Навчальні дисципліни що викладаються у І семестрі 2016-2017 н.р. на кафедрі олімпійського та професійного спорту

Оновлено: 05.12.2019

Дисципліни, викладач

спеціаль-ність

Анотації або розгорнуті плани лекцій

Плани до проведення лабораторних, семінарських, практичних занять

Завдання до самостійної роботи студентів

Перелік питань, що виносяться на залік, екзамен

Список рекомендованих джерел

Інше

Спортивні ігри з методикою викладання. Баскетбол Третьяков О.О.

Фізичне виховання*

 

Спорт

 План лекційного курсу ФВ.doc (47 Kb)

План лекційного курсу СПОРТ 16-17.doc (44 Kb)

 План лабораторних занять Спорт 2016-17.doc (84.5 Kb)

План лабораторних занять ФВ.doc (85.5 Kb)

 Завдання для самостійного опрацювання СПОРТ.doc (97 Kb)

Завдання для самостійного опрацювання ФВ.doc (96.5 Kb)

 Питання до заліку з басетболу.doc (31.5 Kb)

Питання до іспиту з спортивних ігор.doc (32.5 Kb)

Підсумкова тека з баскетболу СПОРТ 16-17.doc (40.5 Kb)

Підсумкова тека з баскетболу ФВ 16-17.doc (40.5 Kb)

 

 Литература.doc (41 Kb)

баскетбол.docx (18.1 Kb)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт.docx (88.2 Kb)

Спортивні ігри з методикою викладання. Волейбол Гунченко В.В.

 

Фізичне виховання*

 

Спорт

 Тематичний план лекційного курсу з дисципліни16-17ФВ.doc (45.5 Kb)

Тематичний план лекційного курсу з дисципліниСПОРТ.doc (45.5 Kb)

План лабораторних занять 16-17ФВ.doc (94 Kb) 

План лабораторних занять СПОРТ.doc (67.5 Kb)

 Завдання для самостійного опрацювання 16-17ФВ.doc (80.5 Kb)

Завдання для самостійного опрацювання СПОРТ.doc (76 Kb)

контрнормативы 2 курс.doc (39.5 Kb)

Перелік питань на залік (тести)СПОРТ.doc (91.5 Kb)

Підсумкова текаСПОРТ.doc (51.5 Kb)

 

 Перелік літератури.doc (34 Kb)

ВОЛЕЙБОЛ.docx (16.8 Kb)

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт.docx (88.2 Kb)

Легка атлетика з методикою викладання Кільніцький О.Ю.

 

Фізичне виховання*

 

Спорт

 16 плани лекцій фв.docx (27.9 Kb)

16 План лекцій СПОРТ.doc (50.5 Kb)

 16 план лабораторних занять фв.doc (213 Kb) 16 план семінарських занять фв.docx (36.3 Kb)

16 план лабораторних занять СПОРТ.docx (49.5 Kb) 16 плани семінарських занять СПОРТ.docx (31.4 Kb)

16 дидактичне забеспечення САМОСТ. РОБОТА. СТУДЕНТІВ У.Т.Ч. і.т..doc (276 Kb)

16 дидактичне забеспечення САМОСТ. РОБОТА. СТУДЕНТІВ У.Т.Ч. і.т..doc (250.5 Kb)

 

16 Тека поточного контролю на печать.docx (38.3 Kb)

16 питання що виносяться на залік фв.docx (31 Kb)

16 питання ІІІ курс Екзамен.docx (13.6 Kb)

16 тека поточного контролю спорт.docx (16.8 Kb)

16 питання що виносяться на залік спорт.docx (23.4 Kb)

16 питання ІІІ курс Екзамен.docx (13.6 Kb)

 

Література фв.doc (104 Kb)

рекомендована література спорт.docx (18.6 Kb)

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт.docx (88.2 Kb)

Спортивні ігри з методикою викладання. Гандбол Барановська Ю.В.

 

Фізичне виховання*

 

Спорт

 тематичний план курсу.docx (13.4 Kb)

 план лабораторних занять Спорт.doc (62.5 Kb) 

план лабораторних занять ФВ.doc (79.5 Kb)

 Перелік тем для самостійного опрацювання..doc (39.5 Kb)

 Підсумкова тека ФВ.doc (265 Kb)

Тести з гандболу.docx (25.1 Kb)

 Список литературы.docx (90.3 Kb)

гандбол.docx (18.3 Kb)

 

Педагогіка та психологія спорту Шалар О.Г.

 

Спорт

 Плани лекцій ППС.doc (118 Kb)

 Завдання до семінарських занять ППС.doc (202 Kb)

 Завдання до самостійної роботи (м.Пед.спорту).doc (44.5 Kb) 

Завдання до самостійної роботи (м.Псих.спорту).doc (41.5 Kb)

 Перелік питань, що виносяться на екзамен (Педагогіка спорту).doc (25.5 Kb) 

Перелік питань, що виносяться на екзамен (Психологія спорту).doc (24 Kb)

 Список літератури ППС.doc (40 Kb)

 

Основи теорії та методики спортивного тренування Стрикаленко Є.А.

 

Спорт

 Теми лекций по ОТМСТ.doc (68.5 Kb)

 Плани семінарських занять.doc (97 Kb)

 

 Питання до екзамену.doc (45 Kb)

Література по ОТМСТ.doc (32.5 Kb) 

 

Теорія спортивного відбору Стрикаленко Є.А.

017 Фізична культура і спорт

 План лекцій.doc (50 Kb)

 План семінарських занять.doc (78 Kb)

 Завдання до самостійної роботи.doc (45 Kb)

 Перелік питань до заліку.doc (32.5 Kb)

 Список рекомендованих джерел.doc (31.5 Kb)

 

Олімпійський та професійний спорт Стрикаленко Є.А.

 

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

017 Фізична культура і спорт

4 курс Спорт

 Тематика лекций по ОПС Спорт.doc (62.5 Kb)

Тематика лекций по ОПС.doc (53 Kb)

 Плани семінарських занять з ОПС.doc (72 Kb)

Семінарські ОПС Спорт.doc (104.5 Kb)

Самостійна робота з ОПС Спорт.doc (62 Kb)

Теми самостійної роботи з ОПС.doc (61.5 Kb) 

Питання до екзамену ОПС спорт.doc (25 Kb)

Питання до екзамену ОПС.doc (25 Kb)

 

 Список літератури ОПС Спорт.doc (33.5 Kb)

Список літератури з ОПС.doc (33.5 Kb)

 

Сучасні педагогічні технології у фізичному вихованні та спорті

Шалар О.Г.

 

014 Середня освіта (Фізичне виховання)

017 Фізична культура і спорт

 Плани лекцій.doc (50 Kb)

 Завдання до семінарських занять.doc (54.5 Kb)

 Завдання до самостійної роботи.doc (30 Kb)

 Перелік питань, що виносяться на залік.doc (24 Kb)

 Список літератури.doc (29 Kb)

 

Методика викладання ФВ у ВНЗ

Шалар О.Г.

 

1м 014 Середня освіта (Фізичне виховання) магістри

 Плани лекцій.doc (50 Kb)  Завдання до семінарських занять.doc (54.5 Kb)  Завдання до самостійної роботи.doc (30 Kb)  Перелік питань, що виносяться на залік.doc (24 Kb)  Список літератури.doc (29 Kb)  

Теорія та методика веслувального спорту Стрикаленко Є.А.

 

Фізичне виховання*

 

 План лекційного курсу.doc (58.5 Kb)

 План практичних занять.doc (42.5 Kb)

Завдання для самостійної роботи.doc (84.5 Kb) 

 

Список рекомендованої літератури.doc (38 Kb) 

 

Спортивні ігри з методикою викладання. Футбол

Жосан І.А.

 

Фізичне виховання*

 Спорт

 

 

 

 

футбол.docx (18.4 Kb) 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт.docx (88.2 Kb)