Перелік освітніх компонентів за ОП

Оновлено: 17.04.2020

Перелік компонент ОП (термін навчання 3 роки 10 місяців)

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація здобувачів вищої освіти)

Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Філософія

3

екзамен

ОК 2

Історія України та української культури

3

залік

ОК 3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

екзамен

ОК 4

Іноземна мова

6,5

екзамен

ОК 5

Екологія

3

залік

ОК 6

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)

3

залік

ОК 7

Інформаційні технології в галузі

3

залік

ОК 8

Педагогіка: загальна та спортивна

7

екзамен

ОК 9

Психологія: загальна та спортивна

5,5

екзамен

ОК 10

Основи наукових досліджень (у т.ч. виконання курсової роботи)

3

залік

ОК 11

Анатомія людини з основами динамічної морфології

8,5

екзамен

ОК 12

Біохімія та біохімія спорту

4

залік

ОК 13

Фізіологія людини

4,5

екзамен

ОК 14

Фізіологія спорту

5

екзамен

ОК 15

Спортивна медицина

4

екзамен

ОК 16

Вступ до спеціальності

3

залік

ОК 17

Легка атлетика з методикою викладання

6,5

екзамен

ОК 18

Гімнастика з методикою викладання

8

екзамен

ОК 19

Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол)

15

екзамен

ОК 20

Історія фізичної культури

4

екзамен

ОК 21

Теорія та методика фізичного виховання

4

екзамен

ОК 22

Рухливі ігри з методикою викладання

3,5

залік

ОК 23

Плавання з методикою викладання

4

залік

ОК 24

Біомеханіка і основи метрології

5

залік

ОК 25

Теорія та методика спортивного тренування 

8

екзамен

ОК 26

Туризм та спортивне орієнтування

5

залік

ОК 27

Організаційно-методичні основи фізичної культури різних груп населення та масового спорту

5

екзамен

ОК 28

Теоретичні основи адаптивного спорту

3

залік

ОК 29

Фізкультурно-спортивні споруди та обладнання

3

залік

ОК 30

Управління фізичною культурою і спортом

3

залік

ОК 31

Олімпійський та професійний спорт

4

екзамен

ОК 32

Курсові роботи з фахових дисциплін

3

залік

ОК 33

Навчальна практика

7,5

залік

ОК 34

Виробнича практика

12

залік

ОК 35

Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти

6

екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

178,5

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Економіка / Соціологія та соціологія спорту / Історія світової культури

3

залік

ВК 2

Правознавство / Політологія / Україна в Європі і світі

3

залік

ВК 3

Дисципліни вільного вибору студента

6

залік

ВК 4

Спортивна гігієна / Гігієна фізичних вправ

3

залік

ВК 5

Фізична реабілітація / Основи лікувального та спортивного масажу

3,5

залік

ВК 6

Підвищення спортивної майстерності (баскетбол / волейбол / футбол / футзал / гандбол / скелелазіння / легка атлетика / фітнес / атлетизм / гімнастика та акробатика / пауерліфтінг / спортивний туризм / сучасні спортивні танці / теніс / спортивне орієнтування / рукопашний бій / спортивні двобої / веслувальний спорт / плавання)

27

екзамен

ВК 7

Теорія та методика обраного виду спорту (за видами спортивної діяльності)

4

екзамен

ВК 8

Теорія та методика спортивних двобоїв / Кроссфіт - теорія, методика, практика

3

залік

ВК 9

Організація та методика спортивно-виховної роботи у дитячих та молодіжних організаціях / Теорія та методика адаптивної фізичної культури

3

залік

ВК 10

Оздоровча фізична культура та фітнес / Рекреація у фізичній культурі та спорті

3

залік

ВК 11

Атлетизм, загальна та спеціальна фізична підготовка / Технічні засоби фізичної реабілітації

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61,5

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

  Перелік компонент ОП (термін навчання 1 рік 10 місяців)

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація здобувачів вищої освіти)

Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 7

Інформаційні технології в галузі

3

залік

ОК 36

Педагогічний практикум тренера з основами психології спорту

5

залік

ОК 14

Фізіологія спорту

5

екзамен

ОК 15

Спортивна медицина

4

екзамен

ОК 17

Легка атлетика з методикою викладання

3

екзамен

ОК 19

Спортивні ігри з методикою викладання (футбол)

3

екзамен

ОК 21

Теорія та методика фізичного виховання

5

екзамен

ОК 23

Плавання з методикою викладання

5

залік

ОК 24

Біомеханіка і основи метрології

5

залік

ОК 25

Теорія та методика спортивного тренування 

8

екзамен

ОК 27

Організаційно-методичні основи фізичної культури різних груп населення та масового спорту

5,5

екзамен

ОК 28

Теоретичні основи адаптивного спорту

3

залік

ОК 29

Фізкультурно-спортивні споруди та обладнання

3

залік

ОК 30

Управління фізичною культурою і спортом

3

залік

ОК 31

Олімпійський та професійний спорт

4

екзамен

ОК 32

Курсові роботи з фахових дисциплін

3

залік

ОК 33

Навчальна практика

3

залік

ОК 34

Виробнича практика

9

залік

ОК 35

Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти

7,5

екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

87

Вибіркові компоненти ОП

ВК 3

Дисципліни вільного вибору студента

3

залік

ВК 5

Фізична реабілітація / Основи лікувального та спортивного масажу

4

залік

ВК 6

Підвищення спортивної майстерності (баскетбол / волейбол / футбол / футзал / гандбол / скелелазіння / легка атлетика / фітнес / атлетизм / гімнастика та акробатика / пауерліфтінг / спортивний туризм / сучасні спортивні танці / теніс / спортивне орієнтування / рукопашний бій / спортивні двобої / веслувальний спорт / плавання)

10

екзамен

ВК 7

Теорія та методика обраного виду спорту (за видами спортивної діяльності)

4

екзамен

ВК 8

Теорія та методика спортивних двобоїв / Кроссфіт - теорія, методика, практика

3

залік

ВК 9

Організація та методика спортивно-виховної роботи у дитячих та молодіжних організаціях / Теорія та методика адаптивної фізичної культури

3

залік

ВК 10

Оздоровча фізична культура та фітнес / Рекреація у фізичній культурі та спорті

3

залік

ВК 11

Атлетизм, загальна та спеціальна фізична підготовка / Технічні засоби фізичної реабілітації

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

33

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120