого культурно-освітнього потенціалу; створення єдиного освітнього середовища в умовах інтеграції сучасних освітніх систем Європи та світу.

У березні 2018 року відбувся робочий візит Л.Є. Петухової та О.Е. Анісімової до Євангельського Фребельсемінару (м. Кассель, Німеччина). Мета – формування стратегії подальшої співпраці. Відбулися перемовини із керівництвом навчального закладу Фребельсемінар, представниками фонду фінансової підтримки «Антонівка», та благодійного фонду Елізабет Ферайн. Сторони засвідчили значення академічних та наукових відносин педагогічного факультету та Фребельсемінару, висловлене бажання продовжувати подальшу співпрацю, визначити нові ефективні напрями та сфери діяльності.

      Факультет проводить систематичну роботу з підготовки студентів до проходження практики у Євангельському Фрьобельсемінарі. Серед перспектив подальшої співпраці між ХДУ та Єв.Фрьобельсемінаром варто виділити такі:

1. Реалізація мети й завдань Фрьобельтовариства в Україні, відродженого завдяки пропозиціям міжнародної світової асоціації, що розміщена в Лондонському університеті. Віце-президент асоціації професор К. Нойманн, який відвідав ХДУ, чітко зазначив перспективи розвитку наукового осередку Ф.Фрьобеля, у рамках якого буде працювати Херсонський філіал.

2. Здійснення основних напрямів діяльності «Освітнього центру Ф.Фрьобеля» за підтримки державних та освітніх установ м.Херсона.  

Перспективною подальшого співробітництва є розробка та реалізація спільного проекту між ВНЗ, ДНЗ України, Німеччини, Польщі з метою популяризація педагогічних ідей Ф. Фребеля.

Лютий-травень 2018 викладачі педагогічного факультету Сидоренко Н.І., Борисенко Н.М., Горлова А.В., Вінник Т.О., Бальоха А.С. взяли участь в Швейцарсько-українському освітньому проекті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (м.Ірпінь, Україна) та стали сертифікованими тренерами з громадянської освіти.

 У 2018 році доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти О.Б. Полєвікова  брала участь у першому та другому етапах міжнародного проекту «Відображення: цінності німецької та української дошкільної освіти у взаємному порівнянні» (м. Львів, Україна).     Мета – розпочати широку дискусію, присвячену цінностям, які формує дошкільна освіта України, та ознайомити українських педагогів із цінностями німецької дошкільної освіти, що має посприяти реформуванню вітчизняного дошкілля. За результатами конкурсу відібрано 12 учасників (у т.ч. Полєвікова О.Б.), які змогли ознайомитися із системою дошкільної освіти Німеччини під час тижневої поїздки до м. Дортмунда (Німеччина).

 Педагогічний факультет співпрацює з Барановичським державним педагогічним університетом (м.Барановичи, Білорусь) у двох напрямах: педагогічному та філологічному. Співпраця відбувається у формі участі у міжнародних наукових конференціях (студенти та викладачі), міжнародних методичних  семінарах (викладачі), що проводяться в обох закладах; проходження студентами обох університетів педагогічної практики в закладах дошкільної освіти України та Білорусі. Викладачі та студенти беруть участь у щорічних Міжнародних науково – практичних  семінарах «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы».

Довідкова інформація