Наукова діяльність

Оновлено: 10.04.2018

ШАНОВНІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ ПЕДФАКА!

 

Запрошуємо Вас до І туру Всеукраїнської олімпіади з дошкільної та початкової освіти.

Пропонуємо Вам удома в комфортних умовах розв’язати педагогічну задачу.

Дошкільна освіта

Початкова освіта 

Відповіді приймаються в ауд. № 206 (секція дошкільної освіти) в друкованому або рукописному вигляді за підписом:

 

І тур Всеукраїнської олімпіади

Творче домашнє завдання

студентки ___ групи

спеціальності «Дошкільна (Початкова) освіта»

ПІБ (повністю)

 

Термін виконання роботи: до 18 жовтня 2016 року (включно)!

 

Студентське наукове товариство ФДПО  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Кафедра педагогіки початкової освіти готує до видання щорічну збірку студентських наукових статей

 «Актуальні проблеми педагогіки»

 До участі у створенні збірки запрошуються студенти 2-5 курсів денної, заочної, екстернатної форм навчання, усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») та напрямів підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» 

Тематичні напрями збірки:

 • Проблеми загальної та дошкільної педагогіки, методик дошкільної освіти художньо-естетичного спрямування.
 • Проблеми педагогіки початкової школи, методик початкової освіти художньо-естетичного спрямування.
 • Підготовка майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти.
 • Освітні технології в дошкільній та початковій освіті.

 

Для подачі статті студентам необхідно до 4 березня 2016 року надати:

-         матеріали статті згідно вказаних нижче вимог;

-         відомості про автора та наукового керівника (окремий файл);

-         оплату у розмірі 150 грн.

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail: у форматі Word 97/2007 та роздрукованому варіанті з підписом наукового керівника доценту Денисенко В.В.

Вимоги до оформлення тексту статті у збірнику 15-16 

За додатковою інформацією звертатися до Архіпової І.С. – старшого лаборанта кафедри педагогіки початкової освіти (ауд.204).

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

Для студентів 2-5-х курсів на факультеті дошкільної та початкової освіти упродовж листопада – грудня проводиться конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей:

 • «Початкова освіта» (педагогіка початкової освіти, методики початкової освіти);
 • «Дошкільна освіта» (педагогіка дошкільної освіти, методики дошкільної освіти);
 • «Корекційна освіта» (за нозологіями);
 • «Вікова та дитяча психологія»

Вимоги до наукових робіт,

що подаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 

         1 На Конкурс подаються  самостійно  підготовлені  наукові  роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

2. Наукові  роботи  студентів,  які є тематичним  продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  наукового матеріалу з попередньої роботи.

3.  Наукові  роботи  оформлюються  відповідно до таких вимог: 

 • текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш  формату А4;
 • обсяг  зброшурованої  роботи  не повинен  перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;
 • робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо  (за наявності);
 • креслення  та  ілюстрації,   що  додаються  до  роботи,   повинні  бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

4.  Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

5.  Наукові роботи виконуються українською мовою.

Склад комісії:

Голова комісії – декан факультету дошкільної та початкової освіти професор Петухова Л.Є.

Члени комісії – помічник декана з наукової роботи доцент Кабельнікова Н.В., завідувачі кафедр (професор Андрієвський Б.М., доцент Саган О.В., доцент Нагрибельна І.А., доцент Полєвікова О.Б.).

 

Роботи, які пройшли І тур, візьмуть участь у ІІ Всеукраїнському турі студентських наукових робіт, що буде проходити на базі вищих навчальних закладів України.

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ

ОЛІМПІАДИ

 

Для студентів 3-5-х курсів на факультеті дошкільної та початкової освіти упродовж листопада – грудня проводиться І (факультетський) тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей:

 • «Початкова освіта»;
 • «Дошкільна освіта»);
 • «Корекційна освіта» (за нозологіями)

 

Графік

проведення Ітуру Всеукраїнської студентської олімпіади на факультеті дошкільної та початкової освіти (2015-2016 н.р.)

з\п

Дисципліна

Курс

Аудиторія

Дата

проведення

Відповідальні

Початкове навчання

1.

Педагогіка

3

4

5

220

215

220

4.12

25.12

10.12

доц. Гриценко І.В.

2.

Методика української мови

3

4

5

218

220

220

11.12

11.12

17.12

доц.Нагрибельна І.А.

3.

Методика природознавства

3

4

5

202

218

220

20.11

25.12

27.11

доц. Борисенко Н.М.

4.

Методика математики

3

4

5

202

218

220

27.11

25.12

24.11

доц. Цись В.В.

 

Дошкільне виховання

5

Методика формування елементарних математичних уявлень

3

4

5

220

215

220

4.12

8.12

10.12

доц. Анісімова О.Е

6

Методика ознайомлення із суспільним довкіллям

3

4

5

218

220

220

15.12

18.11

16.12

доц. Анісімова О.Е.

7

Методика розвитку мовлення

3

4

5

202

218

220

27.11

23.12

24.11

доц. Полєвікова О.Б.

8

Дошкільна педагогіка

3

4

5

202

218

220

25.11

4.11

24.11

ст.викл. Цюпак І.М.

9

Дитяча психологія

3

4

5

202

218

220

27.11

2.11

25.11

доц. Казаннікова О.В.

Корекційна педагогіка

10.

Корекційна педагогіка

4

5

202

220

3.11

17.12

доц. Ільїна Н.В.

11

Спеціальна психологія

4

5

202

220

3.11.

17.12

доц. Ільїна Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад комісії:

Голова комісії – декан факультету дошкільної та початкової освіти професор Петухова Л.Є.

Члени комісії – помічник декана з наукової роботи доцент Кабельнікова Н.В., завідувачі кафедр (професор Андрієвський Б.М., доцент Саган О.В., доцент Нагрибельна І.А., доцент Полєвікова О.Б.).

 

 

Науково-дослідна робота викладачів

 Провідним аспектом діяльності професорсько-викладацького складу факультету є науково-дослідна робота за наступними напрямами:

 • захист докторських та кандидатських дисертацій;

 • робота над науковими дослідженнями;

 • написання та друкування наукових досліджень;

 • рецензування науково-методичних посібників, авторефератів, кандидатських дисертацій;стажування;

 • участь у конференціях;участь у міжнародних проектах.

 

Науково-дослідна робота студентів

 Організація науково-дослідної роботи студентів здійснюється студентським науковим товариством, під керівництвом помічника декана факультету з наукової роботи доцента Манько Н.В.

Напрями роботи:   

 • робота у проблемних групах;

 • робота над науковими дослідженнями;

 • написання статей;

 • участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей: «Початкове навчання», «Дошкільне виховання», «Корекційна освіта»;

 • підготовка наукових досліджень на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

 • виступи з доповідями на студентських науково-практичних конференціях;

 • консультування у Центрі розвитку дитини.

Модуль Навігації

Звіти

Оновлено: 22.12.2015

Звіт ФДПО (презентація)

Звіт ФДПО

 

Контакти

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

Лось О.М.

Вн. тел.: 261